7 og 8. november var representanter fra lokallagene samlet til to dager med stramt, men viktig program. I tillegg til Klimaseminar var vi innom nytt næringspolitisk program, høring av nytt kontingentsystem i Norges Bondelag, opptrappingsplan og ikke minst en status på Troms-landbruket, noe som ga Nestleder i Bondelaget, Egil Hoen og generalsekretær Sigrid Hjørnegård flere innspill på blokka si.

 

I år er Troms Bondelag 75 år, vi benyttet derfor anledningen til å markere jubileet under middagen med tidligere fylkesledere, desverre var det ikke alle som hadde anledning til å komme.

Takk til alle som bidro til fine dager på Bardufosstun!