Nyheter

God Jul og Godt Nytt År

Fylkeskontoret ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Styremøte i Troms Bondelag

Fylkesstyret i Troms Bondelag avholdt møte på Tjeldsundkroa 1.desember.

Kurs i klimakalkulator for svinebønder

Nordland bondelag inviterer til kurs i bruk av klimakalkulator for svineprodusenter på Teams tirsdag 14.12.21 fra kl. 10.00 -12.30.

Ledermøte i Troms Bondelag

På tross av en utfordrende situasjon angående korona i Tromsø fikk vi gjennomført vårt ledermøte på Scandic Grand i Tromsø. En hilsen fra vår nye landbruks- og matminister var en god start på møtet!

Kompetansekrav i dyrehelse

Troms Bondelag har mottatt flere henvendelser som gjelder kompetansekravet for dyrehold. Her følger informasjon om kompetansekravet, samt en link til Mattilsynets sider om godkjente kurs i dyrehelse.

Mange viktige gjennomslag for landbruket

AP og SP la fram Hurdalsplattformen i går. Innholdet i regjeringsplattformen viser at det er mange viktige gjennomslag for landbruket.

Politikere på gårdsbesøk i midt-Troms

Nestleder i Troms Bondelag, Jan Ottar Østring møtte Stortingskandidater fra partiene Rødt, Senterpartiet og KrF på Sandvoll gård.

Ny rådgiver på kontoret i Troms Bondelag

Hei, mitt navn er Nina Manning. Jeg er ansatt i 1 års vikariat som rådgiver i Troms med kontorsted Evenskjer. Hadde min første arbeidsdag 1.september.

Landbruksløftet overrakt til statssekretæren

Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet var på besøk i Tromsø for å overrekke gode nyheter til Nordnorsk Landbruksråd, og fikk samtidig landbruksløftet fra leder Tone Rubach.

Møte med stortingskandidater i Tromsdalen

Magna Nordgård Melander som driver melkeproduksjon på geit i Tromsdalen, stilte opp som vertskap for et møte mellom politikere og organisasjonene med #Landbruksløftet i fokus.

Politisk landbruksløft i Kvæfjord

I et sjeldent solgløtt møttes representanter fra Troms Bondelag flere Stortingskandidater i Vik, med ambisjoner om endringer i norsk landbruk.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Har los på bjørnen, får ikke fellingstillatelse

– Uholdbar byråkratisk brems, sier John-Erik S. Johansen.

Bjørn felt i går kveld

Etter nesten to uker med jakt etter bjørn i Bardu, falt det en binne sent i går kveld. Lokalkunnskapen til skadefellingslaget i kombinasjon med profesjonelle hundeførere førte til suksess.

Når bestandsmål og soneinndelinger går på helsa løs.

Det vi er vitne til i nå kunne vært unngått. Troms Bondelaget er bekjent med at det nå herjer 4 ulike bjørner i vårt distrikt. Bjørn som de to siste ukene har tatt livet av 17 sau i prioritert beiteområder. Et område der det ikke skal være rovdyr, og eventuelle rovdyr skal fortløpende kunne tas ut ved en vurdering av skadepotensial.

Besøkte agronomelever på Senja

Representanter fra styret i Troms Bondelag var mandag på besøk på landbruksskolen på Gibostad for å treffe avgangselevene på agronomutdanninga

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke snakke. En regjering i utakt med grasrota og seg selv.

Faglagene har valgt å gå til brudd i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet fra staten var så langt unna kravet til næringen at vi ser ingen annen utvei, sier fylkesleder Tone Rubach i Troms Bondelag.

Offentlig nedleggelse av Tromslandbruket!

Regjeringen har lagt frem et skambud uten noe snev av forståelse for dagens situasjon. Et tilbud så godt som rensket for investeringsmidler er kroken på døra for landbruket i Troms, sier fylkesleder i Troms Bondelag Tone Rubach. Det er ingen fremtid for små og mellomstore bruk i tilbudet, som vi har i Troms.

Lang og tro tjeneste

Etter 30 år i Bondelagets tjeneste takket Svein Olav Thomassen fra Kvænangen for tilliten gjennom mange år, og trådde av som leder for Troms Bondelag.

Tone Rubach ny leder i Troms Bondelag

Valgkomiteen hadde innstilt Tone Rubach som ny leder, og årsmøtet gikk nesten enstemmig inn for innstillinga.

Digitalt årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet er i gang, med AU og administrasjonen er samlet i Bardu, sammen med møtelederne Bernhard Halvorsen og Asgeir Slåttnes.

Svein Olav Thomassen ønsker ikke gjenvalg på årsmøtet

Leder i Troms Bondelag Svein Olav Thomassen har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet.

Bålaksjon mot rovdyrforvaltningen

Det ble gjennomført bålaksjoner rundt om i landet tirsdag 19. januar kl.18.00 for å markere motstand mot vedtaket om uttak av ulv innenfor ulvesonen før jul.

Våre samarbeidspartnere