Nyheter

Regionmøtene i gang - godt oppmøte på Gol

Vi er i gang med regionmøtene. Mandag 22. januar stilte alle lagene i Numedal og Hallingdal opp på regionmøte på Førysokstugu. Det var mange gode innlegg og spørsmål fra de 25 frammøtte

REGIONMØTER

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøter foran jordbruksforhandlingene 2018. Møtene er åpne for alle medlemmer. Det blir møter på Gol 22.jan, Lier 24.jan og Vikersund 25.jan. Påmeldingsfrist 18.januar.

Har du ledig lagerplass til biogjødsel i vinter?

Greve Biogass har litt knapt med lagringsplass for biogjødsel i vinter. De ønsker derfor å komme i kontakt med bønder som har ledig lagringsplass i eksisterende gjødsellager de nærmeste månedene. I løpet av 2018 vil nye lagre bli ferdigstilt, så dette er kun midlertidig.

Beredskapsplan ved rovviltangrep

Ei arbeidsgruppe med representanter fra Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Bondelag og Buskerud Sau og Geit er nå i gang med å utarbeide beredskapsplan ved rovviltangrep. – Dette er ei viktig oppgave sier nestleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa og rådgiver Eldor Bjerke. Begge sitter i arbeidsgruppa.

God jul!

Styret i Buskerud Bondelag og ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år. Styret benytter samtidig anledningen til å takke alle som har vært med og bidratt til at vi har lagt et aktivt år bak oss.

Fullsatt kurs i grunneier-rettigheter

Det var fylt til randen med mer enn 50 deltakere da Buskerud Bondelag og SNS BL arrangerte kurs i grunneier-rettigheter 7.desember på Tyrifjord, dette var det tydelig behov for.

Bedre Bonde-kurs på Ringerike og i Hol 2018

På dette kurset vil du lære mer om verden rundt oss og mellommenneskelige forhold enn om tall og regelverk. Målet for kurset «Bedre Bonde» er at dagens bonde skal jobbe smartere, ikke hardere. Dagens bønder er allerede veldig gode, men kan bli enda litt bedre med grunnleggende kunnskap om å lede seg selv eller andre og om det å ta riktige veivalg!

Opplæring av lokale tillitsvalgte i gang

Buskerud Bondelag har vært heldig å få være «prøvekaniner» når opplæring av lokale tillitsvalgte har startet opp. – Det er viktig at det settes fokus på lokallaga, de er grunnmuren i organisasjonen vår sier fylkesleder Egil Chr. Hoen som ønsket velkommen til del en.

Ledermøte – ei god arbeidsøkt

Buskerud Bondelag arrangerte ledermøte 24.-25. november. Vi var så heldig å ha besøk av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. – Dette var ei veldig god arbeidsøkt, fastslo både Bartnes og fylkesleder Egil Chr. Hoen.

BU-prisen 2017

BU-prisen 2017 i Buskerud ble tildelt Anne Karin Bøhn og Svein Indresæter på Bakke Gård.

Sluttspurt med årsmøter, fullt hus på årsmøte i Hole

Vi har vårt inne i sluttspurten med lokallagsårsmøter. Hole landbrukslag var en av lokallaga som hadde sitt årsmøte første uka i november, og her ble det fullt hus med over 40 frammøtte.

Skattekurs for regnskapsførere

Over 200 ansatte fra ulike regnskapskontor var samlet på årets skattekurs i Buskerud 2. og 3.november på Storefjell Resort Hotell. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Mange lokallag har avholdt årsmøte

Årsmøtene i lokallaga fortsetter, og mange har hatt årsmøtene sine nå i slutten av oktober. - Vi gratulerer gjenvalgte og nye lokallagsledere og ønsker lokallagsstyrene lykke til med arbeidet framover, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen

November er vervemåned!

Bli med på dugnad for å verve medlemmer i november oppfordrer fylkesleder Egil Chr. Hoen. – Jo flere vi er, jo mer slagkraftig blir organisasjonen vår sier fylkesleder Egil Chr. Hoen og oppfordrer alle til å ta utfordringen. Det blir premier også lover Hoen.

Stort engasjement på møte om etablering av mathall

Det var stort engasjement blant de 40-talls frammøtte på møte i Lier om etablering av mathall. – Dette er gledelig og jeg har stor tro på prosjektet, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag, Egil Chr. Hoen.

FAGTUR TIL KAMBO OG GÅRDSBESØK 23.NOV.

Torsdag 23.November arrangerer Modum Bondelag Fagtur til Felleskjøpets anlegg på Kambo og Gårdsbesøk på Kjølstad Gård i Ski. I den anledning ønsker vi å invitere våre medlemmer i Modum samt medlemmer i andre lokallag i Buskerud til å delta.

Årsmøtene i lokallaga fortsetter

Gol, Sigdal/Eggedal og Ådalen har hatt sine årsmøter. Vi gratulerer Morten Nerumshagen som ny leder i Sigal/Eggedal bondelag og Ole Ringerud jr. som ny leder i Ådalen landbrukslag. Magne Øynebråten fortsetter som leder i Gol bondelag.

Årsmøtene i lokallagene er i gang

Hurum Bondelag var først ute med årsmøte på Holmsbu bad. Jakob Volent takket for seg som leder, men fortsatte i styret, ny leder ble Hans Harald Wennersgård.

Beitebruksplaner som verktøy – fagdag på Flå

Nærmere et 50-talls deltakere fra landbruksfamilien var samlet på Jakt- og fiskesenteret på Flå 17. oktober. Tema for dagen var beiting og økt matproduksjon og bruk av beitebruksplaner som verktøy.

Økologisk matfest

Økouka i Buskerud startet fredag 22.sept. med en matfest på Bragernes torg

Høstmarked i Hemsedal

Høstmarkedet i Hemsedal er en årlig foreteelse i september. Hemsedal Bondelag deltok også i år med stand og mange var innom.

God debatt om mat- og landbrukspolitikk på Ål

– Landbruket ei politisk næring og hva politikerne fastsetter av rammebetingelser for landbruket har derfor stor betydning for næringa, sa nestleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa i sin innledning til debattmøte. Alle de politiske partiene stilte opp i debatten som Buskerud Bondelag arrangerte.

Høyre styrker landbruket

"Landbruket har hatt en solid inntektsvekst de siste fire årene. Med en økning på over 20 prosent har bøndenes jordbruksinntekt steget med mer enn det dobbelte av den inntektsveksten andre grupper har opplevd", sier Anders Werp, Buskerud Høyres tredjekandidat til stortingsvalget.

MDGs Landbrukspolitikk

Stortingskandidatene i Buskerud svarer Bondelaget. Nå er det Ståle Sørensen 1. kandidat og Vilde I. H. Håvardsrud 2. kandidat til stortingsvalget fra Miljøpartiet De Grønne sin tur med innlegg.

Åpent debattmøte “MAT- OG LANDBRUKSPOLITIKK”

Buskerud Bondelag setter mat- og landbrukspolitikk på dagsorden og arrangerer debatt, Ål Kulturhus tirsdag 05. september kl. 19:00. De politiske partiene stiller opp med listekandidater og andre sentrale personer. KOMMER DU?

Politkere på gårdsbesøk i Lier

Gårdsbesøk er populært, og samtlige partier som var invitert var med når Lier Bondelag, Buskerud og omegn Gartnerforening og Buskerud Bondelag hadde invitert til «En dag i grønne Lier». Ragne Helene Ravnsborg ønsket velkommen til Gilhus Gård hvor vi startet

KrF`s førstekandidat Rensel på besøk hos fylkesleder

- Det er alltid hyggelig med besøk, men ekstra hyggelig er det når politikerne på eget initiativ tar kontakt for å lære mer om næringa vår, det setter vi stor pris på sier fylkesleder Egil Chr. Hoen som i dag har hatt besøk av førstekandidat på KrF sin liste, Jostein Rensel.

Om mat og valg og magefølelsen

Vi er inne i den travleste tida for bonde og fylkesleder Egil Chr. Hoen. – Jeg får mye tid til å tenke mens jeg driver med praktiske ting på gården, og akkurat nå tenker jeg veldig mye på valget, sier Hoen og oppfordrer oss til bokstavelig talt å følge magefølelsen når vi skal legge stemmesedlene i urna 11. september. Her er hans betraktninger rundt valget.

Landbruk på dagsorden!

Stortingskandidatene i Buskerud svarer Bondelaget. Først ut er Arne Nævra, Buskerud SV. Det er nok riktig å si at det er to landbrukspartier på stortinget, dvs partier som har markert seg i mange år på dette feltet. Det er Senterpartiet og SV. Vi stemmer ofte likt, men i noen saker skiller vi lag. Det skal jeg komme tilbake til.

Tur med kornutvalget Mjøsa rundt

I uke 31 var kornutvalget på fagtur «Mjøsa rundt». – Dette var en innholdsrik og interessant tur, sier fylkesstyremedlem i Buskerud Bondelag Ole Hans Unelsrød. Unelsrød sitter i Norges Bondelag sitt kornutvalg.

Markdag jordbær

Skoger Bondelag arrangerte markdag med fokus på jordbærproduksjon i tunnel. De besøkte Bjørn Ekeberg, som driver stort med jordbærproduksjon i tillegg til å være med i Skoger samdrift.

Fagtur for bønder i Fjellandbruket i Buskerud og Telemark

Fjellandbrukssatsinga i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Telemark inviterer til fagtur i Tinn og Hjartdal i Telemark torsdag 7.- 8.september.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Det blir kåra en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 300 000 kroner. Buskerud og Vestfold har de siste årene hatt flere kandidater som har vært nominert for den nasjonale prisen.

Studietur til Sveits

I mai reiste 24 deltakere fra Skoger Bondelag på studietur til Sveits. Bakgrunn for turen var å se hvordan Sveits har bygd opp landbrukspolitikken og hvordan den blir praktisert, sier Albert Hess leder i Skoger Bondelag.

KrF på gårdsbesøk i Hemsedal

15. juni var førstekandidat til KrFs stortingsvalgsliste Jostein Rensel på besøk i Hallingdal. - Vi setter pris på at politikerne tar seg tid til gårdsbesøk, sier lokallagsleder i Hemsedal Olav Huso. De besøkte også pelsdyrgården til Sigbjørn Kirkebøen.

Fylkesleder innledet på Birkeland-jubileet

Fylkeslederen vår en travel mann og midt under Bondetinget tok han seg tid til å stikke innom Birkeland jubileet som representant for «high-tech bonden»

Bondetinget 17 - Øvre Eiker kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud delegasjonen i år, da Øvre Eiker ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. Vi gratulerer!

Landbruksdag på Skoger samdrift

For andre år på rad inviterte Buskerud Bondelag politisk engasjert ungdom til et mini «Landbruksakademi». Invitasjonen gikk til de politiske ungdomsorganisasjonene og Ungdommens fylkesting.

Takk!

Etter bruddet i jordbruksforhandlingene var et faktum har dette blitt markert på ulike måter rundt omkring i fylket vårt. En stor takk til alle som har vært med og bidratt!

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Chr. Hoen

Vellykket 59Topptur

Selv om været var både vått og kaldt la ikke det noen demper på den årlige toppturen. – Vi er svært fornøyd med dagen, sier prosjektleder for Velg Naturbruk Karl Henrik Berke.

Lytter ikke til Stortinget

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag, Egil Chr. Hoen.

Lier Bondelag og Lier kommune inngår samarbeidsavtale om beredskap

Som en av de første kommunene i landet signerte lokallagsleder i Lier, Wiggo Andersen samarbeidsavtalen med Lier kommune om beredskap. - Vi blir tatt på alvor av kommunen sier lokallagsleder Wiggo Andersen.

Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter

- Med stortingsflertallet i ryggen mener jeg vi skal sikre en økt produksjon av trygg og sunn mat fra norske gårder i årets jordbruksoppgjør, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen

Danske landbruksskolelærere besøkte Skoger Bondelag

Tre lærere fra en Dansk landbruksskole, som underviser i gris, planteproduksjon og melkeproduksjon besøkte Skoger Bondelag 9.april. De var interessert i å se hvordan man driver landbruket i Norge og hvordan opplæringen/utdanningen fungerer her til lands.

En politikk ingen vil ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til landbruket og matproduksjon i Buskerud, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen i Buskerud Bondelag.

Nyttig møte med Buskerud Arbeiderparti

Mandag hadde vi nyttig møte med Buskerud Arbeiderparti. Delegasjonen fra Ap var på besøk på Ringerike for å bli bedre kjent med regionen. - Ringerike er en stor jordbruks- og skogkommune og da må vi lære mer om disse temaene sa stortingsrepresentant Lise Christoffersen.

Egil Christopher Hoen gjenvalgt som leder på årsmøte

Under årsmøte 22. mars på Jakt- og Fiskesenteret på Flå ble Egil Christopher Hoen gjenvalgt som leder. Håkon Haug Laa ble valgt som ny nestleder. Politisk debatt sto også på programmet og mange framstående politikere hadde tatt veien til årsmøte.

Møte " Landbruk & klima"

Noen mener at landbruket er problemet. Vi mener landbruket vil være en viktig del av løsningen. Svaret ligger ikke i å redusere produksjonen, men å jobbe smartere. Bli med på møte 16.mars kl.18.00 på Fossesholm Herregård. Arr: Øvre Eiker Bondelag. Gratis inngang.

Regionmøter "Jordbruksforhandlingene 2017"

Det inviteres til regionmøter 22.feb. Gol (dag) og Vikersund (kveld) . Tema er " Jordbruksforhandlingene 2017". Påmelding innen 19.feb. til buskerud@bondelaget.no

Våre samarbeidspartnere