Nyheter

Lisa og Sten Terje Solbakken, midt-uke bønder fra Kåfjord kommune.

Lisa og Sten Terje Solbakken overtok gården i 2009, fra Lisa sin onkel Arne Pedersen. De overtok 84 melkegeiter og har i dag økt til 170 melkegeiter, samt 8 mordyr pluss kalver av rasen skotsk høylandsfe.

Seniorkurset -utsatt til våren 2021

På grunn av Covid-19 er dessverre det planlagte Seniorkurset utsatt til våren 2021. Troms Bondelag beklager dette. Vi kommer tilbake etter jul med ny dato og forhåpentligvis mange interesserte deltakere. De som har betalt vil innen få dager få returnert pengene sine.

Johnny Hætta - midt uke bonde fra Finnmark

Kautokeino kommune har 92 landbrukseiendommer, 10 jordbruksforetak og 3 melkebruk, på et av disse driver Johnny Hætta et melkebruk.

Revidering av Avlingsskadeordning i 2021

I Finnmark og Troms, har Norges Bondelag fått mange henvendelser om erstatningsordning for avlingsskade. Henvendelsene er spesielt om overvintringsskader som mange ser ut til å være rammet av.

Positiv tilbakemelding fra Statens Vegvesen

Sauer på beite

Det skal bygges nye veitrasèer i Sør-Troms og nordre Nordland og våre medlemmer var bekymret for at det skulle føre til mangelfull gjerding langs veiene.

Andreas Larsen- vår første midt-uke bonde, Harstad kommune

Foto: Andreas Larsen

Harstad kommune har 869 landbrukseiendommer og på et av disse driver Andreas Larsen et bruk med sau- og ammeku i lag med familien sin.

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

Ingen lovnad om uttak av bjørn

En stor delegasjon med statssekretærene Widar Skogan (LMD og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen besøkte i går Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug, som de siste årene har mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep.

Våre samarbeidspartnere