Nyheter

Vi gratulerer ASK Gård Foredling med BU-prisen.

Ask Gård produserer håndlaget økologisk spekemat og kjøttvarer. Med fokus på godt håndverk og norske råvarer har de utviklet produkter som holder et internasjonalt nivå. I dag ble Buskerud-bedriften hedret med bedriftsutviklingsprisen i landbruket. – Dette setter vi veldig stor pris på, sier Kristoffer og Anne Marthe Evang.

Stressfri rekruttering

Arbeidsgivere i landbruket inviteres til møte om sesongarbeidskraft torsdag 8. november kl. 08.30-10.00 i kantina hos Mester Grønn på Liertoppen. Landbruket i Lier og omegn har behov for mange sesongarbeidere i vekstsesongen. Frokost serveres fra kl. 08.00. Påmelding til Næringsforeningen i Drammen : post@nfdr.no eller Lier Bondelag: hans@lier-regnskap.no

Årsmøtene i gang for fullt

Årsmøtene i lokallaga i Buskerud er i gang for fullt. Flesberg og Rollag/Veggli har fått ny leder, det samme har Hurum. Vi gratulere henholdsvis Kari Solibakke Klev og Brynjar Kalager Folkvord. Vi gratulerer også gjenvalgte ledere i Gol, Ål, Lier, Nore og Uvdal, Hole og Hol.

Nyttig møte med Høyre

Mandag møtte vi Høyre i Buskerud, på møtet deltok stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal og fylkessekretær Morten Sandnes. – Vi er glad for at politikerne tar seg tid til å møte oss, disse møtene er veldig nyttige sier fylkesleder Egil Christopher Hoen. – En slik dialog er også nyttig for oss som politikere, bifalt Ørmen Johnsen og Ringdal.

Økomarked på Bragernes torg

I helgen var det økologisk marked på Bragernes torg i Drammen. Her var det salg av økologiske varer og mat. Det var også et eget telt med aktiviteter for barn.

Jordnært - fra post til post

Jordnært arrangementet fortsatte også inn i helga. Fredagen var viet elever og lærere, men lørdagen var det åpent arrangement med tittelen Jordnært - fra post til post på Buskerud landbruksskole. Samtidig foregikk også NM i pløying på Buskerud Gård sin eiendom. Ordfører i Sigdal, Tine Norman åpnet arrangementet på lørdag.

Jordnært seminar - fokus på jordhelse

Ordfører i Modum, Ståle Versland ønsket velkommen til Jordnært – et arrangement som arrangeres fra 27.-29. september på Buskerud Landbruksskole. Starten på Jordnært var et jordseminar med flere sentrale innledere. – Vi ønsker å være en foregangskommune med blant annet å legge vekt på kortreist mat i våre innkjøp, sa Versland. – Buskerud Fylkeskommune har investert stort på Buskerud Landbruksskole, det er vi veldig glade for og vi skal være relevant og interessante for framtidas elever, sa rektor ved Buskerud Videregående skole, Knut Erik Hovde

Styret besøkte Røyse Frukt- og bærpresseri

I forbindelse med styremøte i Buskerud Bondelag som ble avholdt 24.09. tok styret seg tid til å besøke Røyse Presseri på Helgelandsmoen. – Visste dere at annenhvert solbær som høstes i Norge kommer fra Røyse, spurte Cecilie Bjørnebye Jensen som informerte og viste oss rundt.

Fårefestivalen på Gol

Gol Bondelag deltok med stand på Fårefestivalen i helgen. Her fikk barna hoppe i høyet og det var salg av Bonde t-skjorter.

Grøntnæringa samlet om tørke i Vestfold

Mandag kveld var en god del produsenter og representanter fra grøntnæringa og myndigheter samlet på Gjennestad. Det ble en ærlig debatt om krisepakker, avlingsskadeordningen, hvordan ta vare på seg selv og hverandre og hvordan markedet har taklet årets ekstreme tørke og varme.

Haustmarknaden i Hemsedal

Nokon glimt frå haustmarknaden i Hemsedal. Bondelaget og Tine hadde stand med kalver og sauer. Hemsedal Bondelag satte i år fokus på ull.

Tørkemøte for grøntprodusenter på Gjennestad

Vi inviterer spesielt dere som produserer grønnsaker, potet, frukt og bær til møte om årets ekstreme tørke/varme. Mandag 17.september kl 17.30 - 21.30. Sted: Gymsalen på Gjennestad gartnerskole i Stokke.

Lokalt programarbeid i gang - vi møtte MDG i nye Drammen

Arbeidet med de lokale valgprogrammene er i gang, og tirsdag denne uken møtte vi MDG i nye Drammen. - Det er veldig nyttig at lokalpolitikerne etterspør innspill fra oss, sier Albert Hess i Skoger Bondelag og Knut Olav Stryken i Nedre Eiker Bondelag. Vi møtte Ståle Sørensen og Herman Ekle Lund fra MDG hjemme hos Albert Hess

Fornøyd med rask avklaring

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken og gir et godt håndslag til husdyrprodusentene og grøntnæringa, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Arbeidet med krisepakken kom i stand etter initiativ fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av juli, og ble avslutta i dag.

Åpen Gård i Lier

Lier Bondelag inviterte til Åpen Gård i helgen. Ca 800 fant veien til Haugerud gård.

Bondelaget satte fokus på grøntprodusentene og tørke

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Teamet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Har du halm til overs eller trenger du halm?

Felleskjøpet Agri har nå lansert en egen tjeneste for å formidle halm mellom kornbønder og husdyrprodusenter.

Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon

Mange er bekymret om dagen for skadene som oppstår som følge av tørken. Mange er vitne til at tørken forringer avlingen for hver dag som går enten det er kornåker eller eng til vinterfôr til dyra. Ta vare på hverandre, hold kontakt med naboer og bondekolleger så vi kan fange om de som sliter er fylkesleder Egil Chr. Hoen sitt råd.

Stort oppmøte på møtene om forstiuasjonen også på Gol og Rødberg

Møterommet på Felleskjøpet på Gol var fylt til randen med godt over 100 deltagere, og rundt 80 personer hadde tatt turen til Rødberg hotell. Felleskjøpet, Nortura, NLR og Buskerud Bondelag arrangerte også møter på onsdag om fôrsituasjonen, på Gol på dagen og på Rødberg på kvelden. Fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud, Otto Galleberg, stilte også på begge disse møtene.

Fullt hus på Modum på møte om fôrsituasjonen

Det var fullt hus på Solvhov grendehus på møte om grovfôrsituasjonen tirsdag kveld. Felleskjøpet, Nortura, NLR og Buskerud Bondelag arrangerte møte om fôrsituasjonen tirsdag kveld. Fylkesmannen i Buskerud stilte også på møtet. Det var stappfullt på grendehuset med rundt 170 deltagere. Sommertørken og den kritiske forsituasjonen er tema som opptar mange bønder om dagen.

Tørke og grovfôrsituasjonen

Den varme starten på sommeren på Østlandet har ført til store problemer for både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, allerede nå ser vi bønder vurdere nedslakting av besetningene sine. – Situasjonen er svært bekymringsfull, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Møter om grovfôrsituasjonen i Buskerud

Felleskjøpet, Nortura, Tine, NLR og Bondelaget inviterer produsenter i Vestfold, Telemark og Buskerud til fagmøter med tema "Årets grovfôrsituasjon". Det ligger an til å bli en meget krevende situasjon i forhold til å sikre årets grovfôravling.

Lars Halvard Wetterstad ble valgt som medlem i Norges Bondelag sin valgkomite

Brit-Tove Krekling er valgt som vara for Lars Halvard Wetterstad. De har et ansvar for å lete etter dyktige tillitsvalgte fra Oppland, Hedmark og Buskerud. Begge er valgt for 2 år.

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

Jordbruksavtale og grøntsektoren på dagsorden fra Buskerud-delegatene

Like sikkert som vi går over i juni, kommer årsmøte i Norges Bondelag ikke lenge etter. Årsmøte avholdes på Lillehammer 06.-07. juni og første dag er over. Leder Lars Petter Bartnes fikk mye skryt for sin tale, og det var mange temaer oppe i generaldebatten.

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Regionalt miljøprogram

Fylkesmannsembetene for Oslo/Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen fra 01.01.2019. Representanter fra blant annet næringa, fylkesmannsembetene, landbrukskontorer og NLR var samlet fredag 13.april for å diskutere felles miljøprogram for fylkene. – Det er viktig at ordningene tar hensyn til fylkenes særegenheter, sa styremedlem Ole Hans Unelsrød i Buskerud Bondelag.

Nyttig møte med SV

Mandag 16. april tok representanter for Buskerud Bondelag turen til Stortinget for å møte Buskerud SV. Fra SV møtte stortingsrepresentant Arne Nævra og nestleder i Buskerud SV Kathy Lie. – Vi er svært glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, det er veldig nyttig for oss med god dialog med de politiske partiene, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Har du en god idé for jordbruket i Buskerud?

John Rasmussen Aas og Hustrus legat er stiftet av kaptein Niels Aas i 1912 og har som formål å «tjene til jordbrukets og dets binæringers oppkomst og fremgang i Buskerud fylke». Legatets styre har bestemt at det i 2018 skal deles ut inntil kr 100 000 i tilskudd/støtte i tråd med legatets formål.

Åpent fagmøte om jord 5.april

Velkommen til åpent fagmøte om jord. Fruktbar jord gir friske avlinger og god økonomi. Hva slags tiltak kan hver enkelt bonde på sin gård gjøre for å bedre jordfruktbarheten? Frist for påmelding er 2. april, til marte@oikos.no

Frøydis Haugen besøkte årsmøte i Buskerud Bondelag

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag besøkte årsmøte i Buskerud Bondelag. -Vi brukte mye av forrige politiske periode på «å si nei». Nå må vi bruke kreftene våre på annen måte, vi ønsker å utvikle politikk. Det er vi som må sette dagsorden og drive med politikkutvikling framover, fastslo Haugen.

Prisdryss på årsmøte i Buskerud Bondelag!

Lier Bondelag ble kåret til årets bondelag og Liv Berven ble kåret til årets Gla`bonde på årsmøtet i Buskerud Bondelag. Begge prisvinnerne var takknemlige for utnevnelsen. - Dette betyr veldig mye for oss, sa lokallagsleder Wiggo Andersen, .- Det er hyggelig å bli satt pris på, sa den ferske Gla`bonden. Håkon Haug Laa hedret de som gjorde en ekstraordinær innstas i forbindelse med CWD-saken.

Egil Christopher Hoen gjenvalgt som leder

Egil Christopher Hoen ble enstemmig gjenvalgt på årsmøte i Buskerud Bondelag. - Jeg takker for tillitliten, sa fylkesleder Hoen til årsmøtet. Det er en viktig, interessant og krevende jobb og vi skal jobbe for å sette landbruket og våre saker på dagsorden framover.

Det er i motbakke det går oppover!

Fylkesleder Egil Chr. Hoen var innom mange temaer i leders tale. -Et glupt hode fastslo en gang at «det er i motbakke det går oppover». Den kjensgjerningen trur jeg absolutt vi kan bekrefte i Buskerud Bondelag. Til tross for mange og lange motbakker de siste åra, ser vi at det går oppover med laget vårt. Vi har en stødig medlemsvekst, har fostra to vinnere av «årets lokallag» (Skoger i 2013 og Øvre Eiker i 2017), har høy aktivitet både på fylket og i lokallaga, vi blir regna som en viktig organisasjon i mange politiske miljø og vi ser at det er et voksende engasjement rundt mat og matproduksjon i vårt fylke.

Forutsigbarhet i landbruket

- Frå tidenes morgon har husdyrhald vore ein viktig grunnpilar for gardsbruk, med levande distrikt og bygdesamfunn, og med det husdyra har gjeve oss av mat og klede. Pelsdyrhald har lengje vore ein naturleg del av dette, og mange bønder har hatt pelsdyr som tilleggsnæring på sine gardar skriv nestleder skriv nestleder Håkon Haug Laa i dette lesarbrevet som er publisert i Hallingdølen.

Fullt hus på innholdsrikt kornmøte!

Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag og leder av planteutvalget i Buskerud innledet og ønsket deltagerne velkommen til kornmøte. Programmet må ha fristet for over 70 deltagere hadde funnet veien til Tyrifjord.

Medlemsmøte i Numedal

Bondelagene i Numedal arrangerte medlemsmøte tirsdag 13.feb. på Veggli Vertshus. Fylkesleder Egil Hoen innledet på møte om landbrukspolitikk.

Mange gode innspill til jordbruksforhandlngene på regionmøtene

14. og 15. februar var det regionmøter på Gol og Tyrfirjord hvor lokallaga kommer med innspill til jordbruksforhandlingene. - Dette er viktig og nyttig for oss sier fylkesleder Egil Chr. Hoen og nestleder Håkon Haug Laa.

Regionmøte i Lier

Det ble arrangert regionmøte i Lier forrige uke. Tema for møte var opplæring i landbrukspolitikk og innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Stort engasjement på regionmøte på Tyrifjord

Regionmøtene fortsetter, og drøye 20 medlemmer møtte opp på Tyrifjord for å diskutere landbrukspolitikk og det kommende jordbruksoppgjøret den 25. januar. Det var stort engasjement i salen med mange spørsmål og innspill

Våre samarbeidspartnere