Nyheter

Årsmøte Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag holder årsmøte og fagdag på Bardufosstun 2.desember. Oppmøte, registrering kl 1030, lunsj kl 1100 Kl 1130: Fagdag v/ juridisk fagsjef, Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag: Den nye sameretten, NOU 2007 - Ny forvaltningsordning på Statens grunn i Nordland og Troms - Konflikten mellom landbruk og reindrift Kl 1400: Årsmøte med årsmøtesaker.

Åpne medlemsmøter 1. og 2. desember, med besøk av leder Lars Petter Bartnes!

I forbindelse med at Bondelagets Nytt næringspolitisk program skal ut på intern høring etter jul, arrangerer Troms Bondelag to åpne medlemsmøter. Alle som har et ønske om å påvirke hva Norges Bondelag skal jobbe med fremover er velkommen til å si sin mening. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil være med på begge møtene! Så kom og bli med å bestemme fremtidens arbeidsoppgaver til din organisasjon!

Nye lokallagsledere.

Troms Bondelag har etter lokallagsårsmøter fått tre nye ledere. Torstein Jenssen har tatt over etter Stine B. Solstad i Kåfjord Bondelag, Øystein Rafaelsen har tatt over fra Tove Hanssen i Skånland- og Gratangen Bondelag og Anne Britt Hanstad har tatt over ledervervet fra Marit Øverås i Bardu Bondelag. Troms Bondelag ønsker de nye lederne velkommen til et spennende verv og takker de gamle lederne for supert arbeid!

Kåfjord Bondelag i vervemodus!

Styret i Kåfjord Bondelag har satt i gang en vervekampanje før årsmøte 22.oktober. Dette er ganske enkelt, sier leder Stine Solstad i Kåfjord Bondelag, vi ringer rundt til de vi vet ikke er medlem og folk er stort sett positive til å bli med. I går var det registrert fire nye medlemmer til lokallaget. Troms Bondelag håper flere lokallag tar tak i oppgaven og hiver seg på en ringe-verve kampanje i høst!

Da er lokallagsårsmøtene i gang i Troms!

Først ute er Lyngen Bondelag som avholder sitt årsmøte i dag kl. 1100 på Jægervatn samfunnshus. Lyngen Bondelag får besøk av fylkesleder Asgeir Slåttnes. Under finner dere en oversikt over tid og sted for de ulike lagene sine årsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Studietur i Skottland sett gjennom elever fra Gibostad landbruksskole sine øyne!

Troms Bondelag gav bort tre gratis plasser til Skottland til Gibostad Landbruksskole, for å sikre at ungdommen ble med på turen. Under finner du rapporten fra studieturen til Skottland i september skrevet av elevene som deltok. Ta deg tid til god og fornøyelig lesing!

Lokallagsårsmøter 2015!

Nedenfor finner du en oversikt over hvor og når årsmøte i ditt lokallag avholdes. Listen oppdateres etter hvert som vi får inn melding om sted og tid fra lokallagsleder.

Suksessen fortsetter fra 2013 og 2014!

Hålogalandssamlingen arrangeres 6. og 7. november på Scandic i Harstad. Vi håper mange tar turen til samlingen! Programmet kan du lese under.

Åpen gård i Kåfjord

Norges Bondelag vil gjennom Åpen Gård gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk. Det nyetablerte lokallaget i Kåfjord var det eneste som arrangerte Åpen Gård i Troms - Troms Bondelag ønsker å takke så mye for innsatsen og å vise noen bilder fra landbruksdagen. Både fremvisning av dyr og matservering falt i smak hos de besøkende - se bilder i artikkelen.

Høstens studie og ledermøtetur til Skottland

Om få dager nå er det duket for vår lenge planlagte tur til Skottland. Mandag 7. september forlater vi Norge og vil oppleve Skottland frem til 10. september 2015.

Valg 2015

Lørdag møtte flere medlemmer fra Balsfjord Bondelag opp på kommune politikerne sine stander på Storsteinnes. Det ble gode diskusjoner om fremtiden for matprodusentene i kommunen og om viktigheten for å bevare matjorda i Balsfjord. Bondelaget delte ut "brødlappen" til politikerne og denne ble godt mottatt.

Landbruk Nord inviterer til kurs

NUG er et opplæringsprogram i entrepenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgivning og eies av disse. Følg med på Landbruk Nords Facebookside for oppdatert informasjon.

Åpen gård/Landbruksdag i Kåfjord 29.august.

Lørdag 29. august 2015 arrangerer Kåfjord Bondelag Åpen gård/Landbruksdag på Riddusletta kl. 11.00-16.00. Åpen Gård på Ravra gård kl. 13.00 Åpen Gård på Solstad gård kl. 14.00

Kald og våt forsommer har gitt utsatt 1.slått mange steder i Troms.

Mange steder i Troms har den kalde og våte forsommeren gjort at mange enda ikke har startet med 1.slått. Flere bønder regner med å ikke starte før mellom 15. og 20 .juli, dette er 14 dager senere enn normalt. Dessverre er det også mange som opplever flekkvis store overvintringsskader og det kalde været har medført dårlig vekst på graset.

Tunprisen 2015!

Troms Bondelag og Fylkesmannen i Troms skal i høst kåre det flotteste gårdsbruket i fylket. Vinnerne av Tunprisen 2015 driver landbruksnæringa og eier et gårdstun som representerer landbruket på en god måte og kan være ambassadør for næringa.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Deltidsstudium 15 studiepoeng

Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt og har mange utfordringer. Det gjelder gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift.

Arktisk verdiskaping!

NHO Reiseliv Nord-Norge skal for 13de gang dele ut prisen Arktisk Verdiskaping til Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping, heder og ære, og en førstepremie på 30.000 kroner. Vi deler også ut andre- og tredjepremie på 10.000 og 5.000 kroner. I tillegg vil produkter som utmerker seg motta hederlig omtale.

Landbruksmessa i Balsfjord 2015

Da var årets messe vel overstått og vi takker for mange hyggelig møter i løpet av helga! Troms Bondelag, i samarbeid med Gjensidige og Landkreditt, hadde en landbruksqiuz. Vi fikk inn mange besvarelser og vi har nå kåret 3 vinnere! Randi Hokland - Kveøya, Brynhild Forseth - Bardu og Anfrid Guleng - Moen får alle tilsendt en hilsen i posten.

Økte budsjettmidler er helt nødvendig for å kunne drive matproduksjon i distriktet!

Utsendingene fra Troms Bondelag er på plass på Norges Bondelag sitt årsmøte i Lillehammer. Generaldebatten er i gang og lammeslakttilskuddet er et av de mest diskuterte temaene. Nestleder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen, pekte på organisasjonens håndtering av lammeslakttilskuddet. I tillegg sendte Thomassen en klar melding til landbruksminister Sylvi Listhaug om at det er nødvendig å øke budsjettmidlene om vi i framtida skal kunne drive matproduksjon i distrikts Norge.

Buttonsaksjon på Bondens marked i Tromsø.

Lørdag 25.april fra flere representanter fra Bondelagene i Tromsø området samlet på stand på Bondens marked i sentrum. Hundrevis fikk tatt bondetesten og fant sin indre Bonde.

Stor rift om bondequiz!

Balsfjord Bondelag var i går på plass på Storsteinnes med stand for å delta i kampanjen "Norge trenger bonden". Det var stor rift om å få delta i quiz og sikre seg en bonde button, så det varte ikke lenge før lokallagsleder Heim var fri for button. Aksjonen var svært positivt mottatt og en kan med sikkerhet si at i Balsfjord trenger Norge bonden!

Erstatningsordninger ved utbrudd av LA-MRSA

Landbruksdirektøren i Troms orienterte om erstatningsordninger i forbindelse ved utbrudd av antibiotikaresistente bakterier i svinebesetninger.

Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder i Troms Bondelag

Mette Pedersen Anfeltmo takket nei til gjenvalg som styremedlem i Troms Bondelag og Arild Heim fra Balsfjord Bondelag kom inn som nytt styremedlem, ellers ble det gjenvalg på resten av styret.

Mattilsynet gjestet årsmøtet i Troms Bondelag

Arne Mjøs, som er avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og på Svalbard, holdt en orientering om organisasjonsmodellen for Region Nord. De har gjennomgått endringer og innad i organisasjonen.

Handlingsprogrammet for regional landbruksplan

Troms Fylkeskommune ved Kjetil Helstad og Synnøve Lode kom til årsmøtet med en orientering rundt Regional plan for landbruk 2014-2015. Retningslinjene i denne planen er å innarbeide landbrukets kjerneområder i kommunenes samfunns- og arealplaner.

Leders tale på årsmøtet i Troms Bondelag

Asgeir Slåttnes har holdt leders tale under årsmøtet i Troms Bondelag. Spesielt var fokuset på den unike matproduksjonen vi driver med i vår landsdel. Det er uro rundt forskningsaktiviteten i fylket, og vi mener det er spesielt viktig å ivareta denne forskninga, som er den nordligste i landet, og i hele Norden, og som vil være veldig viktig også for fremtidig matproduksjon i fylket. I tillegg ble det uttrykt bekymringer for både meieri- og slakteristrukturen i fylket, som kan være truet på grunn av tilførselsmangel lokalt.

Årsmøte i Troms Bondelag 2015

Årsmøtet er i gang på Radisson Blu i Tromsø. Leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, ønsket velkommen før møtet ble offisielt åpnet av landbruksdirektør Berit Nergård Nyre.

Møte i regionalt partnerskap i Troms!

Fredag 3.mars var det møte i regionalt partnerskap i Tromsø. Innovasjon Norge og Fylkesmannen la frem rapporter fra 2014 og presenterte tildelte midler for 2015.

Årsmøte Kåfjord Bondelag

Etter mange år uten særlig aktivitet har medlemmene i Kåfjord Bondelag bestemt seg for å velge nytt lokallagsstyre. Årsmøte avholdes lørdag 14.mars kl 1200 i Manndalen. Fylkesleder Asgeir Slåttnes vil besøke årsmøte. Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Tilskudd til tiltak i beiteområder, Troms 2015

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Prosjekt Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Kristine Fosli (33) startet i desember 2014 som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark". Kristine har jobbet på medlemssenteret på Nortura Målselv i snart 10 år.

Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag er valgt til felles representant fra faglagene i Troms og Finnmark, til å sitte i styringsgruppa til prosjektet "Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark."

Godt oppmøte i Bardu og Harstad.

Onsdag 28.januar vart det gjennomført regionmøter i Bardu og Harstad. Begge møtene var godt besøkt, det er tydelig at Bardu er et sentralt knutepunkt med tanke på plassering, medlemmer fra 5 ulike lokallag deltok.

Regionmøter

Mandag ble det arrangert regionmøter i Nordreisa og Balsfjord. Leder i Troms Bondelag var tilstede og orienterte på begge møtene. Det var også Bondelagets samarbeidsadvokater, firmaet Rekve og Pleym fra Tromsø.

Inn på Tunet-møte på Haraldvollen i Målselv

Troms Bondelag arrangerte mandag Inn på Tunet-møte i Målselv, på Haraldvollen Røde kors senter. Møtet var et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Matmerk, Fylkesmannen i Troms og Bondelaget. Medlemmer fra Skånland, Harstad, Kåfjord, Målselv og Bardu var tilstede for å få informasjon om hvordan man starter Inn på Tunet-tiltak på egen gård.

Årets lokallag 2014 i Troms Bondelag!

Da er tiden kommet for å sende inn forslag til årets lokallag i Troms Bondelag 2014. Mener du at ditt lag har bidratt positivt for medlemmene i Troms Bondelag og ikke minst for landbruket i Troms?? Som årets lokallag vinner laget ditt 5000kr og er automatisk videre til kåringen av årets lokallag i Norges Bondelag, hvor premien er på 30000 kr.

Har du lyst å starte med Inn på Tunet?

Troms Bondelag inviterer til åpent informasjonsmøte om Inn på tunet, mandag 19.januar på Haraldvollen konferansesenter, Målselv. Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer.

Til ungdom i hele Troms: Opplev landbruket vårt!

Prosjektet Grønn framtid inviterer ungdom mellom 13- 17 år med på tre spennende helgesamlinger i 2015! Er du interessert i dyr, natur og mat? Vil du vite hvilke yrkesmuligheter som fins i landbruket i Troms? Har du lyst å treffe andre ungdommer som deler interessen?

Regionmøter Troms Bondelag 26. og 28 .januar

Da er det straks tid for årets regionmøter. I år vil representanter fra vårt samarbeidsadvokatfirma Rekve og Pleym i Tromsø og Gjensidige delta. Til møte i Nordreisa er advokatene bedt om å se spesielt på utfordringene vedrørende utbygging av kraftlinjer og rettighetsforhold til grunnen. Øvrig tema de vil ta opp, på alle møter, er eiendomsoverdragelse og andre aktuelle saker.

Nytt år nye muligheter!

Troms Bondelag ønsker alle medlemmer godt nytt år. 15.januar er satt av til årets første styremøte. Har du saker som du ønsker at Bondelaget skal jobbe med, ta kontakt med oss!

Våre samarbeidspartnere