Handlingsplan Grønt

Handlingsplanen er utarbeidet av Nordnorsk Landbruksråd. Statsforvalter og fylkeskommunene i Nord-Norge har bidratt med økonomisk støtte til utarbeidelsen av handlingsplanen. Nordnorsk Landbruksråd fikk også finansiert, via «Arktisk midler» en analyse utført av Agri Analyse om status på grønt/ potet og bær, mulighetsrom og flaskehalser i Nord-Norge. Rapport 4-2022 «Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge». Denne analysen har gitt et godt grunnlag for arbeidet med handlingsplanen. Planen er et resultat av et bredt samarbeid mellom ulike aktører i grøntnæringa i nord.

Overordna mål er å styrke og øke produksjon av poteter, grønnsaker og bær i Nord-Norge