Beredskapsplan Troms Bondelag 2024

 

Målet er å sikre at medlemmer i kriser får riktig hjelp. Beredskapsplanen handler om å håndtere og redusere konsekvensene av en oppstått hendelse, og ikke om forebygging.

  • Begrepsavklaringer og beskriver ansvarsplikt og overordnet organisering under en krise.
  • Stegene i krisehåndteringen. Etter krevende situasjoner kan det være behov for debrifing av de involverte. Dette kan hjelpe i bearbeidingsprosessen for de involverte.
  • Til slutt i beredskapsplanen.
  • Oversikt over ulike kontaktpersoner i ulike sektorer som kan være til hjelp under en krisesituasjon.