Olav tilhørte den siste generasjon av nordmenn som hadde vokst opp med en stor grad av selvberging. Han kjente til alle former for mat-auk og kunne fortelle om en barndom i løpestreng i bratt fjordlandskap ved Hardangerfjorden. Det var et religiøst bondesamfunn han beskrev, med salmesang og syndsforlatelse på den daglige agenda.
Olav hadde et lyst hode. Han fikk gode karakterer og tok høyere utdannelse på det som den gang het Landbrukshøgskolen på Ås.

I 1974 – for 50 år siden - kom han kjørende over fjellet fra Vestlandet for å begynne i stillingen som fylkessekretær for Bondelaget i Buskerud bare noen dager før han fylte 30 år. Han var sjef ved Bondelagskontoret i Storgata i Hønefoss i 11 år. Han var spesielt engasjert i eiendomsrett, grunneierretter og utmarkssaker og fra 1985 jobbet han i flere år delvis som konsulent ved fylkeskontoret og sentralt i det nyopprettede Landbrukets Utmarkskontor i Landbrukets Hus i Oslo. Etter hvert kom han tilbake til Buskerudkontoret i en redusert stilling som han kombinerte med å være en aktiv politiker i Ringerike kommune. Olav hadde bred allmennkunnskap. Han var Senterpartimann, men ideologisk konservativ og kunne ikke akseptere at, som han selv sa, «grunneiernes fremste parti skal samarbeide med sosialister og kommunister». Så da Sp gikk i allianse med SV meldt han overgang til Høyre, før han etter mange år gikk tilbake til Senterpartiet.
På Bondelagskontoret hadde vi særlig nytte av Olavs nøyaktighet og sansen for tall. Han utarbeidet årlige statistikker for næringens verdiskaping og ringvirkninger fordelt på region og produksjon. Han utarbeidet kommunale rapporter som lokallagene kunne bruke i sin kontakt med politikere og kommuneansatte. Olav beregnet også verdien av beitebruk og utarbeidet beitebruksplaner. Her var han en foregangsmann.
Olav Bjotveit gikk av med pensjon i 2011. Vi i Bondelaget satte stor pris på Olav Bjotveits kunnskap og arbeid, og han var en god kollega. Han ble utnevnt til æresmedlem i Buskerud Bondelag i 2013 og var det siste gjenlevende æresmedlemmet. Olav fortsatte å være aktiv også etter at han ble pensjonist. Han var fortsatt med i politikken, han engasjerte seg i Foreningen Norden og sang i kor samtidig som han var en fast debattant i avisspalten til Ringerikes Blad. Mange vil savne hans verbale snert.

Våre tanker går til Olavs venner og familie og spesielt til kona Randi og de tre barna Endre, Guro og Gaute. Vi vil alltid minnes Olav med glede.

Ole Andreas Lilloe-Olsen