Nyheter

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Oppkjøp av melkekvoter gir konsekvenser for lokale arbeidsplasser

Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Bergneset i Balsfjord står i fare for å bli nedlagt etter at eksportstøtten til Jarlsberg fjernes.

Årets regionmøter er i gang

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Lokal matproduksjon - lokal verdiskaping

Potet klar til levering til Coop OBS Harstad

Landbruk og matproduksjon har stor betydning for verdiskaping og sysselsetting for de aller fleste kommuner i vårt fylke - velg nordnorsk!

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Våre samarbeidspartnere