Økt sentralisering er en utfordring for totalforsvaret i Nord-Norge, dette også i lys av dagens sikkerhetssituasjon. Det er viktig med stimulerende tiltak som bidrar til fortsatt bosetting og samfunnsutvikling i landsdelen, herunder også matsikkerhet. 

Dersom den sivile delen av totalforsvaret kan håndtere deler av befolkningens primærbehov i en krise/krigssituasjon, blant annet matsikkerheten, bindes ikke Hæren og HVs kampkraft opp. Da vil også samspillet mellom de sivile og militære delene av totalforsvaret fungere bedre, sier oberstløytnant Andreas Andersen, G9 ved Hærstaben.

 

Norge som nasjon er avhengig av forsyningssikkerhet i fred, krise og krig.

- Norge er langt og smalt, og det betyr at vi må se på     matsikkerhet og produksjon i ulike områder. Skulle   infrastrukturen ramle ned i en krisetid, så må man ha tilgang   på mat. Hvis ikke stopper Forsvaret og det øvrige samfunnet   opp. Derfor må man evne å se dette i en nasjonal og regional   sammenheng. En forutsetning for store deler av Norge er   at bonden eksisterer, sier Foshaug, stortingspolitiker i utenriks-   og forsvarskomiteen, Han sier videre at han vil ta med seg de   inntrykkene han har fått fra dette møtet med inn i det videre politiske arbeidet.

 

Møtet ble avsluttet i kantina der soldater, befal og møtedeltagere fikk servert Norturas bøkrøkte kjøttpølser og potetstappe fra Tromspotet.