Jeg var så heldig å få besøke brødrene Theodorsen på Kilhus, i Harstad.

Melk (økologisk) - og storfekjøttproduksjon.

Begge er Rådgivere på fulltid i Nortura og er avhengig av innleid hjelp for å rekke over alt som skal gjøres på gården.

De snakker varmt om prosjektet «Ammetante» der ei mor-ku tar til seg ekstra kalver i tillegg til egen kalv - Gevinstene ifølge brødrene er god helsestatus, god dyrevelferd og god tilvenning!

På spørsmålet om favoritt mat svarer de Entrecote og langtids kokt kjøtt i mørket. Når og hvis de har fritid foretrekker den ene seiling og den andre et dypdykk i nyere historie, som er kanskje mer en lidenskap enn en hobby.

Når det gjelder forventninger til jordbruksoppgjøret er de «forsiktige optimister» De sier at dersom de skal fortsette med å produsere melk må det komme et løft for melkebøndene, noe tallene fra budsjettnemda bekrefter. - Om det skal monne noe, bør totalpakken på tilskudd tilsvare at melkeprisen inn til bonden økes med 2 kr/l.