Nyheter

"Denne meldingen gir redusert matproduksjon i distrikts- Norge!"

Meld., St. nr. 11 "Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon", ble lagt frem i dag og fylkesleder Asgeir Slåttnes er tydelig på at de endringer som ligger i meldinga ikke fremmer matproduksjon i distriktet.

Årets julemøte avholdt i Harstad

Fylkesstyret har tradisjon for å avholde årets siste styremøte på kontoret i Harstad, med servering av julelunsj.

Ledermøte i Troms Bondelag

Troms Bondelag avholdt ledermøtet mandag og tirsdag denne uke, i ærverdige omgivelser på Hamnvik Brygge på Ibestad. Leder i Ibestad Bondelag, Einar Johan Dons, og hans familie sørget for en fantastisk ramme for årets ledermøte.

Norges nye superbonde?

Anne Rebekka Kulseng-Hansen er med i NRK sin nye konkurranse-reality "Superbonden" som har premiere i dag. Troms Bondelag følger spent med på hvordan styremedlemmet fra Trondenes Bondelag vil gjøre det i konkurransen og ønsker lykke til!

Jarle Kristian Ottesen vant i lagmannsretten over Hjertind reinbeitedistrikt!

Medlem Jarle Kristian Ottesen vant 4. oktober over Hjertind reinbeitedistrikt. Saken gjelder tvist mellom Ottesen og reinbeitedistriktet om grunneiers rett til bygging av hytter i utmark i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Styremøte i Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Torsdag 29.september var styret i stiftelsen Troms Landbruksselskap i møte med jordbrukssjef Terje Størseth i Lyngen og på befaring i de aktuelle nydyrkingsområdene. Ikke alle leietakere har startet sitt nydyrkings arbeid enda, og de vil om kort tid følges opp. Det er fortsatt god interesse for å nydyrke i Lyngen.

Lokallagsårsmøter 2016

Da er det straks tid for lokallagsårsmøter i Troms, under finner du en oversikt over sted og tid for ditt lokallag. Vi oppdaterer etter hvert som lokallaga har bestemt dato.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Barnas matfestival på Holt

Troms Bondelag var i helga representert på Barnas matfestival på Holt i Tromsø. Arild Heim, styremedlem i Troms Bondelag, representerte organisasjonen med stand på festivalen der nordnorsk matproduksjon var i fokus.

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. I dette ligger det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende, etterspørsel etter.

Ønsker mer forskning på arktisk landbruk

Nord-Norge henger etter når det gjelder forskning på landbruk i landsdelen. Dette vil Nordnorsk landbruksråd prøve å gjøre noe med

Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

Hagebær i Arktis

Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings- og forsøksresultatene. Prosjektet bygger på Strategiplan for hagebær i nord, utarbeidet av en FoU-gruppe, nedsatt av Nord-Norsk Landbruksråd og finansiert av fylkesmennene i Nord-Norge.

Åpne gårder i Troms

Kåfjord Bondelag arrangerte sin Åpen gård forrige uke, under navnet "Bondens dag" i Manndalen. Der fikk små og store muligheten til å glede seg over store og effektive maskiner, dyr med pels, ull og fjær, hest med vogn, lokale produkter, kaffe og kaker, og interesserte bønder. 28. august er vil det være muligheter til å besøke flere åpne gårder rundt om i fylket. Trondenes, Kvæfjord og Balsfjord Bondelag er klare for å vise frem landbruket og gi gode gårdsopplevelser og håper på gode besøkstall også der.

Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til.

Arktisk Landbruk – Agronomi i arktisk landbruk

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket.

Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke.

Kvinnekonferanse i Bodø

Nordnorsk Landbruksråd gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer kvinnekonferanse for alle landbrukets damer. Konferansen vil finne sted på Nordland Kultursenter i Bodø 18. og 19. oktober!Sett av dato og bestill billett! Program kommer etter sommeren. Tidsrammme: lunsj til lunsj.

Arktisk landbruk - matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».

Flertallet i Troms Fylkesting synes ikke grunneiere skal ha plass i arbeidet med regional plan reindrift!

Troms fylkeskommune har satt i gang et arbeid med regional plan for reindrift i Troms. Dette er en plan som skal nedfelles i arealplanene til alle berørte kommuner. Kun Frp og Høyre stemte for at Troms Bondelag, som representant for de fleste grunneiere i Troms, gjennom Troms Bondelag og Troms Utmarkslag, skulle få plass.

Åpen gård 2016

Troms Bondelag er stolt av å presentere at hele tre lokallag i fylket skal arrangere Åpen Gård i 2016. Kåfjord Bondelag er først ute med sitt arrangement 21. august. Helga etter, nærmere bestemt 28. august, er det Balsfjord og Trondenes som inviterer folk inn på gården. Mer informasjon kommer - følg med!

Åpent medlemsmøte om jordbruksforhandlingene på Bardufosstun onsdag 25.mai kl 2000

Troms Bondelag arrangerer åpent medlemsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger på Bardufosstun førstkommende onsdag 25.mai kl. 2000. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Iansen, vil ta en gjennomgang av årets forhandlinger, utfordringer og resultat.

Fornøyd med at det ble inngått avtale, men skulle gjerne sett at distriktene kom bedre ut.

Fylkesleder Asgeir Slåttnes er fornøyd med at partene kom til enighet og at ikke tilbudet fra Staten ble liggende som et resultat av årets jordbruksoppgjør. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre med å styrke matproduksjonen i distriktene. Dette gjelder spesielt produksjoner som egg og sau, sier Slåttnes. Pinsen vil bli brukt til å lese resultatet.

Avviksmelding for landbruket i Troms!

Fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen har i dag sendt ut avviksmelding for landbruket i Troms. Meldinga kan leses under.

Troms-bønder inviterer til film- og sangpremiere!

I morgen blir det verdenspremiere på ny bondefilm- og sang på Torvet i Harstad kl. 1200

Nettverksbygging i et Møre og Romsdal på sjarmoffensiven!

Troms Bondelag har vært på en todagers fagtur til Møre og Romsdal. Dyktige kollegaer og tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag hadde satt sammen et variert og spennende program. Troms Bondelag har fått med seg potetpakkeri, storfjøs med melkestall, svært engasjert og positiv ung saubonde med stor tro på en fremtida og mye mer.

Husk å melde inn Åpen Gård innen fredag!

Fredag 15.04 går fristen for å melde inn Åpen Gård- arrangementer. Det vil være mulig å få med arrangementer etter dette, men det er usikkert i forhold til refusjoner og materiell etter dette. SÅ derfor: meld dere på via denne lenken! https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/87reyvqqai/ Etter 1. mai vil det være to nye kontaktpersoner i NB som jobber med Åpen Gård: Inger Johanne Sveen og Maren Løvstad Kjølberg. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på fylkeskontoret.

Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Troms Bondelag har overtatt sekretariatet for stiftelsen Troms Landbruksselskap har dermed også fått ny adresse: Troms landbruksselskap, org. Nr 944824030 Boks 3021 Kanebogen 9498 Harstad.

Presentasjon av prosjektet/rapporten endret arealbruk og utvikling i landbruket i Troms!

Hvordan skiller strukturutviklingen seg i Troms fra resten av landet, og hvordan kan man forklare eventuelle forskjeller? Er sonetilskuddene i jordbruksavtalen tilstrekkelig til å kompensere for de høye grovfôrkostandene i Troms? Er Troms i en spesielt krevende situasjon der topografien gjør at de møter stordriftsulemper før andre fylker? Er det slik at Troms ligger i forkant av en trend der fylke etter fylke vil se fallende areal?

Troms Fylkesting vil be landbruksministeren ta initiativ til en gjennomgang av løsdriftskravet for å se på mulige unntaksordninger og overgangsordninger.

"Kravet om løsdrift gjør det vanskelig å gjennomføre generasjonsskifter og annen omsetning av melkebruk. Det er et krevende økonomisk løft å kjøpe gård og driftsapparat for flere millioner for så å gå rett til en investering på nytt løsdriftsfjøs. " Dette er litt av uttalelsen som Troms Fylkesting vedtok i møte 17.mars.

Mange ønsket å delta i debatt

Matjord i Troms går ut av drift, på grunn av sammensatte årsaker. Utarming, omdisponering, effektivisering, klimautfordringer og maskinell påvirkning er utfordringer som truer matjorda vår. Troms landbruksfaglige senter benyttet anledninga til å ønske velkommen til grovfôrstudier og større fokus på agronomi.

Årsmøte Troms Bondelag 2016

Fylkesleder Asgeir Slåttnes ønsket velkommen til årsmøtet og varaordfører i Tromsø, Elin Jørgensen åpnet møte med en tale som hyllet jobben bøndene i Troms gjør. Etterpå fulgte det hilsener fra inviterte gjester, blant annet Senja videregående skole, Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, Elsa Tollefsen fra Bygdekvinnelaget og Bjarne Leonhardsen fra TINE.

Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterte til åpent landbrukspolitisk møte i dag på Ishavshotellet i Tromsø. En fullsatt sal var møtt opp for å høre på Per Olaf Lundteigen, Vegard Vigdenes, Odd Magne Harstad og Svenn Arne Lie.

Kompetanseutvikling på Haraldvollen

Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms ved Arve Kleiven inviterte til fagmøte på Haraldvollen i Målselv. Det var godt oppmøte - rundt 60-70 deltakere - som fikk lære mer om jordpakking og agronomi. I tillegg var det en del av møtet som var viet til temaet rekruttering. Nye og blivende bønder i fylket hadde en presentasjon av hvorfor de ønsket å satse innenfor landbruket - det er mye vilje, så det er bare å slippe til de unge!

Milepæl innen HMS i landbruket

Landbruket har for første gang gjennomført deltidsstudiet Helse, miljø og sikkerhet i landbruket ved Nord Universitet, Bodø.

Lagring av rundballer og landbruksutstyr langs offentlig vei

Statens vegvesen har sendt ut brev med orientering angående lagring av fôr og utstyr langs vei.

Troms Bondelag overtar sekretariatet til stiftelsen Troms Landbruksselskap

I dag har Troms Bondelag offisielt overtatt sekretariatet til stiftelsen Troms Landbruksselskap. Sekretariatet har de seneste årene vært plassert hos Fylkesmannen i Troms.

Det haster med å få flere svineprodusenter i Troms!

Svinenæringa i Troms er i ferd med å forsvinne, dersom det ikke nå settes i gang ekstraordinære tiltak!

Fylkesmannens landbruksavdeling inviterer

Fylkesmannen i Troms inviterer til "Forum for kompetanseutvikling" tirsdag 16. februar 2016 på Haraldvollen i Målselv

Valgkomitearbeid foran årsmøtet i Troms Bondelag 2016

Torsdag 21. januar 2016 avholdes første møte i valgkomiteen

Regionmøter i Troms

Troms Bondelag inviterer til regionmøter i slutten av måneden - i Nordreisa og Balsfjord 25. januar og i Bardu og Harstad 26. januar. Brev med informasjon er sendt per post til alle våre medlemmer.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere