Både Troms Bondelag, Heimevernet og Norges Bondelag sine representanter på talerstolen hadde beredskap gjennom løpende matproduksjon som et godt argument for å øke lønnsomheten i nordnorsk landbruk. 

Det siste året har 400 gårdsbruk blitt lagt ned, og det svekker beredskapen i vårt område. Stortingsmelding nr. 11 2023-2024 som nettopp ble presentert understreker at et aktivt jordbruk i heile landet og en bærekraftig matproduksjon er viktig for å skape en trygg framtid for landets befolkning. 

Troms Bondelag er tydelig på at skal man oppnå målene om økt selvforsyning over hele landet, så må inntektsmulighetene til bonden må bedres!