Historien viser at Nord-Norge har hatt et sterkt landbruk som aktivt har bidratt til å sikre tilgangen på sunn og trygg mat, bosetting i distriktene og bevaring av kulturlandskapet. Det ønsker Bondelagene i Finnmark, Troms og Nordland at Nord-Norge fortsatt skal ha. Samtidig ser fylkeslederne i de 3 bondelagene i nord at det er store utfordringer for bøndene som skal produsere og sikre tilgangen til god og trygg i landsdelen. Landbruket i landsdelen står overfor flere felles utfordringer for å møte dagens og fremtidens behov, også i Nord-Norge.

Fylkesstyrene i Finnmark, Troms og Nordland Bondelag har vært samlet i Bodø i to dager for å diskutere utfordringer, løsninger og felles strategi for å bedre vilkårene for landbruket i landsdelen. Fylkesleder i Nordland Trond Bjørkås sier «Samarbeid i landbruket i nord er prioritert – det er viktig å treffes for å drøfte løsninger for felles utfordringer».

Aktuelle tema som har vært drøftet er bl.a. kommende jordbruksforhandlinger, jobbing med reduserte bestandsmål for rovvilt, samvirkestrukturen i nord, avtaler med Forsvaret for økt bruk av lokal mat i nord samt andre landbrukspolitiske aktuelle saker.

Selvforsyningsgrad – evnen til å produsere nok mat og ressurser til å dekke befolkningens behov er en bekymring som Bondelagene i Nord er veldig opptatt av.

Foto: Fylkeslederne i Bondelagene i nord: Øystein Iselvmo (Troms), Lise Skreddernes (Finnmark) og Trond Bjørkås (Nordland).

Kontaktperson: fylkesleder Nordland Bondelag Trond Bjørkås, tlf. 46797334

Bodø 29.02.24