Kontoret ligger i Skånland med besøksadresse Skjærran 1, 9440 Evenskjer også kjent som "Hjørnegården". Medlemmer, tillitsvalgte og andre som er opptatt av norsk landbruk er hjertelig velkommen innom oss. Vi bistår fylkesstyret i Troms Bondelag og fungerer som bindeledd mellom lokallagene, fylkeslaget og Norges Bondelag. Fylkeskontoret har også sekretariatsfunksjon for Nordnorsk Landbruksråd ogTroms Utmarkslag