Nyheter

Årsmøte Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag holder årsmøte og fagdag på Bardufosstun 2.desember. Oppmøte, registrering kl 1030, lunsj kl 1100 Kl 1130: Fagdag v/ juridisk fagsjef, Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag: Den nye sameretten, NOU 2007 - Ny forvaltningsordning på Statens grunn i Nordland og Troms - Konflikten mellom landbruk og reindrift Kl 1400: Årsmøte med årsmøtesaker.

Åpne medlemsmøter 1. og 2. desember, med besøk av leder Lars Petter Bartnes!

Bilde: Norges BOndelag

I forbindelse med at Bondelagets Nytt næringspolitisk program skal ut på intern høring etter jul, arrangerer Troms Bondelag to åpne medlemsmøter. Alle som har et ønske om å påvirke hva Norges Bondelag skal jobbe med fremover er velkommen til å si sin mening. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil være med på begge møtene! Så kom og bli med å bestemme fremtidens arbeidsoppgaver til din organisasjon!

Nye lokallagsledere.

Troms Bondelag har etter lokallagsårsmøter fått tre nye ledere. Torstein Jenssen har tatt over etter Stine B. Solstad i Kåfjord Bondelag, Øystein Rafaelsen har tatt over fra Tove Hanssen i Skånland- og Gratangen Bondelag og Anne Britt Hanstad har tatt over ledervervet fra Marit Øverås i Bardu Bondelag. Troms Bondelag ønsker de nye lederne velkommen til et spennende verv og takker de gamle lederne for supert arbeid!

Kåfjord Bondelag i vervemodus!

Troms Bondelag

Styret i Kåfjord Bondelag har satt i gang en vervekampanje før årsmøte 22.oktober. Dette er ganske enkelt, sier leder Stine Solstad i Kåfjord Bondelag, vi ringer rundt til de vi vet ikke er medlem og folk er stort sett positive til å bli med. I går var det registrert fire nye medlemmer til lokallaget. Troms Bondelag håper flere lokallag tar tak i oppgaven og hiver seg på en ringe-verve kampanje i høst!

Da er lokallagsårsmøtene i gang i Troms!

Bilde: Troms Bondelag

Først ute er Lyngen Bondelag som avholder sitt årsmøte i dag kl. 1100 på Jægervatn samfunnshus. Lyngen Bondelag får besøk av fylkesleder Asgeir Slåttnes. Under finner dere en oversikt over tid og sted for de ulike lagene sine årsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Studietur i Skottland sett gjennom elever fra Gibostad landbruksskole sine øyne!

Troms Bondelag gav bort tre gratis plasser til Skottland til Gibostad Landbruksskole, for å sikre at ungdommen ble med på turen. Under finner du rapporten fra studieturen til Skottland i september skrevet av elevene som deltok. Ta deg tid til god og fornøyelig lesing!

Lokallagsårsmøter 2015!

Nedenfor finner du en oversikt over hvor og når årsmøte i ditt lokallag avholdes. Listen oppdateres etter hvert som vi får inn melding om sted og tid fra lokallagsleder.

Suksessen fortsetter fra 2013 og 2014!

Hålogalandssamlingen arrangeres 6. og 7. november på Scandic i Harstad. Vi håper mange tar turen til samlingen! Programmet kan du lese under.

Våre samarbeidspartnere