1 av 7 slaktegris i verden har norsk genetikk

Kathrine Jansdatter Johnsen fortsetter som leder av Norsvin i Troms etter avholdt årsmøte 24.01.24 i Harstad

Norsvin SA er et avlsselskap eid og styrt av norske svineprodusenter. I tillegg til arbeidet med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk nasjonalt og internasjonalt, arbeides det for at norske svineprodusenter skal ha best mulige rammebetingelser.

 

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; ett av verdens største selskap innen svinegenetikk. Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby svinegenetikk av høy kvalitet; for den norske svineprodusenten og til kunder over hele verden. Det gir god lønnsomhet, dyrevelferd og helse.

Robert Karlsen, Innovasjon Norge var med på teams, han informerte om hva en god søknad burde inneholde for å bli vurdert for å få finansiering.

Hanne Marit Hjerpbakk og Annbjørg Nernæss, begge fra Nortura holdt innlegg om økonomiske utsikter i 2024 og Livdyromsetning i nord.

Felleskjøpet ved Odd Arne Nordahl, kom med tips om viktige faktorer i en byggeprosess.

Takk for en interessant og lærerik dag!