Troms Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Logo Troms Bondelag

Velkommen til oss på fylkeskontoret i Troms Bondelag

Kontoret ligger i Skånland med besøksadresse Skjærran 1, 9440 Evenskjer også kjent som "Hjjørnegården". Medlemmer, tillitsvalgte og andre som er opptatt av norsk landbruk er hjertelig velkommen innom oss. Vi bistår fylkesstyret i Troms Bondelag og fungerer som bindeledd mellom lokallagene, fylkeslaget og Norges Bondelag. Fylkeskontoret har også sekretariatsfunksjon for Nord-Norsk Landbruksråd ogTroms Utmarkslag

 

Våre samarbeidspartnere