Nyheter

Samhold og styrke!

Kaja Heltorp prosjektleder i Tørre å spørre, utfordrer ledermøte i Troms Bondelag med: "Hvorfor er du medlem i Bondelaget?" To dagers ledermøte går mot en ende, verving står på programmet og engasjementet er fortsatt svært høyt!

Kommunevalg 2015 - arbeidet fremover

Harald Velsand orienterte forsamlingen på ledermøtet i Troms Bondelag om det politiske arbeidet i Bondelaget frem mot kommunevalget 2015.

Matproduksjon er en politisk næring!

Kristin Ianssen, styremedlem i Norges Bondelag gjestet ledermøtet i Troms, som ble avholdt på Malangen Brygge. Hennes innspill gikk på den politiske situasjonen knyttet til den norske matproduksjonen. Selvforsyningsgraden er stadig synkende, i motsetning til hva som har vært målsetninga i landbruks- og matmeldinga, som kom i 2012.

Brannvern i landbruket 19.november på Norges Brannskole!

Som en del av Troms Bondelag sitt fokus på HMS arbeid i landbruket, arrangerer vi på nytt en dag med brannvern i landbruket som tema. Dagen arrangeres i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole. Vi kan tilby en spennende dag hvor du også får muligheten til praktiske øvelser.

Ledermøte Troms Bondelag 2014

Førstkommende mandag 3.november er det klart for Troms Bondelag sitt årlige ledermøte. I år har 17 av 23 lokallagsledere meldt seg på, vi ser frem til innholdsrike dager med godt arbeid og sosialt innhold. Fra Norges Bondelag kommer nestleder Kristin Ianssen, politisk rådgiver Harald Velsand, og prosjektleder Kaja Heltorp. I tillegg kommer mange av våre samarbeidsparter til å delta første dag.

Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge!

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

Flertall i Troms Fylkesting for å ikke heve merverdiavgiftsgrensa!

Et flertall i Fylkestinget i Troms går mot Regjeringens forslag om å øke mva grensen. I sin uttalelse skriver de "Troms Fylkesting har registret at landbruksministeren har uttalt at det er gode muligheter for økt produksjon av lammekjøtt i Troms. Dette er Troms Fylkesting enig i, og ber regjeringa finne tiltak som gjør at den foreslåtte endringa i mva-registrering ikke bidrar til redusert produksjon i sauenæringa i Troms. "

Hålogalandssamling 14. -15. november

Velkommen til Hålogalandssamlinga i Harstad 14. og 15. november 2014! Dagene for faglig påfyll og sosialt samvær! Hålogalandssamlinga arrangeres av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Troms Landbruksfaglige senter, Norsvin, Nortura og Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. Samarbeidspartnere er Troms Bondelag, Felleskjøpet Agri, Landkreditt Bank, Tine, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Nordnorsk Landbruksråd.

Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap!

Suksessen fra 2013 videreføres, 14. og 15. november er det klart for Hålogalandssamlinga 2014! Sett av tid og bli med på to spennende dager !!

Lokallagsårsmøtene er i gang!

I dag har Selnes Bondelag avholdt sitt årsmøte. Godt oppmøte og gode diskusjoner, leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes informerte om arbeidet i fylkeslaget. Nedenfor finner du en oppdatert oversikt over de kommende årsmøter.

Åpen Gård i Balsfjord

Mona og Terje Løvheim på Sletta i Balsfjord arrangerte søndag Åpen Gård. Asgeir Slåttnes var invitert for å åpne arrangementet på Elvevoll gård, som fikk gode besøkstall i strålende vær.

Velkommen til alle ungdommer mellom 13-17år, nå er det ny samling i Grønn framtid!

Nå er det påmelding til neste Grønn framtid- samling, som er i Kvæfjord 11.-13. september - det blir kjempespennende! Vi skal besøke både Rå vgs., Inn På Tunet-gårder, en supermoderne robotfjøs, en stor bær-produsent, vi skal smake og kokkelere med lokale delikatesser samt at landbruksinteressert ungdom får møtes og ha det gøy og sosialt sammen.

Årsmøter i lokallaga 2014

Uke 40 og 41 er planlagt til gjennomføring av årsmøter i lokallaga i Troms. Sted og tid fra de ulike lagene vil bli lagt ut her og på Facebook, i tillegg vil du motta en egen invitasjon fra ditt lokallag.

Styremøte Troms Bondelag 17.-18.08

Fylkesstyret avholder første møte i høstsesongen på Kvaløya hos fylkesleder Asgeir Slåttnes, søndag 17. og mandag 18. august. Søndag vil det bli muligheter til å få med seg litt av Artic Race, som har lagt ruta rundt øya på siste etappe. Sykkelrittet har enorm interesse og mediedekning, og dette gir muligheter til å vise frem det unike jordbrukslandskapet i nord.

Her arrangeres Åpen Gård 2014

72 gårder over hele landet åpner dørene for publikum under årets Åpen Gård-arrangementer. I Troms er det Balsfjord Bondelag ved Mona Mølmann og Terje Løvheim på Elvevoll gård som åpner gården søndag 24.08. Dette er 15. gang det arrangeres Åpen Gård i Balsfjord. Programmet for dagen inneholder natursti, ridning, underholdning, konkurranser og bålkos. Besøkende vil få møte de vanligste husdyrene som sau, kalver, lam, gris, hest og høner. Det vil i tillegg bli salg av grillmat, rømmegrøt, vafler, brus og kaffe. Balsfjord Bondelag ønsker alle hjertelig velkommen til Sletta i Balsfjord!

Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Bli med på tre helgesamlinger og lær om landbruk, utdannings- og karrieremuligheter!

1000 muligheter i Troms-landbruket! I løpet av 2014 arrangerer 4H Troms tre helgesamlinger hvor ungdom mellom 13 og 17 år får bli kjent med noen av de mange mulighetene Tromslandbruket har å by på: Bli med oss til gårdsbruk og småbedrifter rundt i fylket, og opplev hverdagen til bønder og andre som lever av naturen vår! Du får lære om de vanligste husdyra, om arktisk planteproduksjon, om forhold mellom dyr og mennesker, om lokalmat, reiseliv og mye mer.

Planlegging av dreneringstiltak – dagskurs

Det kreves en god plan for at dreneringstiltak skal fungere. I tillegg skal en dreneringsplan gi en felles forståelse av hva som skal gjøres, grunnlag for å søke tilskudd og en dokumentasjon i ettertid på hva som er gjort. Bioforsk sammen med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer tre dagskurs i Troms. Faglig ansvarlig er Are Johansen, Lofoten LR som er vår fremste dreneringsekspert.

Aksjonsleder i Sør-Troms er kokforbannet!

I dag har bønder i Sør-Troms aksjonert mot regjeringens håntilbud, sier aksjonsleder Edmund Ludvigsen. Et tjuetalls traktorer kjørte i dag kolonne gjennom Harstad by for å vise sin misnøye.

Sinte Tromsbønder aksjonerte mot elendig jordbruksoppgjør!

I dag har bønder markert sin misnøye med Statens tilbud. Traktorkolonne gikk fra Balsfjord til Fylkeshuset i Tromsø, over 9 mil en vei! Det har i tillegg vært fyrt bål over hele fylket, fra gammelt av er vardetenning et varsel om fare.

Brudd i jordbruksforhandlingene!

Vi hadde som utgangspunkt å få til en avtale, men Staten har vist marginal forhandlingsvilje. Regjeringens tilbud er et alvorlig angrep på distriktslandbruket! Vi vil ikke være bekjent av en slik politikk, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Vanskelig utgangspunkt!

Tilbudet er trist lavt, og er et vanskelig utgangspunkt! Dokumentet skal leses nøye og så får en se om dette er noe å gå videre på. Umiddelbart er vi redd for at distriktslandbruket kan bli taperen, i og med at det ikke er økning i husdyrtilskudd og fraktordninger. Det blir uansett spennende dager fremover, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Landbrukspolitisk møte med KrF og ny Bondevenn!

Troms KrF inviterte til møte med landbruk som tema på Storsteinnes mandag 7.april. Fra Oslo kom stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, hun fikk presentert Tromslandbruket med sine muligheter og utfordringer. Hun var klar på at landbruk skal man ha i hele landet og Troms skal ta sin del av den norske matproduksjonen.

Balsfjord den største landbrukskommunen i Troms

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har beregnet jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting i de ulike geografiske områdene i Troms.

Målselv Bondelag ble årets lokallag i Troms

Etter mye og målretta aktivitet for landbruket i kommunen, ble Målselv Bondelag kåret til årets lokallag på årsmøtet i Troms Bondelag. Leder Mette Pedersen Anfeltmo og Bjørn Kvammen var tilstede og mottok prisen.

Resolusjon fra årsmøtet i Troms Bondelag

Et samlet årsmøte ønsket å uttale seg om flere saker, og skrev derfor en resolusjon som omhandlet nedlegging av veterinærinstituttet i Tromsø, manglende bredbåndsdekning i distriktene, landbruksutdanninga i fylket og bekymring rundt nedleggingstakten for Troms-landbruket.

Kvænangen-bonde fronter ny kampanje

Svein Olav Thomassen fra Kvænangen er en av bøndene som er med på å vise hvorfor Norge trenger bonden.

Grønn fremtid for ungdom

Er du mellom 13 og 17 år? Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Meld deg på Grønn framtid! Søknadsfristen er 1. april.

Leders tale på årsmøtet i Troms bondelag

Asgeir Slåttnes holdt sin ledertale på årsmøtet, og den kan du lese under.

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avhold i Tromsø tirsdag og onsdag, og første dag hadde et rikholdig program med presentasjoner og innspill fra Hurtigrutas lokalmatsatsing, Opplysningskontoret for kjøtt og egg, politisk seminar med representanter fra Høyre, Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. På møtets andre dag ble Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder for fylkeslaget. Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag ble valgt inn som nytt styremedlem. Tone Rubach fra Grytøy Bondelag ble valgt inn som 1. vara og stiller fast i styremøtene for fylkeslaget.

Vil ikke ha "idealbonden!"

Torsdag formiddag møtte Troms Bondelag Venstres leder Trine Skei Grande. I møte presiserte hun at Venstre ikke ønsker "idealbonden". Hun mener man må tørre å innrømme at det faktisk skjer en effektivisering i landbruket i dag. Med det mener hun at bonden må kunne si til seg selv at dette er det ressursgrunnlaget jeg har, ut i fra det skal jeg kunne produsere mest mulig effektivt og lønnsomt.

Regionmøter Troms Bondelag

Da er det straks tid for regionmøter i Troms Bondelag. Under finner dere en oversikt over hvor og når de ulike møtene arrangeres. Fylkesleder og organisasjonssjef vil være tilstede på alle møtene. Velkommen!!

Avvikle landbruksutdanningen i Troms???

Den nye regjeringen satser i sin politiske plattform videre på kompetanseutvikling i landbruket. Skal Troms svare med å avvikle landbruksutdanningen i fylket?

Nytt fra HMS tjenesten!

Det har vært skifte av ansatte i HMS tjensten i region Vesterålen, under finner dere informasjon.

"Vi må henge sammen ellers så henges vi hver for oss"!!

Dette var et av sitatene Brita Skallerud brukte under dagens ledermøte i Troms Bondelag på Fjellkysten i Lavangen. Brita holdt glimrende innlegg og fikk engasjert lokallagslederne godt. Det blir en spennende tid fremover med ny regjering og ny landbruksminister, men tromsbonden tar de utfordringer som kommer. Det skal fortsatt produseres mat i hele landet, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Politisk arbeid i lokallaga

De politiske målsetninger i den nye regjeringen var på plakaten nå på formiddagen. Regjeringsplattformen sier at den skal gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere kostnadsnivået og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Bondelagets Brita Skallerud presenterte våre nye utfordringer, og ga ny input til lokallagslederne fra Troms.

Ledermøte på Fjellkysten i Lavangen

Gjester fra FMLA i Troms, Troms Fylkeskommune, Tine, Nortura, Gjensidige, Norges Bondelag, Landkreditt og Landbrukets HMS tjeneste står på lista over innledere, og er med på å fylle dagene med interessant innhold for lokallagslederne.

Lokallagsårsmøter!

Det er tid for lokallagsårsmøter, mange lokallag er godt i gang med forberedelsene og fordelingen av gjester fra fylkesstyret og fylkesadministrasjonen kan sees under. Sted og tid vil bli lagt inn så fort vi mottar bekreftelser fra lokallaga.

Matsikkerhet - en global utfordring

Circumpolar Agriculture Conference i Alaska har pågått i tre dager, i vakre omgivelser. Kontrastene mellom medlemslandene er store og det fremstår som viktigere enn noen gang å opprettholde fokuset på lokal matsikkerhet. I Norge har vi fremmet økt matproduksjon i hele landet, og etter presentasjoner av utfordringer de står overfor i andre deler av det sirkumpolare området, viser temaet seg som meget aktuelt.

Vinner av Tunprisen

Troms Bondelag utlyste i sommer en konkurranse - Tunprisen. Dette er en utmerkelse til en gård med et flott gårdstun, som representerer landbruket på en positiv måte, har gode arbeidsforhold for driverne og et trygt miljø for barn og besøkende. Det er nå kåret en vinner, Altevik gård på Sandsøya, drevet av Ola Gjermund Berg og Tone Rubach.

God diskusjon etter orientering fra Brita Skallerud vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Brita Skallerud har tatt turen til Troms i dag for å informere om årets forhandlinger. Hele fylkesstyret og noen representanter fra lokallag møtte. Det var et godt møte med god diskusjon. Vi er glade for at Brita tok turen, sier fylkesleder Slåttnes, dette er viktig for å gi oss en bedre forståelse om hvordan prosessen foregår og hvilke utfordringer de møter underveis. Det gir oss en mulighet til å bedre forstå utfallet av forhandlingen.

Vervekurs i regi av Troms Bondelag

Torsdag 30.mai, Skogbrukets Hus i Andselv, er det klart for vervekurs i Troms Bondelag. Prosjektleder i "tørre å spørre" Elin Røed vil lede dagen. Det legges opp til aktiv deltakelse fra de oppmøtte. Medlemmene er det viktigste vi har i Troms Bondelag, vi håper at mange lokallag blir med, sier Asgeir Slåttnes, fylkesleder i Troms BOndelag

Orienteringsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Førstkommende torsdag kl 1100 kommer Brita Skallerud, forhandlingsutvalget, til Skogbrukets Hus i Andselv. Hun vil gi en oppsummering av årets forhandlinger og i tillegg vil det bli mulighet for å stille spørsmål. Møtet er ment for fylkesstyret og lokallagsledere evt en andre representanter fra de ulike lokallaga. Fylkesleder Asgeir Slåttnes oppfordrer alle lokallag til å stille med en representant.

Planprogrammet til regional transportplan på høring!

Styret i Troms Bondelag skal 30.mai behandle innspill til høring på planprogrammet til regional transportplan 2014-2023. Dette er en del av den regionale planstrategien. Det skal utarbeides et planprogram, som skal klargjøre formålet med regional transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.

Foreløpig ingen flomkrise i Troms

Bønder i Målselv rapporterer foreløpig om normal vårflom, men vannet i Målselva er ventet å stige fra kl 1500 i dag. Det er en god del vann innover jordene i noen områder, vannet inneholder også unormalt mye humus. Det blir spennende å følge med elva mot kvelden og natta, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Skuffet over at distriktssatsinga uteble.

Idag ble det inngått jordbruksavtale mellom Staten og Bondeorganisasjonene. Kravet var på 1,9milliarder kr, avtalen ble på 1,27 milliarder kr, noe som i snitt gir et inntektsløft på 31 000kr/årsverk. Det positive med avtalen er at vi endelig er begynt å tette noe av inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper, men vi hadde trodd at distrikta skulle bli mer ivaretatt i avtalen, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Savner penger til distrikt!

Staten la i går frem et tilbud på 1,02 milliarder, mens kravet var 1,9 milliarder kr. Dette utgjør et snitt på 25000kr per årsverk, kravet var på 47000kr/årsverk. I tilbudet ligger svært lite og nærmest ingen satsing på distriktslandbruket, dette er svært skuffende sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Pubkveld og Bondevenner i Målselv!

Målselv bondelag inviterte med seg tre Bondevenner til pizza og pubkveld på Bardufosstun fredag 3.mai.

Ny telefonsentral!

Kontoret har fått ny telefonsentral og har kun beholdt et gammelt telefonnummer 77 00 20 30 !!! Direktenummerene er ikke lenger i drift!!

Savner satsing på distrikt i jordbrukskravet!

Tre ekspertgrupper har vært satt ned og sett på utfordringene rundt storfè, korn og distrikt. Vi er glad for at kravet er rettet mot de utfordringer og tiltak som gruppene har pekt på vedrørende storfè og korn, men er svært skuffet over at distriktsgruppa sine forslag er uteblitt i innretninga på kravet, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Konferanse om generasjonsskifte i landbruket

Torsdag 30. mai 11.00 - 16.30 avholder Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Norsk senter for bygdeforskning avslutningskonferanse for prosjektet "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge", på Universitetet i Nordland, Bodø.

Våre samarbeidspartnere