Nyheter

Avvikle landbruksutdanningen i Troms???

Den nye regjeringen satser i sin politiske plattform videre på kompetanseutvikling i landbruket. Skal Troms svare med å avvikle landbruksutdanningen i fylket?

Nytt fra HMS tjenesten!

Det har vært skifte av ansatte i HMS tjensten i region Vesterålen, under finner dere informasjon.

"Vi må henge sammen ellers så henges vi hver for oss"!!

Dette var et av sitatene Brita Skallerud brukte under dagens ledermøte i Troms Bondelag på Fjellkysten i Lavangen. Brita holdt glimrende innlegg og fikk engasjert lokallagslederne godt. Det blir en spennende tid fremover med ny regjering og ny landbruksminister, men tromsbonden tar de utfordringer som kommer. Det skal fortsatt produseres mat i hele landet, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Politisk arbeid i lokallaga

Brita Skallerud

De politiske målsetninger i den nye regjeringen var på plakaten nå på formiddagen. Regjeringsplattformen sier at den skal gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere kostnadsnivået og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter. Bondelagets Brita Skallerud presenterte våre nye utfordringer, og ga ny input til lokallagslederne fra Troms.

Ledermøte på Fjellkysten i Lavangen

Ledermøtet godt i gang

Gjester fra FMLA i Troms, Troms Fylkeskommune, Tine, Nortura, Gjensidige, Norges Bondelag, Landkreditt og Landbrukets HMS tjeneste står på lista over innledere, og er med på å fylle dagene med interessant innhold for lokallagslederne.

Lokallagsårsmøter!

Det er tid for lokallagsårsmøter, mange lokallag er godt i gang med forberedelsene og fordelingen av gjester fra fylkesstyret og fylkesadministrasjonen kan sees under. Sted og tid vil bli lagt inn så fort vi mottar bekreftelser fra lokallaga.

Matsikkerhet - en global utfordring

Girdwood

Circumpolar Agriculture Conference i Alaska har pågått i tre dager, i vakre omgivelser. Kontrastene mellom medlemslandene er store og det fremstår som viktigere enn noen gang å opprettholde fokuset på lokal matsikkerhet. I Norge har vi fremmet økt matproduksjon i hele landet, og etter presentasjoner av utfordringer de står overfor i andre deler av det sirkumpolare området, viser temaet seg som meget aktuelt.

Vinner av Tunprisen

Foto: Liv Karin Edvardsen

Troms Bondelag utlyste i sommer en konkurranse - Tunprisen. Dette er en utmerkelse til en gård med et flott gårdstun, som representerer landbruket på en positiv måte, har gode arbeidsforhold for driverne og et trygt miljø for barn og besøkende. Det er nå kåret en vinner, Altevik gård på Sandsøya, drevet av Ola Gjermund Berg og Tone Rubach.

Våre samarbeidspartnere