Alle inviteres til et åpent møte om veien videre for norsk matproduksjon.

PRI NO1 - om matsikkerhet, beredskap og forbrukermakt, ved Edel Urstad, gründer og bygdeutvikler

Veien videre for norsk matproduksjon, ved Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag. Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse.

Velkommen!