Nyheter

Når bonden skal ha barn: Velferdsordningene er fortsatt for dårlige

- Velferdsordningene i landbruket er for dårlige. Hvis jeg skal ha en unge til, skal jeg ha au pair, sier Marthe Bogstad. 8. mars 2021 er det fortsatt uvanlig at bonden får barn, og frustrerende vanskelig å finne info om hvordan man organiserer seg best mulig – praktisk og økonomisk.

Takk til alle som har sendt inn innspill til jordbruksforhandlingene

-Vi er i gang med Buskerud Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene, og jeg vil rette en stor takk til alle som har sendt inn innspill enten det er gjennom Questback eller skriftlige innspill, dette er viktig or oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Buskerud Ap tror at næringa kan følge opp landbrukets klimaplan

Tirsdag 23.02. møtte arbeidsutvalget representanter fra Buskerud Arbeiderparti og hovedtema var klima. – Vi har tiltro til at landbruket skal klare å redusere sine utslipp som skissert i landbrukets klimaplan, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Kurs i klimakalkulator for bønder i Buskerud

Det inviteres til innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren for bønder i Buskerud. Tid: 16.mars kl. 10.00-12.00 og 18. mars kl. 19.00-21.00.

Premiere: Kornprogrammet inviterer til fangvekstskolen 2021

Kornprogrammet i Østfold, Akershus og Buskerud og Norsk Landbruksrådgivning har gleden av å invitere til den første fangvekstskolen!

Kurs i klimakalkulator for bønder i Buskerud

Det inviteres til innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren for bønder i Buskerud. Tid: 16.februar kl. 10.00-12.00 og 18.februar kl. 19.00-21.00.

Med intensjonsvedtak og instruks på agendaen

14. januar avholdt fylkesstyrene i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag sitt første felles møte for året. Møtet gikk for seg som hør og bør på den digitale plattformen Teams, og på sakslista sto viktige saker for framtidig arbeid.

Regionmøte

Bli med å si din mening om jordbruksforhandlingene 2021 på regionmøte torsdag 21. januar. Buskerud Bondelag inviterer alle medlemmer i Buskerud til digitalt regionmøte foran jordbruksforhandlingene 2021. Det blir innledning fra Bjørn Gimming, 1 nestleder Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere