Nyheter

God Jul og Godt Nytt År

Fylkeskontoret ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Styremøte i Troms Bondelag

Fylkesstyret i Troms Bondelag avholdt møte på Tjeldsundkroa 1.desember.

Kurs i klimakalkulator for svinebønder

Nordland bondelag inviterer til kurs i bruk av klimakalkulator for svineprodusenter på Teams tirsdag 14.12.21 fra kl. 10.00 -12.30.

Ledermøte i Troms Bondelag

På tross av en utfordrende situasjon angående korona i Tromsø fikk vi gjennomført vårt ledermøte på Scandic Grand i Tromsø. En hilsen fra vår nye landbruks- og matminister var en god start på møtet!

Kompetansekrav i dyrehelse

Troms Bondelag har mottatt flere henvendelser som gjelder kompetansekravet for dyrehold. Her følger informasjon om kompetansekravet, samt en link til Mattilsynets sider om godkjente kurs i dyrehelse.

Mange viktige gjennomslag for landbruket

AP og SP la fram Hurdalsplattformen i går. Innholdet i regjeringsplattformen viser at det er mange viktige gjennomslag for landbruket.

Politikere på gårdsbesøk i midt-Troms

Nestleder i Troms Bondelag, Jan Ottar Østring møtte Stortingskandidater fra partiene Rødt, Senterpartiet og KrF på Sandvoll gård.

Ny rådgiver på kontoret i Troms Bondelag

Hei, mitt navn er Nina Manning. Jeg er ansatt i 1 års vikariat som rådgiver i Troms med kontorsted Evenskjer. Hadde min første arbeidsdag 1.september.

Landbruksløftet overrakt til statssekretæren

Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet var på besøk i Tromsø for å overrekke gode nyheter til Nordnorsk Landbruksråd, og fikk samtidig landbruksløftet fra leder Tone Rubach.

Møte med stortingskandidater i Tromsdalen

Magna Nordgård Melander som driver melkeproduksjon på geit i Tromsdalen, stilte opp som vertskap for et møte mellom politikere og organisasjonene med #Landbruksløftet i fokus.

Politisk landbruksløft i Kvæfjord

Møte med Høyrepolitiker Christine Killie

I et sjeldent solgløtt møttes representanter fra Troms Bondelag flere Stortingskandidater i Vik, med ambisjoner om endringer i norsk landbruk.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Har los på bjørnen, får ikke fellingstillatelse

Illustrasjonsbilde: sau. Flere bjørner har herjet i saueflokker i Troms de siste ukene.

– Uholdbar byråkratisk brems, sier John-Erik S. Johansen.

Bjørn felt i går kveld

Etter nesten to uker med jakt etter bjørn i Bardu, falt det en binne sent i går kveld. Lokalkunnskapen til skadefellingslaget i kombinasjon med profesjonelle hundeførere førte til suksess.

Når bestandsmål og soneinndelinger går på helsa løs.

Det vi er vitne til i nå kunne vært unngått. Troms Bondelaget er bekjent med at det nå herjer 4 ulike bjørner i vårt distrikt. Bjørn som de to siste ukene har tatt livet av 17 sau i prioritert beiteområder. Et område der det ikke skal være rovdyr, og eventuelle rovdyr skal fortløpende kunne tas ut ved en vurdering av skadepotensial.

Besøkte agronomelever på Senja

Representanter fra styret i Troms Bondelag var mandag på besøk på landbruksskolen på Gibostad for å treffe avgangselevene på agronomutdanninga

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke snakke. En regjering i utakt med grasrota og seg selv.

Faglagene har valgt å gå til brudd i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet fra staten var så langt unna kravet til næringen at vi ser ingen annen utvei, sier fylkesleder Tone Rubach i Troms Bondelag.

Offentlig nedleggelse av Tromslandbruket!

Regjeringen har lagt frem et skambud uten noe snev av forståelse for dagens situasjon. Et tilbud så godt som rensket for investeringsmidler er kroken på døra for landbruket i Troms, sier fylkesleder i Troms Bondelag Tone Rubach. Det er ingen fremtid for små og mellomstore bruk i tilbudet, som vi har i Troms.

Lang og tro tjeneste

Etter 30 år i Bondelagets tjeneste takket Svein Olav Thomassen fra Kvænangen for tilliten gjennom mange år, og trådde av som leder for Troms Bondelag.

Tone Rubach ny leder i Troms Bondelag

Valgkomiteen hadde innstilt Tone Rubach som ny leder, og årsmøtet gikk nesten enstemmig inn for innstillinga.

Digitalt årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet er i gang, med AU og administrasjonen er samlet i Bardu, sammen med møtelederne Bernhard Halvorsen og Asgeir Slåttnes.

Svein Olav Thomassen ønsker ikke gjenvalg på årsmøtet

Leder i Troms Bondelag Svein Olav Thomassen har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet.

Bålaksjon mot rovdyrforvaltningen

Det ble gjennomført bålaksjoner rundt om i landet tirsdag 19. januar kl.18.00 for å markere motstand mot vedtaket om uttak av ulv innenfor ulvesonen før jul.

Geit i fokus i Lyngen

Da det i 2016 ble tatt en avgjørelse om generasjonsskifte på Russelv, startet ingeniøren Elise på agronomutdanning på Gibostad. Hun angrer ikke på valget og stortrives med sin nye arbeidshverdag.

Ledermøte Troms Bondelag

Troms Bondelag arrangerte i dag 24. november digitalt ledermøte med flere ulike temaer på agendaen. Styret er klar på at de gjerne skulle gjerne ha gjennomført et fysisk møte sammen med alle lokallagene, men håper at også et digitalt møte kan være nyttig.

Landbrukskommunen Balsfjord er bekymret for fremtiden

Bondelaget, har sammen med andre utvalgte aktører, mottatt en uttalelse fra ordfører og kommunestyret i Balsfjord kommune. Høyt trykk på salg av melkekvoter og mange båsfjøs er bakgrunnen for bekymringen.

Møt familien på Rødberg gård i Tjeldsund

I serien der vi ønsker å vise frem verdiskapingen i landbruket, kommune for kommune, er turen nå kommet til Øystein og Vivi-Ann i Tjeldsund.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Ny veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr

Antallet erstatningssaker har de siste årene vært synkende, og mange beitebrukere finner søknadsarbeidet krevende. Nå har Norges Bondelag sammen med Bonde- og småbrukarlaget og NSG gitt ut en oppdatert veileder som kan være til hjelp for bøndene.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Svein Olav Thomassen, leder i Troms Bondelag.

Pressemelding - "Regjeringa må avvise landbrukskutt som klimaløsning"

I en felles uttalelse krever et samlet fylkesting i Troms og Finnmark at regjeringa avviser Miljødirektoratets forslag om å kutte norske klimagassutslipp ved å kutte antall husdyr i Norge. Politikerne ber regjeringa se til landbrukets egen klimaplan. – "Ei stor tillitserklæring", sier lederne i Troms og Finnmark Bondelag.

Nytt produsentråd for sau

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt å etablere et produsentråd for sau etter et forslag fra Troms Bondelag.

Delegater fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet til årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag kjøres i år digitalt og utsendingene fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på meieriet i Alta.

Kristin Anka og Einar Rene Heim- unge midt-uke bønder fra Balsfjord

Kristin Anka og Einar Rene Heim overtok Kristin Anka sin hjemgård i januar 2017. De drifter i dag cirka 250 mål og har 18 kyr. Kristin Anka har en drøm om å starte med produksjon av grønnsaker i tillegg til melkekyr.

Line Katrin og Jørn Suhr, midtuke bønder fra Alta kommune.

Ekteparet Line Katrin og Jørn Suhr driver Storjordgården på Aronnes i Alta kommune, hvor de bor sammen sine barn, en sønn og tre døtre. De har hest og melkeproduksjon på gården som de driver i lag.

Lisa og Sten Terje Solbakken, midt-uke bønder fra Kåfjord kommune.

Lisa og Sten Terje Solbakken overtok gården i 2009, fra Lisa sin onkel Arne Pedersen. De overtok 84 melkegeiter og har i dag økt til 170 melkegeiter, samt 8 mordyr pluss kalver av rasen skotsk høylandsfe.

Seniorkurset -utsatt til våren 2021

På grunn av Covid-19 er dessverre det planlagte Seniorkurset utsatt til våren 2021. Troms Bondelag beklager dette. Vi kommer tilbake etter jul med ny dato og forhåpentligvis mange interesserte deltakere. De som har betalt vil innen få dager få returnert pengene sine.

Johnny Hætta - midt uke bonde fra Finnmark

Kautokeino kommune har 92 landbrukseiendommer, 10 jordbruksforetak og 3 melkebruk, på et av disse driver Johnny Hætta et melkebruk.

Revidering av Avlingsskadeordning i 2021

I Finnmark og Troms, har Norges Bondelag fått mange henvendelser om erstatningsordning for avlingsskade. Henvendelsene er spesielt om overvintringsskader som mange ser ut til å være rammet av.

Positiv tilbakemelding fra Statens Vegvesen

Sauer på beite

Det skal bygges nye veitrasèer i Sør-Troms og nordre Nordland og våre medlemmer var bekymret for at det skulle føre til mangelfull gjerding langs veiene.

Andreas Larsen- vår første midt-uke bonde, Harstad kommune

Foto: Andreas Larsen

Harstad kommune har 869 landbrukseiendommer og på et av disse driver Andreas Larsen et bruk med sau- og ammeku i lag med familien sin.

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

Ingen lovnad om uttak av bjørn

En stor delegasjon med statssekretærene Widar Skogan (LMD og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen besøkte i går Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug, som de siste årene har mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep.

Bjørn i beiteområdene i Bardu

Det er dokumentert en sau tapt til bjørn i området, og melding om et annet funn. Bøndene i området håper nå på raskt og effektivt uttak, eller flytting av bjørnen.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Fare for flom!

Til tross for noe nedgradering av flomfare, er det fortsatt stor fare for vårflom i Troms og Finnmark. Troms Bondelag har sterkt i minne flommen som var i indre Troms i 2012 og håper vi ikke må oppleve det igjen.

Arktisk Landbruk - løsninga for fremtida

Frostkald vinter og lange lyse sommernettene gir spesielle vekstforhold, og kjennetegner det Arktisk Landbruket. Les sak i Nationen i dag.

Våre samarbeidspartnere