Nyheter

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke snakke. En regjering i utakt med grasrota og seg selv.

Faglagene har valgt å gå til brudd i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet fra staten var så langt unna kravet til næringen at vi ser ingen annen utvei, sier fylkesleder Tone Rubach i Troms Bondelag.

Offentlig nedleggelse av Tromslandbruket!

Regjeringen har lagt frem et skambud uten noe snev av forståelse for dagens situasjon. Et tilbud så godt som rensket for investeringsmidler er kroken på døra for landbruket i Troms, sier fylkesleder i Troms Bondelag Tone Rubach. Det er ingen fremtid for små og mellomstore bruk i tilbudet, som vi har i Troms.

Lang og tro tjeneste

Etter 30 år i Bondelagets tjeneste takket Svein Olav Thomassen fra Kvænangen for tilliten gjennom mange år, og trådde av som leder for Troms Bondelag.

Tone Rubach ny leder i Troms Bondelag

Valgkomiteen hadde innstilt Tone Rubach som ny leder, og årsmøtet gikk nesten enstemmig inn for innstillinga.

Digitalt årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet er i gang, med AU og administrasjonen er samlet i Bardu, sammen med møtelederne Bernhard Halvorsen og Asgeir Slåttnes.

Svein Olav Thomassen ønsker ikke gjenvalg på årsmøtet

Leder i Troms Bondelag Svein Olav Thomassen har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet.

Våre samarbeidspartnere