Nyheter

Vinner av Tunprisen

Foto: Liv Karin Edvardsen

Troms Bondelag utlyste i sommer en konkurranse - Tunprisen. Dette er en utmerkelse til en gård med et flott gårdstun, som representerer landbruket på en positiv måte, har gode arbeidsforhold for driverne og et trygt miljø for barn og besøkende. Det er nå kåret en vinner, Altevik gård på Sandsøya, drevet av Ola Gjermund Berg og Tone Rubach.

God diskusjon etter orientering fra Brita Skallerud vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Brita Skallerud har tatt turen til Troms i dag for å informere om årets forhandlinger. Hele fylkesstyret og noen representanter fra lokallag møtte. Det var et godt møte med god diskusjon. Vi er glade for at Brita tok turen, sier fylkesleder Slåttnes, dette er viktig for å gi oss en bedre forståelse om hvordan prosessen foregår og hvilke utfordringer de møter underveis. Det gir oss en mulighet til å bedre forstå utfallet av forhandlingen.

Vervekurs i regi av Troms Bondelag

Torsdag 30.mai, Skogbrukets Hus i Andselv, er det klart for vervekurs i Troms Bondelag. Prosjektleder i "tørre å spørre" Elin Røed vil lede dagen. Det legges opp til aktiv deltakelse fra de oppmøtte. Medlemmene er det viktigste vi har i Troms Bondelag, vi håper at mange lokallag blir med, sier Asgeir Slåttnes, fylkesleder i Troms BOndelag

Orienteringsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Førstkommende torsdag kl 1100 kommer Brita Skallerud, forhandlingsutvalget, til Skogbrukets Hus i Andselv. Hun vil gi en oppsummering av årets forhandlinger og i tillegg vil det bli mulighet for å stille spørsmål. Møtet er ment for fylkesstyret og lokallagsledere evt en andre representanter fra de ulike lokallaga. Fylkesleder Asgeir Slåttnes oppfordrer alle lokallag til å stille med en representant.

Planprogrammet til regional transportplan på høring!

Styret i Troms Bondelag skal 30.mai behandle innspill til høring på planprogrammet til regional transportplan 2014-2023. Dette er en del av den regionale planstrategien. Det skal utarbeides et planprogram, som skal klargjøre formålet med regional transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.

Foreløpig ingen flomkrise i Troms

Bønder i Målselv rapporterer foreløpig om normal vårflom, men vannet i Målselva er ventet å stige fra kl 1500 i dag. Det er en god del vann innover jordene i noen områder, vannet inneholder også unormalt mye humus. Det blir spennende å følge med elva mot kvelden og natta, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Skuffet over at distriktssatsinga uteble.

Idag ble det inngått jordbruksavtale mellom Staten og Bondeorganisasjonene. Kravet var på 1,9milliarder kr, avtalen ble på 1,27 milliarder kr, noe som i snitt gir et inntektsløft på 31 000kr/årsverk. Det positive med avtalen er at vi endelig er begynt å tette noe av inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper, men vi hadde trodd at distrikta skulle bli mer ivaretatt i avtalen, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Savner penger til distrikt!

Staten la i går frem et tilbud på 1,02 milliarder, mens kravet var 1,9 milliarder kr. Dette utgjør et snitt på 25000kr per årsverk, kravet var på 47000kr/årsverk. I tilbudet ligger svært lite og nærmest ingen satsing på distriktslandbruket, dette er svært skuffende sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Pubkveld og Bondevenner i Målselv!

Målselv bondelag inviterte med seg tre Bondevenner til pizza og pubkveld på Bardufosstun fredag 3.mai.

Ny telefonsentral!

Kontoret har fått ny telefonsentral og har kun beholdt et gammelt telefonnummer 77 00 20 30 !!! Direktenummerene er ikke lenger i drift!!

Savner satsing på distrikt i jordbrukskravet!

Tre ekspertgrupper har vært satt ned og sett på utfordringene rundt storfè, korn og distrikt. Vi er glad for at kravet er rettet mot de utfordringer og tiltak som gruppene har pekt på vedrørende storfè og korn, men er svært skuffet over at distriktsgruppa sine forslag er uteblitt i innretninga på kravet, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Konferanse om generasjonsskifte i landbruket

Torsdag 30. mai 11.00 - 16.30 avholder Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Norsk senter for bygdeforskning avslutningskonferanse for prosjektet "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge", på Universitetet i Nordland, Bodø.

Bondelagsvenn fra Grytøy

Det strømmer på med bondevenner, denne gangen er det Grytøy Bondelag som har vært på Røkenes Gård å funnet sine venner

Bondevenner fra Balsfjord

Balsfjord Bondelag var i går på besøk i kommunestyremøte i Balsfjord Kommune. De var på jakt etter bondevenner og det fant de. Her ser dere et utvalg.

Harstadfolk fikk gratis lunsj

I formiddag var representanter fra lokale bondelag på plass i Harstad sentrum for å dele ut gratis lunsjpakker til folk i sentrum. Dette ble godt mottatt, og samtlige var enige om at norsk matproduksjon var et viktig tema som de ønsket å støtte.

Bondevenner i Troms

Lokallaga er i god gang med å utnevne Bondevenner i Troms. Nedenfor kommer et utvalg av Bondevenner. Alle Bondevenner vil bli lagt ut på Facebook sida til Troms Bondelag-

Balsfjord Bondelag kåret til årets lokallag i Troms Bondelag!

Leder i Balsfjord Bondelag, Arild Heim. Foto: Svein Olav Thomassen

Balsfjord Bondelag ble under årsmøtemiddagen 12.mars, hedret som årets lokallag i Troms Bondelag 2012. Fylkesleder Asgeir Slåttnes, hadde den glede å overrekke dem diplom og 5000kr i premie.

Matproduksjonen i Troms må sikres for fremtiden!

Årsmøte i Troms Bondelag ser med bekymring på den dramatiske nedgangen i produksjonsvolum på kjøtt og melk i fylket, sett i forhold til resten av landet.

Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avrundet med valg av fylkesstyre, og Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt som leder. Tove Hanssen forlot plassen i styret etter 2 år, og Mette Pedersen Anfeltmo fra Målselv kom inn som nytt styremedlem.

Imponert over "stayer-evnen" til Tromsbonden!

Tromsbonden må få økt status, det må frem i lyset den verdiskapinga som bøndene i Troms utøver. Sp`s Irene Lange Nordahl er brennende engasjert i tromslandbruket.

Politisk seminar

Høyre ønsker å flytte matjorda for å unngå interessekonflikter.

Fremtiden for landbruket i Troms

Representanter fra forskninga, og matvareindustrien i fylket var til stede i Tromsø for å diskutere fremtiden til landbruket i Troms.

Hva betyr landbruket for næringsmiddelindustrien i Troms?

Meierisjef Jan-Vidar Olsen, Tine Meierier Storsteinnes og Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen, Nortura Andslimoen vil på Troms Bondelag sitt politiske seminar førstkommende tirsdag, presentere sine bedrifter og blant annet gi oss et innblikk i verdiskaping, sysselsetting og behovet for råvarer fremover.

Hva er fremtiden for matproduksjon i Troms?

Tradisjon tro avholder Troms Bondelag et politisk seminar i forkant av årsmøte. Tirsdag 12.mars er Elisabeth Aspaker- H, Irene Dahl-V, Odd Arne Thunberg- Ap og Irene Lange Nordahl- Sp, samlet på Grand Nordic Hotell i Tromsø for å fortelle hvordan de ser for seg fremtiden for matproduksjon i Troms.

Ønsker A-sone for matproduksjon

Leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo, benyttet anledningen i møtet på Bardufoss å fremme sin ide og ønske om å få etablert A-sone for landbruksareal og matjord.

Regionmøte med pensjon som tema.

30.januar var advokat Jan Bangen fra Norges Bondelag, etter initiativ fra Bardu Bondelag, invitert med på regionmøte i Bardu. Han gav et godt innblikk i den nye pensjonsreformen og hvordan den vil slå ut for gårdbrukere.

Enighet om veien videre!

Kort oppsummert var det bred enighet om veien videre etter møtet på Haraldvollen i går. Erstatningsordningene må endres, Norges Bondelag er klar for å arbeide med dette, sier leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte 5.februar, på Haraldvollen Røde kors senter, Bardufoss, vedrørende erstatningsordningene for klimabetingede skader og naturskader i landbruket.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte ”Hvordan samkjøre og endre erstatningsordningene for klimabetinga skader og naturskader i landbruket.” Vekstsesongen 2010 og 2012 har gitt gårdbrukere i Troms store utfordringer. Vi ønsker med dette møtet å se på muligheter for endringer i erstatningsordningene. Innledere: Nils Bjørke, leder Norges Bondelag, Gunn Eide, seksjonssjef, Statens Landbruksforvaltning, Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms, med flere.

Lite interesse for kjøp av melkekvote i Troms!

I går kom tallene fra Statens Landbruksforvaltning vedrørende kjøp av melkekvoter. Fylkesleder Asgeir Slåttnes er meget bekymret over hvor få som ønsker å kjøpe kvote i Troms.

Regionmøter

I dag går det ut invitasjon til regionmøter til alle medlemmer i Troms Bondelag. Håpet er at møtelokalene skal bli overfylte. Møtet i Bardu er utvidet for å gi plass til advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen, som skal snakke om pensjon.

Salg av kumelkkvoter øker i Troms

Fylkesleder Asgeir Slåttnes bekymrer seg over utviklingen i melkeproduksjonen i landsdelen.

Stor økning i antall søknader om aktivitetsstøtte fra lokallaga i Troms Bondelag.

I 2012 har Troms Bondelag mottatt mange flere søknader om aktivitetsstøtte fra lokallagene enn tidligere. Vi ser på dette som positivt og håper at dette er en ny trend. Vi har bevisst jobbet for å få aktiviteten opp i lokallagene. Det har blant annet vært arrangert Bondekafèer, politiske møter, Mat- og Ølfestivaler og Åpen gård. Altså både store og små arrangementer. Vi er glade for utviklingen og ser frem til minst like mange søknader i 2013, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

Informasjonsmøte prosjekt Fornybar energi.

Troms bondelag inviterer til informasjonsmøte vedrørende prosjekt Fornybar energi mandag 3.desember kl 1115, Skogbrukets Hus, Andselv.

Takket for god innsats som styremedlem i Troms bondelag

Leder Asgeir Slåttnes takket under ledermøtets middag, Rannveig Kaino, for det gode arbeidet hun har lagt ned i Troms bondelag gjennom flere år.

Når krisen rammer eller dagene butter imot!

Målselv bondelag, Målselv kommune ved Psykiatritjenesten og Landbrukets HMS- tjeneste inviterer til temakveld 20.november kl 19.00 på Øverli Dagsenter.

Kroken på døren for gårdsdrift i Nord-Norge om Høyre sin landbrukspolitikk blir gjeldene.

Generalsekretær Per Gunnar Skorge, presenterte Bondelagets utregninger på hvordan økonomien i melke- og sauebruk i nord vil utvikle seg med Høyre ved makta.

30 år i Troms bondelag!

Anita Skånhaug har vært ansatt i Troms bondelag i 30år, dette ble markert under ledermøtets middag tirsdag kveld. Jeg trives godt i Bondelaget, en god og spennende arbeidsplass, sier Skånhaug.

Medlemsverving i sentrum!

Medlemsverving er viktig, uten medlemmer kan vi bare pakke sammen, sa leder i Troms bondelag Asgeir Slåttnes under ledermøtet tirsdag kveld. Lokallaga ble utfordret på å finne frem til et felles arrangement med tema verving.

Ledermøtets idèdugnad til næringspolitisk program for 2013-2017

Lokallagslederene i Troms bondelag har i dag arbeidet med å finne gode idèer og innspill til Bondelagets nye prinsipprogram, som skal vedtas i årsmøtet til Norges Bondelag neste sommer.

Troms Høyre lydhør for landbrukets utfordringer i Troms!

I dag var leder av Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen, gruppeleder på fylkestinget Håvard Gulliksen, samt fylkesråd Kent Gudmundsen og fylkesråd Terje Olsen på besøk under styremøtet til Troms bondelag for å diskutere Høyres programutkast, med fokus på landbruk.

Tenkeloft i Tromsø

I etterkant av Hurtigruteseminaret, som går av stabelen fra Bodø 26. november, starter Tenkeloftet i Tromsø 27. novmber.

Matfestival i Nordreisa

Fredag 16. og lørdag 17. november arrangeres landsbymarkedet Liv og Lyst i Mørketid i Nordreisa. Hovedmålet til arrangørene er å bidra til økt fokus og bruk av lokale/regionale matprodukter, fremme attraktivitet og bolyst i regionen samt øke lønnsomhet og vekst for den enkelte deltakerbedrift. Festivalen er initiert av Nordreisa næringsforening og Bondelaget, og Nordreisa næringsforening er prosjekteier.

Kurs i Regnskapsførerregelverket med hovedvekt på GRFS 25.10.2012

Som en forlengelse av skattekurset kan deltakerne velge å få en gjennomgang av rammeverket for den autoriserte regnskapsfører / det autoriserte regnskapsførerselskap og hvilke krav som stilles. Eller en mer praktisk rettet gjenomgang med eksempler der man følger regnskapsføreroppdraget fra oppstart og over i løpende drift - til eventuell avsluttning.

Skattekurs for regnskapsførere i Troms og Finnmark

Regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt, samles 23.-24. oktober til kursing - i regi av Troms Bondelag. Vi ønsker foredragsholdere, kursdeltagere og gjester velkomne til to innholdsrike dager på Rica Hotel Alta

Samling for unge bønder i regi av Felleskjøpet Agri under Agroteknikk 16.-17. november

Felleskjøpet vil samle 200-300 unge bønder i forbindelse med Agroteknikk den 16.-17. november. Bondelaget og Nils Bjørke deltar under middagen fredag kveld, og er en god anledning for å unge bønder å møte bondelagslederen.

Optimisme blant unge bønder i Troms!

Harstad Tidene kunne lørdag vise til Hemmestad bonden, Sigurd Johnsen, som bygger ny løsdriftfjøs til 9 millioner. I Skånland bygger Ajna Nystad, ny fjøs til 100 vinterfôra sau.

Ledermøte Troms Bondelag

Ledermøtet til Troms Bondelag avholdes 6. og 7.november på Rica Grand Hotell i Tromsø. Generalsekretær Per Gunnar Skorge kommer fra Norges Bondelag.

Lokallagsårsmøter Troms Bondelag

Da er de fleste datoene for lokallagsårsmøtene i Troms Bondelag satt. Oversikten finner du under.

Balsfjord kommune prioriterer bøndene

Bondelagsleder Arild Heim er fornøyd med kommunestyret i Balsfjord etter avgjørelsen om å prioritere tilleggsjord til større bruk i drift, fremfor såkalte hobbybruk.

Leder i Skånland- og Gratangen Bondelag, Osvald Rafaelsen ønsker ordfører Einar Aune velkommen til årsmøte.

Ordfører i Skånland kommune, Einar Aune, deltar førstkommende mandag på Skånland- og Gratangens Bondelag sitt årsmøte. Han vil blant annet fortelle om planene fremover for den tiltenkte næringsparken i Skånland

Våre samarbeidspartnere