Nyheter

Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer

Innovasjon Norge gir inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, hvilket investeringsomfang bruket kan makte og kartlegging i hvilken grad eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging. Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Felleskjøpet flytter kraftfôrproduksjonen fra Bergneset til Steinkjer

"Avgjørelsen får kanskje ikke så stor betydning for den enkelte bonde på kort sikt, men sender samtidig et signal om at landbruket i nord ikke satses på. At denne produksjonen forlater landsdelen, er nok et steg mot sentralisering!" - Leder i Troms Bondelag Øystein Iselvmo

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Villaksen – utfordringer og muligheter. Åpent seminar om Villaksen, ved Pål Mugaas, prosjektleder i Norske Lakseelver. Påmeldingsfrist: 20.februar. Pris for ikke medlemmer: 200 kr

Årsmøte i Troms Bondelag 8. og 9. februar 2023

Nyvalgt fylkesstyre klart for viktig verv! Leder Øystein Iselvmo, nestleder Jan Harald Tørfoss,styremedlemmer Kathrine Jansdatter Johnsen, Erling Bratsberg, Elise Blixgård og 1.vara, May-Hege Bårdsen. I tillegg er Åse Kulseng-Hansen Bygdekvinne representanten inn i styret. (Elise Blixgård var dessverre ikke til stede når bilde ble tatt).

Fylkesleder Øystein Iselvmos tale til årsmøte

Når vi nå har startet på 2023, er det med et håp om at næringa skal dra i samme regning, at vi skal stå sammen og samarbeide enda bedre!

Seminar og årsmøte i Tromsø

«Et land uten landbruk er ikke et land, men et område»

Snart årsmøte i Troms Bondelag

«Veien fremover for matproduksjon i Troms, tiltak, hva trenger næringen av tiltak og hva er landbrukets plass i et beredskapsperspektiv?»

Strømstøtte for jordbruksforetak og veksthus

Ordningen er tredelt med tre ulike søknadsskjema, for: Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen gjelder månedene april 2022 – juni 2023 for jordbruks- og veksthusforetak, og april 2022 – oktober 2022 for vanningslag.

Rovvilt, beitedyr og samfunn

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, den 14. i rekken, ble avholdt på Hamar 24. og 25. januar. Ett tett program med mange interessante innlegg.

«Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord»

Formålet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden til mat i Nordland, Troms og Finnmark

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

God Jul!

Troms Bondelag ønsker alle medlemmer og samarbeidsparter ei riktig god jul og et godt nytt år!

Bli med i Bondelaget du også!

I Bondelaget får du et stort og faglig fellesskap, og det å være mange gir styrke og påvirkningskraft.

Ny i Troms Bondelag

Inger Anna J. Oen er fra 1.des vikar for Ajna Nystad som er i permisjon.

NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket- innspill er sendt fra Troms Bondelag.

Troms Bondelag har landet på et høringsinnspill som er sendt inn til Norges Bondelag. Troms Bondelag har full tillit til at Norges Bondelag lander denne høringen til det beste for alle våre medlemmer.

Bondelagene i nord samlet til felles styremøte.

I løpet av to dager har styrene i Nordland, Troms og Finnmark Bondelag vært samlet i Tromsø. Dagene har vært innholdsrike og med mye god faglig debatt.

Ny ledelse i Troms Bondelag

Øystein Iselvmo har fra i dag 17.oktober gått inn som ny leder og Jan Harald Tørfoss har gått inn som ny nestleder av styret i Troms Bondelag.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Besøkte kollegaer på Østlandet

I tilknytning til årets ledermøte, som i år ble gjennomført på Landbrukets hus, ble det lagt inn en besøksrunde til bønder i både Akershus, Østfold og Vestfold.

Ledermøte for Troms Bondelag

Fylkesstyret og representanter fra lokallagene er på plass på Landbrukets hus i hovedstaden for å gjennomføre sitt ledermøte.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Økt satsing på gris i Troms

Prosjektet "Gris i Troms" er nå i startgropa, og initiativtakerne ønsker å sikre fremtidig svineproduksjon i fylket, samt oppnå en ny giv i miljøet.

Økt grøntproduksjon i nord

Den såkalte Nord-Norge krona på matpotet har vært svært positiv for økninga i den nordnorske potetproduksjonen og for å opprette gode fagmiljø. Denne ordninga bør innføres også for frilandsgrønnsaker, det vil øke produksjonen i vår landsdel.

Dyrevelferdsaker i media

Nestleder i Troms Bondelag, Andreas Larsen hadde et innlegg om dyrevelferd på årsmøtet i Norges Bondelag.

Krever å beholde lageret for fôrkornet på Bergneset

Utsending fra Troms Bondelag Øystein Iselvmo, pekte på blant annet beredskap og selvforsyning i sitt innlegg fra talerstolen

Avløsertreff på Balsfjordmessa 2022

Landbruk Nord, i samarbeid med Troms Bondelag, inviterer til et avløsertreff på Landbruksmessa 25. og 26. juni 2022.

Styremøte på Senja Videregående Skole, avd Gibostad

Troms Bondelag avholdt styremøte på Gibostad torsdag 2.juni i strålende sommervær.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Et steg på veien

Jordbruksforhandlingene i år har vært avgjørende viktig for norsk matproduksjon, for bøndene som står i en tøff økonomisk situasjon. I år handlet det om å sørge for at de som er i næringa blir med videre. Jeg håper at resultatet kan gi håp, slik at vi ikke mister flere matprodusenter i Troms og Norge, det har vi ikke råd til.

Invitasjon til ung bonde treff 26.juni

I forbindelse med Landbruksmessa i Balsfjord inviterer Landbruk Nord, i samarbeid med Landbruksminister Sandra Borch og faglagene, unge bønder opp til 35 år til et ung-bonde treff. Invitasjon gjelder også de som planlegger å starte opp med landbruksdrift.

Innfrir ikke på inntektsløftet

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

Mens vi venter...

For nestlederen i Troms Bondelag, Andreas Larsen er det travle dager på gården utenfor Harstad.

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger er utsatt.

Staten skulle etter planen lagt fram tilbudet onsdag 4.mai. Nytt tidspunkt er 5.mai kl 12.

Leder i Troms Bondelag besøkte kommunestyret i Balsfjord

Dagen etter jordbrukets krav på 11,5 mrd kroner ble lagt frem, orienterte leder i Troms Bondelag, Tone Rubach kommunestyret i Balsfjord om situasjonen i landbruket i Troms.

Inntektsøkning og produksjonsregulering på sau

Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre norsk matproduksjon i et ustabilt verdensbilde, øke bøndenes inntekt og sikre rekruttering.

Jordbrukets krav 2022

Norges Bondelag la frem kravene til staten i dag. Kravet er på 11,5 milliarder kroner. Kravet gjenspeiler den alvorlige situasjonen i landbruket med ekstraordinær kostnadsvekst.

Troms Bondelag inviterer til Webinar 27 april kl 18:00

Tema for webinaret er ulike problemstillinger rundt bruk av innmark og utmark. Teamslenke til webinaret sendes ut til påmeldte deltakere 25. april.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Svært bekymret for situasjonen i landbruket

Fylkesleder Tone Rubach er bekymret for fremtidens matproduksjon og den enorme kostnadsveksten i landbruket

Urolig for fremtiden til Bergneset kraftfórfabrikk i Balsfjord

Nord-norske bønder er bekymret for fremtidens fórproduksjon i regionen, sier Kristin Anka Heim, delegat fra Balsfjord og Storfjord på Felleskjøpet Agri sitt årsmøte på Gardermoen.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Fylkesleder Tone Rubach møter i representantskapet i Norges Bondelag for å sette fokus på tetting av inntektsgap og økt lønnsomhet i alle produksjoner.

Resolusjon fra årsmøtet i Troms Bondelag 2022

Den negative utviklingen i Tromslandbruket må snus. Økt selvforsyning ved bruk av utmarksressursene. Styrke økonomien i kjøttproduksjonene med dårligst økonomi.

Tone Rubach gjenvalgt som leder

Troms Bondelag avsluttet i går sitt årsmøte i Harstad, og Tone Rubach fortsetter som leder i fylkeslaget.

Prosjektpresentasjon i Tromsø

Prosjektleder Margareth Eide Hillestad fra Agri Analyse var tilstede i Tromsø for å presentere den ferdige prosjektrapporten på "Fra tall til tiltak". Karin Eriksen som er fylkesråd for næring, åpnet møtet og hadde fokus på at landbruket i nord må løftes på den politiske agendaen.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

God Jul og Godt Nytt År

Fylkeskontoret ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Våre samarbeidspartnere