Nyheter

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Frokostmøte på Ringerike

Norderhov Sogneselskap inviterte ordfører, rådmann og gruppeleder for de ulike partiene i Ringerike kommune til frokostmøte på Benterudstua. Tema for møte var «Jordbrukets betydning i Ringerike og de forestående jordbruksforhandlingene». Lars Fredrik Stuve, leder i Norderhov Sogneselskap, startet med å utfordre deltakerne til å forklare fotosyntesen.

Nyttig møte med SV

-Det som landbruket står oppe i nå er en regelrett krise som må løses akutt, det er det vi må gjøre aller først, sa SV's stortingsrepresentant fra Buskerud Kathy Lie da Buskerud Bondelag møtte henne til en prat 19. april

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig grøntmøte

Det var et toppa lag med innledere som hadde tatt seg tid til å dra til Råde for å være med på fagmøte for grøntprodusenter i Akershus, Østfold og Buskerud. – Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktig for bondelagene i Viken sa Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold, da han ønsket velkommen til møte.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Jord i drift er den beste beredskap

Årsmøte i Buskerud Bondelag vedtok uttalelse om matberedskap og inntektsløft.

Spennende besøk til N2 Applied på årsmøte

Årsmøte i Buskerud Bondelag hadde lagt inn et besøk på N2 Applied. På Strand gård å Svene holder Selskapet som produserer gjødsel fra møkk holder til på Strand Gård på Svene. Vi fikk en svært interessant og spennende gjennomgang.

Håkon Haug Laa fortsetter som leder

Håkon Haug Laa fortsetter som fylkesleder og Bernt Gran fortsetter som nestleder. Ny inn i styret er Eirin Trinterud, geitebonde fra Ål. Ny første vara er Trond Harald Thorrud fra Modum. - Jeg takker for tilliten og lover å jobbe for Buskerudbonden framover, sier fylkesleder Haug Laa.

Tilbakeblikk og veien videre i leders tale

Årsmøte i Buskerud Bondelag er i full gang 22. mars, og fylkesleder Håkon Haug Laa har holdt sin leders tale hvor han tok for seg både tilbakeblikk på det som har skjedd og tanker rundt framtida, vi gi dere noen av hovedpunktene i talen.

Fullt hus på møte om matberedskap og sjølforsyning

Det var fullt hus og rundt 100 interesserte hadde funnet veien til Sundvolden der kveldens tema var matberedskap og sjølforsyning. – Matberedskap er viktigere enn noensinne, sa Lars Fredrik Stuve som innledet om historikken. Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag fortsatte med å snakke om situasjonen vi står i nå før politikerne fikk slippe til.

Stormøte matvareberedskap og beredskapslagring av korn

Mandag 14. mars kl. 18:00 inviterer Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag til stormøte på Sundvolden hotell om sjølforsyning, matberedskap og beredskapslagring av korn.

Stort engasjement rundt jordbruksforhandlingene

-Det er stort engasjement rundt jordbruksforhandlingene, nesten alle lokallaga våre har sendt oss innspill enten ved å svare å questbacken, eller sendt oss skriftlig innspill og vi har fått inn mange innspill fra organisasjonene. Vi er svært glad for det store engasjementet, og jeg kan forsikre om at alt blir lest sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Stor interesse for møtet om verdien av utmarka

Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket tirsdag velkommen til møte om verdien av utmark. – Det er veldig fint å se at så mange har tatt veien, utmarka er svært viktig for oss i Buskerud Bondelag , sa Haug Laa. Over 60 personer hadde funnet veien til Pers Hotell på Gol på tirsdag

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Kurs i omlegging til fornybar energi

I samarbeid med Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk".

Dialogmøte med Buskerud Sp

Onsdag forrige uke møtte vi Buskerud Senterparti. Aller øverst på agendaen sto bonde-inntekta og behovet for et inntektsløft. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Arbeidet med jordbruksforhandlingene i full gang

Denne uka har vi avholdt tre regionmøter med over 70 deltagere til sammen. På møte 27. januar hadde vi med oss både Eli Reistad og Egil Chr Hoen. – Det er svært viktig for oss å få inn innspill i arbeidet med jordbruksforhandlingene, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Åpent møte «Verdien av utmarka»

Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte om "Verdien av utmarka". Tirsdag 22.februar kl.11.00 - ca kl.14.15. Sted: Pers Hotell, Gol.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Har noen en god idé for landbruket i Buskerud?

Stiftelsen John Rasmussen Aas og Hustrus legat skal i 2022 dele ut til sammen kr. 150 000,- av legatets midler til prosjekter/tiltak innen landbruk og landbruksbaserte næringer i tidligere Buskerud fylke.

Åpent møte om jordbruksforhandlingene

Nå har du mulighet til å si din mening om jordbruksforhandlingene 2022. Buskerud Bondelag inviterer alle bondelagsmedlemmer i Buskerud til åpent møte foran jordbruksforhandlingene 2022.

Kornskolen 2022 Buskerud

I vinter blir det arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Buskerud. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Fagmøte grøntprodusenter Østlandet utsatt

Det planlagte fagmøte for grøntprodusenter torsdag 13. januar 2022 utsettes. Nye retningslinjer betyr at møter som dette ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk. Vi har derfor konkludert med at det flyttes til mars, og håper at det da er mulig å møtes fysisk.

Ledermøte i Buskerud

Ledermøte i Buskerud ble avhold 18. og 19.november på Klækken hotell. Møtet samlet til sammen 55 personer.

Årsmøtene i gang

Årsmøtene i lokallaga er i full gang. I Sigdal og Eggedal bondelag ble Roxana Stangeby ny leder. I Hol bondelag fortsetter Liv Marit Hamarsbøen som leder og i Ådal landbrukslag fortsetter Stine Bjerkeengen som leder. På årsmøte i Lier bondelag ble Hans Kristian Jensen gjenvalgt. Vi gratulerer alle!

Informasjon om lukking av salteinnretninger i Nordfjella og tilskudd

Husk at utenfor beiteperioden er det krav om at saltstein skal oppbevares utilgjengelig for hjortedyr og salteinnretningene skal være nedstengt. – Dette er et viktig tiltak for å hindre at salte-innretningene danner nye samlingsplasser for reinsdyr og hjortevilt utenom beite-sesongen, sier Mattilsynet

Besøkte Elstøen Gartneri før styremøte

Tirsdag 12. oktober hadde Buskerud Bondelag styremøte, vi var invitert til Elstøen Gartneri før møtet for å høre mer om produksjonen av salater. – Det er nyttig for oss å komme ut og se på forskjellige produksjoner, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Bondepub, debatt og landbrukets dag i Numedal

Fredag og lørdag sto i landbrukets tegn i Numedal i helga med bondepub og debatt på Rollag vertshus på fredag og landbrukets dag på lørdag. – Godt lokalt initiativ, det er veldig bra at det settes fokus på landbruket i Numedal, sier fylkesleder Haug Laa som var til stede både fredag og lørdag.

Konstruktivt møte med arbeids- og sosialministeren

Forrige uke møttes Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal og grøntprodusenter fra Buskerud. Motivet for møtet var å diskutere utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringa. - Et konstruktivt møte, sier fylkesstyremedlem Ola K.Skinnes

Støtter partiene #landbruksløftet?

I forbindelse med debatten på Fosseholm spurte vi partiene om de støtter #landbruksløftet og at inntektene dermed må opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Her har vi samlet filmsnuttene og du kan høre hva de mener.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Landbruk på dagsorden på Fossesholm

Buskerud Bondelag utfordret stortingskandidatene til landbrukspolitisk debatt på Fossesholm på tirsdag. Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa ønsket velkommen og viste til #landbruksløftet og at inntektene i næringa er for lave både for store og små og hva politikerne vil gjøre med dette

Vi setter landbruk på dagsorden

Buskerud Bondelag setter landbruk på dagsorden og inviterer politikere til gårdsbesøk og landbruksdebatt. Partiene stiller med sine toppkandidater til landbruksdebatten på Fossesholm 31.08. kl 18:30. Landbruksdebatten er åpen for alle.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Lykke til med valgkampen!

Buskerud Bondelag gratulerer stortingskandidatene for Buskerud med nominasjonen og ønsker dem lykke til med valgkampen. I den forbindelse er det sendt et brev og en sommerhilsen med lokalmat.

Egil Chr. Hoen valgt som 1. nestleder på Bondetinget

Egil Christopher Hoen, tidligere fylkesleder i Buskerud Bondelag, ble valgt til 1. nestleder på årsmøte i Norges Bondelag. – Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og er både ydmyk og stolt, sier Egil Chr. Hoen. Lars Halvard Wetterstad valgt til leder av valgnemnda, Wetterstad har tidligere vært nestleder i Buskerud Bondelag.

Elsker å være bonde

-Jeg elsker å arbeide ute, jeg elsker å være bonde og jeg elsker samholdet som er i Bondelaget, sa fylkesleder Håkon Haug Laa i sitt innlegg i generaldebatten hvor fokuset var hvordan vi viser fram næringa og rekruttering

Stor bekymring for bær, frukt og grøntnæringa

Førstereis delegat til Bondetinget, Ola Kure Skinnes, satte fokus på den krevende situasjonen for bær, frukt og grøntnæringa i sitt innlegg i generaldebatten. - De siste tre månedene har vært en stor mental påkjennelse, og dette året kommer til å sette spor i grøntsektoren - spesielt bærproduksjon, sa Kure Skinnes

Lettere å få godkjent sesongarbeidstakere i grøntnæringa

Det er nå gjort justeringer i vurderingskriteriene for ordningen med unntak fra reiserestriksjoner i grøntnæringa.

Møt de nye fylkesstyremedlemmene

Turen er kommet til bringebærbonde Ola Kure Skinnes fra Spikkestad. Ola er ung framoverlent bonde som overtok gården i 2018. I tillegg til bringebær og bjørnebær drives det også med ender, korn og gris på gården

For et trøkk - TAKK!

Det har vært et helt fantastisk trøkk gjennom disse dagene etter bruddet. Takk til alle som har vært ute med bannere, kjørt traktorkolonner og møtt ordførere. - Takk til alle som har stilt opp - vi er så stolt av dere, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Dette holder ikke Erna!

– Dette tilbudet fra regjeringa ser overhodet ikke alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier fylkesleder Håkon Haug Laa og mener tilbudet ikke holder mål.

Grøntprodusentene: Halve produksjonen kan forsvinne

Grøntprodusentene i Viken fortviler. Om det utenlandske høstepersonellet uteblir vil mange ikke klare å berge avlinga. Foreløpig ser det ut til å være liten politisk vilje til å gjøre noe med saken.

Veiskille for mange bønder

– Bøndene tjener for dårlig og mange står nå ved et veiskille. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å gi bøndene framtidstro, det får vi gjennom kravet som er lagt fram i dag sier Håkon Haug Laa, fylkesleder i Buskerud Bondelag.

Vi dyrker Buskerud

Hvert år har Bondelaget en vårkampanje, i år er temaet vi dyrker landet. Bli med å følg oss på Facebook hvor noen av produsentene våre viser fram produksjonen sin. Først ut er Gilhus gård i Lier. hvor Ragne Helen Ravnsborg tok imot oss og viste oss rundt.

Vil du være pilotgård for energianalyse?

Prosjektet Klimasmart landbruk Viken søker interesserte gårder inn i et pilotprosjekt på energianalyse og -rådgivning.

Bondelagene i Viken møtte KrF

Mandag 19. april møtte bondelagene i Viken KrF i Viken. – Vi er veldig glade for at politikerne tar seg tid til å møte oss, sa fylkesleder i Akershus Jens Thori Kogstad på vegne av fylkeslederne. – Landbruksnæringa er viktig for oss, så dette er gjensidig, kvitterte Ida Lindtveit Røse fra KrF

Våre samarbeidspartnere