Nyheter

Vi vil ha med flere på laget!

For å være en slagkraftig organisasjon er det viktig å ha en stor medlemsmasse, sier fylkesleder Håkon Haug Laa. Nå har vervekampanjen i Buskerud startet. Lokallagene er involvert i vervekampanjen som er fra 25. november til 14. desember.

Årsmøtene i lokallagene

Hans Kristian Jensen, leder i Lier Bondelag.

Årsmøtene i lokallagene har nå blitt avholdt. Mange lokallag har gjennomført digitalt årsmøte for første gang grunnet covid- 19 situasjonen. I Lier Bondelag og Hol Bondelag ble det valgt nye ledere og Buskerud Bondelag gratulerer alle nye og gjenvalgte ledere.

Digitalt ledermøte i en digital hverdag

Nærmere 40 deltagere var samlet da Buskerud Bondelag arrangerte digitalt ledermøte fredag 20. november. – Vi skulle gjerne truffet alle ansikt til ansikt, men håper også at en digital versjon av ledermøte kan være nyttig, sa fylkesleder Håkon Haug Laa

Fylkeslederen på ungdomsskole-besøk

Torsdag var fylkesleder Håkon Haug Laa på besøk på Ål ungdomsskole for å fortelle elvene om mulighetene i landbruket. – Det var veldig trivelig å få reise på skolebesøk, og mange hadde gode spørsmål, kunne fylkeslederen fortelle.

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt og kvotejakt for gaupe.

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 har igangsatt arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen. – Planen som foreligger er et godt utgangspunkt og organisasjonene har i fellesskap sendt inn innspill i høringsrunden sier Eldor Bjerke, rådgiver i Buskerud Bondelag

Digtalt partnerskapsmøte

Mye foregår digitalt om dagen, og torsdag 05. november møttes det regionale partnerskapet digitalt. Partnerskapet består av fylkeskommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge og representantene fra næringa. - Viktig fora hvor vi diskuterer forskjellige tema, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Tida er inne for kraftfulle tiltak i verdikjeden for mat

Det er nødvendig å redusere dagligvarekjedenes dominans i hele verdikjeden. - Dette handler også om tilgang til butikkhyller og mangfoldet i norsk matproduksjon, sier Bartnes.

Seks tiltak for dagligvarebransjen

Her er Bondelagets forslag til tiltak, fra vårt høringssvar til dagligvaremeldinga.

Våre samarbeidspartnere