Utdrag fra leders tale

«Når tallgrunnlaget tas i bruk, må vi kunne ha forventninger til bedre økonomi for bonden. Dette vil igjen over tid vises på interessen blant de yngre, at det er overkommelig å overta gården eller ønske seg en jobb i næringa, både i form av søknader til videregående skoler, samt større interesse for å arbeide med matproduksjon på alle felt.»

«Det er med uro vi ser at rovdyrforvaltninga blir styrt mot ei forverring for bønder i hele Norge, som er avhengig av å ha husdyr på beite. Det er krav om at vi skal utnytte beite bedre, men samtidig øker antall rovdyr i beiteområdene. Det henger ikke på greip!

Hvis Norges beste utmarksbeite, som er i Troms, skal utnyttes, må bestandsmålene reduseres!»

«Matproduksjon er beredskap! Vi som produsenter er en viktig nøkkel for beredskapen i

Nord-Norge, men vi trenger en god politikk og en ivrig heiagjeng fremover for å fortsatt være her om 10 år. Gjennom de seneste årene har vi sett betydningen av å være sjølforsynt ikke bare nasjonalt, men også regionalt. Befolkningen er i ferd med å skjønne at maten i butikkhyllene bør være så kortreist som mulig. Vi trenger at forbruker gjør bevisste handlinger og kjøper lokal produsert mat og ikke minst norsk mat.»

 

Årets lokallag 2023

Balsfjord

Balsfjord Bondelag ble kåret til årets lokallag, her ved lokallagsleder Kristin Anka Heim og leder i Troms Bondelag Øystein Iselvmo.