Besøket startet med lunsj hos Rune Håkstad, lokallagsleder Bardu Bondelag, der tema som melk, grovfôr, produksjonssviktordning, ammeku og rovvilt ble diskutert rundt matbordet.     

Reisen gikk videre til gårdsbesøk hos Jenny Viola Rundin Olsen og Torfinn Motrøen,

der det ble smakt på jordbærene. Medlemsmøte på Bardufoss om kvelden.

   

Dagen startet hos Yvonne Østgård og Ole Halst, først servering også demonstrasjon av nytt utstyr.

Gårdsbesøk hos Dag Idar og Solveig Nilsen, så videre til Olav Grundnes og sønn Øyvind Grundnes 

   

Troms Bondelag takker for besøket.