Et punkt i klimaavtalen er å få opp produksjonen av fossilfri oppvarming. Det er ventet et energiunderskudd i nord innen få år. En av de store utfordringene vi har er dårlig kapasitet på strømnettet vårt, det er ekstremt kostbart for gårdbrukere å oppgradere kapasiteten selv.

Det er foreløpig lite gårdsanlegg etablert, så vi fikk et innblikk i drifta til Inge i Hustadvika som hadde et stort biogassanlegg på gården sin.

Hvordan bli mer «klimarobust», hva kan hver enkelt bonde gjøre på sin gård for å forebygge og begrense skader?

I Troms har vi i tidligere år med mye nedbør hatt utfordringer med flom og tap av matjord, redskaper, rundballer mm. Dette er sentrert rundt de store elvene i Troms, som Bardu, Målselv og Reisaelva, men det kan også forekomme ved de mindre elvene våre. Flommer koster bonden, kommunen og forsikringsselskap store summer. Det er en utfordring at NVE ikke har midler til flomforebygging. Klimaendringer gir oss lengere og hyppigere perioder med store mengder nedbør og vi ønsker å få satt et større fokus på arbeidet med flomforebygging nå. Dette blant annet gjennom å se nærmere på hva som trengs av våre gårdbrukere, forvaltning og politikere.