Frem til nå har det vært litt ulike praksiser angående levering, hvorpå en del bønder har levert plastemballasje til de små miljøstasjonene i distriktene. Disse miljøstasjonene driftes imidlertid av HRS Husholdning, og er således forbeholdt privatkunder som betaler renovasjonsgebyr. Bønder, som er selvstendig næringsdrivende, må derfor forholde seg til de miljøstasjonene som også tar imot næringsavfall.

 Det er gratis å levere landbruksplast, men de eneste godkjente mottakene i vårt område er Stangnes Miljøpark (Harstad) og Djupvik Miljøpark (Narvik). Disse miljøstasjonene er spesifikt utformet for næringskunder, og vil være de eneste stedene der landbruksplast kan leveres fra nå. Eventuelt er det selvfølgelig også mulig å leie container til formålet – da betaler man kun for container og transport, innholdet er fortsatt gratis.

Les mer om endringene her: https://www.hrs.no/landbruksplast-viktig-informasjon-til-bonder-i-vart-omrade/

Informasjon fra Felleskjøpet angående landbruksplast kan du lese her: FK henting av landbruksplast