Nyheter

Generalforsamling i Landbruksparken AS

Landbruksparken AS avholdt generalforsamling mandag 18. mai, fylkesleder Håkon Haug Laa ble valgt inn i styret. Harald Buttedahl ble gjenvalgt som styreleder og Thomas Siegel fra Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ble valgt inn som nytt styremedlem.

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. -Jeg tror det er riktig i ei uoversiktlig tid å ha fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er viktigere enn noen gang, også for bøndene i Buskerud sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Årsmøte Buskerud Bondelag

Styret Buskerud Bondelag. Bildet er tatt under årsmøtet 2019.

Årsmøtet i Buskerud Bondelag ble avholdt i 23. mars. For første gang har Buskerud Bondelag avholdt årsmøtet digitalt. Håkon Haug Laa ønsket velkommen til deltakerne og ordstyrer Erik H. Berg ledet årsmøtet.

Overrakte Landbrukets klimaplan til Viken-politikere

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, overrakte 22. april Landbrukets klimaplan til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, og leder av komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord.

Norderhov Sogneselskap årets lokallag

Norderhov Sogneselskap er årets lokallag i 2019 – vi gratulerer! – Dette laget har holdt god aktivitet gjennom mange år, de gir medlemmene et veldig godt tilbud både faglig og sosialt og de har hatt flere gode utadretta tiltak i året som har gått, sa fylkesleder Håkon Haug Laa da vinneren ble annonsert på et elektronisk møte for lokallaga 15.04.

Mye godt arbeid i Bondelaget for grøntnæringa

Nestleder i Buskerud Bondelag, Steffen Green, er selv jordbærbonde og har fulgt situasjonen i grønt-næringa tett. – Det er lagt ned mye godt arbeid fra Norges Bondelag i den situasjonen vi er inne i, og vi har nå mer sikkerhet i bunn for den jobben vi skal gjøre framover sier Green. Green kan forsikre om at Buskerud Bondelag er tett på og følger situasjonen nøye.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere