Nyheter

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Besøkte kollegaer på Østlandet

I tilknytning til årets ledermøte, som i år ble gjennomført på Landbrukets hus, ble det lagt inn en besøksrunde til bønder i både Akershus, Østfold og Vestfold.

Ledermøte for Troms Bondelag

Fylkesstyret og representanter fra lokallagene er på plass på Landbrukets hus i hovedstaden for å gjennomføre sitt ledermøte.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Økt satsing på gris i Troms

Prosjektet "Gris i Troms" er nå i startgropa, og initiativtakerne ønsker å sikre fremtidig svineproduksjon i fylket, samt oppnå en ny giv i miljøet.

Økt grøntproduksjon i nord

Den såkalte Nord-Norge krona på matpotet har vært svært positiv for økninga i den nordnorske potetproduksjonen og for å opprette gode fagmiljø. Denne ordninga bør innføres også for frilandsgrønnsaker, det vil øke produksjonen i vår landsdel.

Dyrevelferdsaker i media

Nestleder i Troms Bondelag, Andreas Larsen hadde et innlegg om dyrevelferd på årsmøtet i Norges Bondelag.

Krever å beholde lageret for fôrkornet på Bergneset

Utsending fra Troms Bondelag Øystein Iselvmo, pekte på blant annet beredskap og selvforsyning i sitt innlegg fra talerstolen

Avløsertreff på Balsfjordmessa 2022

Landbruk Nord, i samarbeid med Troms Bondelag, inviterer til et avløsertreff på Landbruksmessa 25. og 26. juni 2022.

Styremøte på Senja Videregående Skole, avd Gibostad

Troms Bondelag avholdt styremøte på Gibostad torsdag 2.juni i strålende sommervær.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Et steg på veien

Jordbruksforhandlingene i år har vært avgjørende viktig for norsk matproduksjon, for bøndene som står i en tøff økonomisk situasjon. I år handlet det om å sørge for at de som er i næringa blir med videre. Jeg håper at resultatet kan gi håp, slik at vi ikke mister flere matprodusenter i Troms og Norge, det har vi ikke råd til.

Invitasjon til ung bonde treff 26.juni

I forbindelse med Landbruksmessa i Balsfjord inviterer Landbruk Nord, i samarbeid med Landbruksminister Sandra Borch og faglagene, unge bønder opp til 35 år til et ung-bonde treff. Invitasjon gjelder også de som planlegger å starte opp med landbruksdrift.

Innfrir ikke på inntektsløftet

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

Mens vi venter...

For nestlederen i Troms Bondelag, Andreas Larsen er det travle dager på gården utenfor Harstad.

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger er utsatt.

Staten skulle etter planen lagt fram tilbudet onsdag 4.mai. Nytt tidspunkt er 5.mai kl 12.

Leder i Troms Bondelag besøkte kommunestyret i Balsfjord

Dagen etter jordbrukets krav på 11,5 mrd kroner ble lagt frem, orienterte leder i Troms Bondelag, Tone Rubach kommunestyret i Balsfjord om situasjonen i landbruket i Troms.

Inntektsøkning og produksjonsregulering på sau

Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre norsk matproduksjon i et ustabilt verdensbilde, øke bøndenes inntekt og sikre rekruttering.

Jordbrukets krav 2022

Norges Bondelag la frem kravene til staten i dag. Kravet er på 11,5 milliarder kroner. Kravet gjenspeiler den alvorlige situasjonen i landbruket med ekstraordinær kostnadsvekst.

Troms Bondelag inviterer til Webinar 27 april kl 18:00

Tema for webinaret er ulike problemstillinger rundt bruk av innmark og utmark. Teamslenke til webinaret sendes ut til påmeldte deltakere 25. april.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Svært bekymret for situasjonen i landbruket

Fylkesleder Tone Rubach er bekymret for fremtidens matproduksjon og den enorme kostnadsveksten i landbruket

Urolig for fremtiden til Bergneset kraftfórfabrikk i Balsfjord

Nord-norske bønder er bekymret for fremtidens fórproduksjon i regionen, sier Kristin Anka Heim, delegat fra Balsfjord og Storfjord på Felleskjøpet Agri sitt årsmøte på Gardermoen.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Fylkesleder Tone Rubach møter i representantskapet i Norges Bondelag for å sette fokus på tetting av inntektsgap og økt lønnsomhet i alle produksjoner.

Resolusjon fra årsmøtet i Troms Bondelag 2022

Den negative utviklingen i Tromslandbruket må snus. Økt selvforsyning ved bruk av utmarksressursene. Styrke økonomien i kjøttproduksjonene med dårligst økonomi.

Tone Rubach gjenvalgt som leder

Troms Bondelag avsluttet i går sitt årsmøte i Harstad, og Tone Rubach fortsetter som leder i fylkeslaget.

Prosjektpresentasjon i Tromsø

Prosjektleder Margareth Eide Hillestad fra Agri Analyse var tilstede i Tromsø for å presentere den ferdige prosjektrapporten på "Fra tall til tiltak". Karin Eriksen som er fylkesråd for næring, åpnet møtet og hadde fokus på at landbruket i nord må løftes på den politiske agendaen.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Våre samarbeidspartnere