Etter flommen – hva nå? 

Møteledere: Lars Fredrik Stuve, Norderhov Sogneselskap og Bernt Gran, Buskerud Bondelag.

Program: 
    Gjennomgang av ordningene, naturskade og tilskudd ved produksjonssvikt v/
       Representanter fra Landbruksdirektoratet
       Otto Galleberg med flere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og representanter fra Landbruksdirektoratet 
    Avlingskvalitet, slam- og søppelproblematikk v./ representant fra Mattilsynet 
    Kommunens rolle v/ jordbrukssjef i Ringerike kommune Lisa Grenlund Langebro 
    Hva kan Bondelaget bidra med v./ advokat Aina Bratlie, regnskap og juridisk service, Bondelagets Servicekontor 
    Skjæringspunktet mellom forsikring og de ulike ordningene v/ Gjensidige 

Vel møtt!

Ved eventuelle spørsmål om møtet – kontakt:  
Lokallagsleder Norderhov Sogneselskap, Lars Fredrik Stuve – tlf. 911 93 021
Organisasjonssjef Buskerud Bondelag, Wenche H. Redzepi – tlf. 92 41 41 37