Oppstart høsten 2024 Søknadsfrist er 15 april.
FPS06N Nettbasert med samlinger 2 år

Studiested Mosjøen
Studiested Senja
Studiested Sortland
Studiested Tana
Studiepoeng: 60

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket 

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Et klimasmart landbruk handler om god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi. Dermed ivaretas både det enkelte foretaks behov og våre felles behov som bærekraft og det grønne skiftet.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på ­grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

 

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager.

Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene.

Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider. I tillegg til landbruksfag får du lederutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gård.