Nyheter

"Denne meldingen gir redusert matproduksjon i distrikts- Norge!"

Asgeir Slåttnes

Meld., St. nr. 11 "Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon", ble lagt frem i dag og fylkesleder Asgeir Slåttnes er tydelig på at de endringer som ligger i meldinga ikke fremmer matproduksjon i distriktet.

Årets julemøte avholdt i Harstad

Juledekorasjoner

Fylkesstyret har tradisjon for å avholde årets siste styremøte på kontoret i Harstad, med servering av julelunsj.

Ledermøte i Troms Bondelag

Brygga og gården sett fra havet

Troms Bondelag avholdt ledermøtet mandag og tirsdag denne uke, i ærverdige omgivelser på Hamnvik Brygge på Ibestad. Leder i Ibestad Bondelag, Einar Johan Dons, og hans familie sørget for en fantastisk ramme for årets ledermøte.

Norges nye superbonde?

Foto: Øyvind Arvola

Anne Rebekka Kulseng-Hansen er med i NRK sin nye konkurranse-reality "Superbonden" som har premiere i dag. Troms Bondelag følger spent med på hvordan styremedlemmet fra Trondenes Bondelag vil gjøre det i konkurransen og ønsker lykke til!

Jarle Kristian Ottesen vant i lagmannsretten over Hjertind reinbeitedistrikt!

Bilde: Arnar Lyche

Medlem Jarle Kristian Ottesen vant 4. oktober over Hjertind reinbeitedistrikt. Saken gjelder tvist mellom Ottesen og reinbeitedistriktet om grunneiers rett til bygging av hytter i utmark i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Styremøte i Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Torsdag 29.september var styret i stiftelsen Troms Landbruksselskap i møte med jordbrukssjef Terje Størseth i Lyngen og på befaring i de aktuelle nydyrkingsområdene. Ikke alle leietakere har startet sitt nydyrkings arbeid enda, og de vil om kort tid følges opp. Det er fortsatt god interesse for å nydyrke i Lyngen.

Lokallagsårsmøter 2016

Bilde : Norges Bondelag

Da er det straks tid for lokallagsårsmøter i Troms, under finner du en oversikt over sted og tid for ditt lokallag. Vi oppdaterer etter hvert som lokallaga har bestemt dato.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Illustrasjonsbilde rein

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Våre samarbeidspartnere