Nyheter

Avvikle landbruksutdanningen i Troms???

Den nye regjeringen satser i sin politiske plattform videre på kompetanseutvikling i landbruket. Skal Troms svare med å avvikle landbruksutdanningen i fylket?

Nytt fra HMS tjenesten!

Det har vært skifte av ansatte i HMS tjensten i region Vesterålen, under finner dere informasjon.

"Vi må henge sammen ellers så henges vi hver for oss"!!

Dette var et av sitatene Brita Skallerud brukte under dagens ledermøte i Troms Bondelag på Fjellkysten i Lavangen. Brita holdt glimrende innlegg og fikk engasjert lokallagslederne godt. Det blir en spennende tid fremover med ny regjering og ny landbruksminister, men tromsbonden tar de utfordringer som kommer. Det skal fortsatt produseres mat i hele landet, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Politisk arbeid i lokallaga

De politiske målsetninger i den nye regjeringen var på plakaten nå på formiddagen. Regjeringsplattformen sier at den skal gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere kostnadsnivået og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Bondelagets Brita Skallerud presenterte våre nye utfordringer, og ga ny input til lokallagslederne fra Troms.

Ledermøte på Fjellkysten i Lavangen

Gjester fra FMLA i Troms, Troms Fylkeskommune, Tine, Nortura, Gjensidige, Norges Bondelag, Landkreditt og Landbrukets HMS tjeneste står på lista over innledere, og er med på å fylle dagene med interessant innhold for lokallagslederne.

Lokallagsårsmøter!

Det er tid for lokallagsårsmøter, mange lokallag er godt i gang med forberedelsene og fordelingen av gjester fra fylkesstyret og fylkesadministrasjonen kan sees under. Sted og tid vil bli lagt inn så fort vi mottar bekreftelser fra lokallaga.

Matsikkerhet - en global utfordring

Circumpolar Agriculture Conference i Alaska har pågått i tre dager, i vakre omgivelser. Kontrastene mellom medlemslandene er store og det fremstår som viktigere enn noen gang å opprettholde fokuset på lokal matsikkerhet. I Norge har vi fremmet økt matproduksjon i hele landet, og etter presentasjoner av utfordringer de står overfor i andre deler av det sirkumpolare området, viser temaet seg som meget aktuelt.

Vinner av Tunprisen

Troms Bondelag utlyste i sommer en konkurranse - Tunprisen. Dette er en utmerkelse til en gård med et flott gårdstun, som representerer landbruket på en positiv måte, har gode arbeidsforhold for driverne og et trygt miljø for barn og besøkende. Det er nå kåret en vinner, Altevik gård på Sandsøya, drevet av Ola Gjermund Berg og Tone Rubach.

God diskusjon etter orientering fra Brita Skallerud vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Brita Skallerud har tatt turen til Troms i dag for å informere om årets forhandlinger. Hele fylkesstyret og noen representanter fra lokallag møtte. Det var et godt møte med god diskusjon. Vi er glade for at Brita tok turen, sier fylkesleder Slåttnes, dette er viktig for å gi oss en bedre forståelse om hvordan prosessen foregår og hvilke utfordringer de møter underveis. Det gir oss en mulighet til å bedre forstå utfallet av forhandlingen.

Vervekurs i regi av Troms Bondelag

Torsdag 30.mai, Skogbrukets Hus i Andselv, er det klart for vervekurs i Troms Bondelag. Prosjektleder i "tørre å spørre" Elin Røed vil lede dagen. Det legges opp til aktiv deltakelse fra de oppmøtte. Medlemmene er det viktigste vi har i Troms Bondelag, vi håper at mange lokallag blir med, sier Asgeir Slåttnes, fylkesleder i Troms BOndelag

Orienteringsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Førstkommende torsdag kl 1100 kommer Brita Skallerud, forhandlingsutvalget, til Skogbrukets Hus i Andselv. Hun vil gi en oppsummering av årets forhandlinger og i tillegg vil det bli mulighet for å stille spørsmål. Møtet er ment for fylkesstyret og lokallagsledere evt en andre representanter fra de ulike lokallaga. Fylkesleder Asgeir Slåttnes oppfordrer alle lokallag til å stille med en representant.

Planprogrammet til regional transportplan på høring!

Styret i Troms Bondelag skal 30.mai behandle innspill til høring på planprogrammet til regional transportplan 2014-2023. Dette er en del av den regionale planstrategien. Det skal utarbeides et planprogram, som skal klargjøre formålet med regional transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.

Foreløpig ingen flomkrise i Troms

Bønder i Målselv rapporterer foreløpig om normal vårflom, men vannet i Målselva er ventet å stige fra kl 1500 i dag. Det er en god del vann innover jordene i noen områder, vannet inneholder også unormalt mye humus. Det blir spennende å følge med elva mot kvelden og natta, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Skuffet over at distriktssatsinga uteble.

Idag ble det inngått jordbruksavtale mellom Staten og Bondeorganisasjonene. Kravet var på 1,9milliarder kr, avtalen ble på 1,27 milliarder kr, noe som i snitt gir et inntektsløft på 31 000kr/årsverk. Det positive med avtalen er at vi endelig er begynt å tette noe av inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper, men vi hadde trodd at distrikta skulle bli mer ivaretatt i avtalen, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Savner penger til distrikt!

Staten la i går frem et tilbud på 1,02 milliarder, mens kravet var 1,9 milliarder kr. Dette utgjør et snitt på 25000kr per årsverk, kravet var på 47000kr/årsverk. I tilbudet ligger svært lite og nærmest ingen satsing på distriktslandbruket, dette er svært skuffende sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Pubkveld og Bondevenner i Målselv!

Målselv bondelag inviterte med seg tre Bondevenner til pizza og pubkveld på Bardufosstun fredag 3.mai.

Ny telefonsentral!

Kontoret har fått ny telefonsentral og har kun beholdt et gammelt telefonnummer 77 00 20 30 !!! Direktenummerene er ikke lenger i drift!!

Savner satsing på distrikt i jordbrukskravet!

Tre ekspertgrupper har vært satt ned og sett på utfordringene rundt storfè, korn og distrikt. Vi er glad for at kravet er rettet mot de utfordringer og tiltak som gruppene har pekt på vedrørende storfè og korn, men er svært skuffet over at distriktsgruppa sine forslag er uteblitt i innretninga på kravet, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Konferanse om generasjonsskifte i landbruket

Torsdag 30. mai 11.00 - 16.30 avholder Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Norsk senter for bygdeforskning avslutningskonferanse for prosjektet "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge", på Universitetet i Nordland, Bodø.

Bondelagsvenn fra Grytøy

Det strømmer på med bondevenner, denne gangen er det Grytøy Bondelag som har vært på Røkenes Gård å funnet sine venner

Bondevenner fra Balsfjord

Balsfjord Bondelag var i går på besøk i kommunestyremøte i Balsfjord Kommune. De var på jakt etter bondevenner og det fant de. Her ser dere et utvalg.

Harstadfolk fikk gratis lunsj

I formiddag var representanter fra lokale bondelag på plass i Harstad sentrum for å dele ut gratis lunsjpakker til folk i sentrum. Dette ble godt mottatt, og samtlige var enige om at norsk matproduksjon var et viktig tema som de ønsket å støtte.

Bondevenner i Troms

Lokallaga er i god gang med å utnevne Bondevenner i Troms. Nedenfor kommer et utvalg av Bondevenner. Alle Bondevenner vil bli lagt ut på Facebook sida til Troms Bondelag-

Balsfjord Bondelag kåret til årets lokallag i Troms Bondelag!

Balsfjord Bondelag ble under årsmøtemiddagen 12.mars, hedret som årets lokallag i Troms Bondelag 2012. Fylkesleder Asgeir Slåttnes, hadde den glede å overrekke dem diplom og 5000kr i premie.

Matproduksjonen i Troms må sikres for fremtiden!

Årsmøte i Troms Bondelag ser med bekymring på den dramatiske nedgangen i produksjonsvolum på kjøtt og melk i fylket, sett i forhold til resten av landet.

Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avrundet med valg av fylkesstyre, og Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt som leder. Tove Hanssen forlot plassen i styret etter 2 år, og Mette Pedersen Anfeltmo fra Målselv kom inn som nytt styremedlem.

Imponert over "stayer-evnen" til Tromsbonden!

Tromsbonden må få økt status, det må frem i lyset den verdiskapinga som bøndene i Troms utøver. Sp`s Irene Lange Nordahl er brennende engasjert i tromslandbruket.

Politisk seminar

Høyre ønsker å flytte matjorda for å unngå interessekonflikter.

Fremtiden for landbruket i Troms

Representanter fra forskninga, og matvareindustrien i fylket var til stede i Tromsø for å diskutere fremtiden til landbruket i Troms.

Hva betyr landbruket for næringsmiddelindustrien i Troms?

Meierisjef Jan-Vidar Olsen, Tine Meierier Storsteinnes og Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen, Nortura Andslimoen vil på Troms Bondelag sitt politiske seminar førstkommende tirsdag, presentere sine bedrifter og blant annet gi oss et innblikk i verdiskaping, sysselsetting og behovet for råvarer fremover.

Hva er fremtiden for matproduksjon i Troms?

Tradisjon tro avholder Troms Bondelag et politisk seminar i forkant av årsmøte. Tirsdag 12.mars er Elisabeth Aspaker- H, Irene Dahl-V, Odd Arne Thunberg- Ap og Irene Lange Nordahl- Sp, samlet på Grand Nordic Hotell i Tromsø for å fortelle hvordan de ser for seg fremtiden for matproduksjon i Troms.

Ønsker A-sone for matproduksjon

Leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo, benyttet anledningen i møtet på Bardufoss å fremme sin ide og ønske om å få etablert A-sone for landbruksareal og matjord.

Regionmøte med pensjon som tema.

30.januar var advokat Jan Bangen fra Norges Bondelag, etter initiativ fra Bardu Bondelag, invitert med på regionmøte i Bardu. Han gav et godt innblikk i den nye pensjonsreformen og hvordan den vil slå ut for gårdbrukere.

Enighet om veien videre!

Kort oppsummert var det bred enighet om veien videre etter møtet på Haraldvollen i går. Erstatningsordningene må endres, Norges Bondelag er klar for å arbeide med dette, sier leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte 5.februar, på Haraldvollen Røde kors senter, Bardufoss, vedrørende erstatningsordningene for klimabetingede skader og naturskader i landbruket.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte ”Hvordan samkjøre og endre erstatningsordningene for klimabetinga skader og naturskader i landbruket.” Vekstsesongen 2010 og 2012 har gitt gårdbrukere i Troms store utfordringer. Vi ønsker med dette møtet å se på muligheter for endringer i erstatningsordningene. Innledere: Nils Bjørke, leder Norges Bondelag, Gunn Eide, seksjonssjef, Statens Landbruksforvaltning, Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms, med flere.

Lite interesse for kjøp av melkekvote i Troms!

I går kom tallene fra Statens Landbruksforvaltning vedrørende kjøp av melkekvoter. Fylkesleder Asgeir Slåttnes er meget bekymret over hvor få som ønsker å kjøpe kvote i Troms.

Regionmøter

I dag går det ut invitasjon til regionmøter til alle medlemmer i Troms Bondelag. Håpet er at møtelokalene skal bli overfylte. Møtet i Bardu er utvidet for å gi plass til advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen, som skal snakke om pensjon.

Salg av kumelkkvoter øker i Troms

Fylkesleder Asgeir Slåttnes bekymrer seg over utviklingen i melkeproduksjonen i landsdelen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere