Nyheter

Stor økning i antall søknader om aktivitetsstøtte fra lokallaga i Troms Bondelag.

I 2012 har Troms Bondelag mottatt mange flere søknader om aktivitetsstøtte fra lokallagene enn tidligere. Vi ser på dette som positivt og håper at dette er en ny trend. Vi har bevisst jobbet for å få aktiviteten opp i lokallagene. Det har blant annet vært arrangert Bondekafèer, politiske møter, Mat- og Ølfestivaler og Åpen gård. Altså både store og små arrangementer. Vi er glade for utviklingen og ser frem til minst like mange søknader i 2013, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

Informasjonsmøte prosjekt Fornybar energi.

Troms bondelag inviterer til informasjonsmøte vedrørende prosjekt Fornybar energi mandag 3.desember kl 1115, Skogbrukets Hus, Andselv.

Takket for god innsats som styremedlem i Troms bondelag

Leder Asgeir Slåttnes takket under ledermøtets middag, Rannveig Kaino, for det gode arbeidet hun har lagt ned i Troms bondelag gjennom flere år.

Når krisen rammer eller dagene butter imot!

Målselv bondelag, Målselv kommune ved Psykiatritjenesten og Landbrukets HMS- tjeneste inviterer til temakveld 20.november kl 19.00 på Øverli Dagsenter.

Kroken på døren for gårdsdrift i Nord-Norge om Høyre sin landbrukspolitikk blir gjeldene.

Generalsekretær Per Gunnar Skorge, presenterte Bondelagets utregninger på hvordan økonomien i melke- og sauebruk i nord vil utvikle seg med Høyre ved makta.

30 år i Troms bondelag!

Anita Skånhaug har vært ansatt i Troms bondelag i 30år, dette ble markert under ledermøtets middag tirsdag kveld. Jeg trives godt i Bondelaget, en god og spennende arbeidsplass, sier Skånhaug.

Medlemsverving i sentrum!

Medlemsverving er viktig, uten medlemmer kan vi bare pakke sammen, sa leder i Troms bondelag Asgeir Slåttnes under ledermøtet tirsdag kveld. Lokallaga ble utfordret på å finne frem til et felles arrangement med tema verving.

Ledermøtets idèdugnad til næringspolitisk program for 2013-2017

Lokallagslederene i Troms bondelag har i dag arbeidet med å finne gode idèer og innspill til Bondelagets nye prinsipprogram, som skal vedtas i årsmøtet til Norges Bondelag neste sommer.

Troms Høyre lydhør for landbrukets utfordringer i Troms!

I dag var leder av Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen, gruppeleder på fylkestinget Håvard Gulliksen, samt fylkesråd Kent Gudmundsen og fylkesråd Terje Olsen på besøk under styremøtet til Troms bondelag for å diskutere Høyres programutkast, med fokus på landbruk.

Tenkeloft i Tromsø

I etterkant av Hurtigruteseminaret, som går av stabelen fra Bodø 26. november, starter Tenkeloftet i Tromsø 27. novmber.

Matfestival i Nordreisa

Fredag 16. og lørdag 17. november arrangeres landsbymarkedet Liv og Lyst i Mørketid i Nordreisa. Hovedmålet til arrangørene er å bidra til økt fokus og bruk av lokale/regionale matprodukter, fremme attraktivitet og bolyst i regionen samt øke lønnsomhet og vekst for den enkelte deltakerbedrift. Festivalen er initiert av Nordreisa næringsforening og Bondelaget, og Nordreisa næringsforening er prosjekteier.

Kurs i Regnskapsførerregelverket med hovedvekt på GRFS 25.10.2012

Som en forlengelse av skattekurset kan deltakerne velge å få en gjennomgang av rammeverket for den autoriserte regnskapsfører / det autoriserte regnskapsførerselskap og hvilke krav som stilles. Eller en mer praktisk rettet gjenomgang med eksempler der man følger regnskapsføreroppdraget fra oppstart og over i løpende drift - til eventuell avsluttning.

Skattekurs for regnskapsførere i Troms og Finnmark

Regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt, samles 23.-24. oktober til kursing - i regi av Troms Bondelag. Vi ønsker foredragsholdere, kursdeltagere og gjester velkomne til to innholdsrike dager på Rica Hotel Alta

Samling for unge bønder i regi av Felleskjøpet Agri under Agroteknikk 16.-17. november

Felleskjøpet vil samle 200-300 unge bønder i forbindelse med Agroteknikk den 16.-17. november. Bondelaget og Nils Bjørke deltar under middagen fredag kveld, og er en god anledning for å unge bønder å møte bondelagslederen.

Optimisme blant unge bønder i Troms!

Harstad Tidene kunne lørdag vise til Hemmestad bonden, Sigurd Johnsen, som bygger ny løsdriftfjøs til 9 millioner. I Skånland bygger Ajna Nystad, ny fjøs til 100 vinterfôra sau.

Ledermøte Troms Bondelag

Ledermøtet til Troms Bondelag avholdes 6. og 7.november på Rica Grand Hotell i Tromsø. Generalsekretær Per Gunnar Skorge kommer fra Norges Bondelag.

Lokallagsårsmøter Troms Bondelag

Da er de fleste datoene for lokallagsårsmøtene i Troms Bondelag satt. Oversikten finner du under.

Balsfjord kommune prioriterer bøndene

Bondelagsleder Arild Heim er fornøyd med kommunestyret i Balsfjord etter avgjørelsen om å prioritere tilleggsjord til større bruk i drift, fremfor såkalte hobbybruk.

Leder i Skånland- og Gratangen Bondelag, Osvald Rafaelsen ønsker ordfører Einar Aune velkommen til årsmøte.

Ordfører i Skånland kommune, Einar Aune, deltar førstkommende mandag på Skånland- og Gratangens Bondelag sitt årsmøte. Han vil blant annet fortelle om planene fremover for den tiltenkte næringsparken i Skånland

Møte om innlandsfiske

Møtet arrangeres 10. og 11. oktober på Fjellkysten gjestehus i Lavangen. Møtet er en del av forprosjektet "Innlandsfisketurisme i Troms - mulighetsanalyse", som skal danne kunnskapsgrunnlag for vurdering av nødvendige tiltak og aktiviteter i et hovedprojekt. Hensikten er å bidra til økt lønnsomhet og økt sysselsetting i Troms, innen innlandsfisketurisme.

Unge Bønder-kurs i Malangen

Malangen brygger var arena for Unge Bønder kurset i Troms i helga. Det var en fin gjeng med bønder i startfasen som fikk med seg kurs i blant annet eierskifte og byggeprosesser i landbruket. Landbruk Nord, Studieforbundet samfunn og næring samt Troms Bondelag var arrangører for samlingen.

Geitene hjem i nydelig høstvær

Geitbonde Bjarne Leonhardsen i Lyngen hentet hjem kjeene i fantastisk høstvær i forrige uke. Lyngenfjorden kan sees i bakgrunnen. Høsten har nå gjort sitt inntog i Troms fylke, og beitsesongen går nå mot slutten. Både sauer og geiter hentes hjem i disse dager, og som vi kan se har sankerne hatt en flott tur med utrolig utsikt, her mot Lyngenfjorden.

Slagbjørn fortsatt ikke tatt.

Slagbjørnen som har herjet på Lapphaugen i Troms i forrige uke er fortsatt ikke tatt. Bøndene i området har hele uka sanket hjem sauer fra området, det er fortsatt mange dyr igjen i området.

Oppstartsmøte i regionalplan for landbruk!

I dag var det oppstartsmøte for arbeidet med å få til en regionalplan for landbruket i Troms. Asgeir Slåttnes og Unni H. Andreassen representerte Troms bondelag under møtet i Tromsø.

Besøk av Vestfold bondelag.

Troms bondelag hadde i forrige uke besøk av styret og ansatte i Vestfold bondelag. De ble tatt med på en tur gjennom deler av Troms fylke, turen starta i Sør Troms og endte i Tromsø.

Bjørn tok sau ved stien til Spanstinden!

Det var rypejegere som i går fant sauekadaveret ved Spanstinden, på grensa mellom Lavangen og Gratangen. SNO bekreftet i går kveld at det var bjørn som hadde drept sauen. Bjørnen ble i natt observert springende over E6 ved Lapphaugen.

Skuffet over manglende vilje til å bistå landbruket i Troms

Fylkesleder Asgeir Slåttnes er utrolig skuffet over regjeringa og landbruksministerens manglende vilje til å hjelpe flomrammede bønder i Troms med økonomisk bistand. Antall landbruksforetak i Troms er sterkt redusert de siste årene, og Slåttnes er nå meget bekymret for situasjonen i årene fremover.

Åpen Gård i Troms

Til tross for noe ruskete vær i Troms ble gårdagens arrangementer en suksess. Både Moen Kulturlåve med Sverre Hågbo som vertsbonde, og Heim Gård på Tennes med vertskapet Åse og Arild Heim melder om mange besøkende og god stemning på gårdene.

Opplev Kveøya på sitt beste

Dersom du ikke har prøvd "ny-brua" over til Kveøya ennå, er tida kommet! Kveøydagene går av stabelen 24.-26. august med et rikholdig program.

Framtid for landbruket i nord?

Under Kveøydagene som arrangeres på Kveøy i Kvæfjord blir det en paneldebatt om landbrukspolitikk med tunge aktører fredag 24.08.

Åpen Gård

Neste helg åpnes tunet på to gårder i fylket, på Tennes i Balsfjord og på Moen i Målselv.

Rundballer til salgs

Situasjonen etter flommen etter i indre Troms kan bety mangel på vinterfôr. Terje Arild Wiltmann Kero i Varangerbotn har kontaktet Bondelaget for å informere om at han har rundballer til salgs (1500-2000 stk). Fôranalyser kan fremvises. Ta kontakt direkte på tlf 91731975.

Kurs for unge bønder

Endelig får du muligheten til å delta på Unge Bønder-kurs! Troms Bondelag ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig informasjon og en sosial positiv sammenkomst. Arrangementet finner sted på Malangen Brygger 15.-16 september. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Påmeldingsfrist er 1. september.

Mange sterke inntrykk etter møte med flomrammede bønder.

Det var ordene landbruksminister Trygve S. Vedum brukte i sin oppsummering av dagens befaring i flomområder i Målselv kommune. Programmet var tettpakket, men det ble allikevel tid til prat med endel av de sterkest ramma bøndene.

Landbruksminister Trygve S. Vedum til Målselv på befaring i flomområde i dag.

Klokken 1000 ankommer Vedum Tromsø lufthavn i dag, der blir han møtt av Fylkesmann Svein Ludvigsen og leder i Troms Bondelag Asgeir Slåttnes. Sammen tar de buss til Moen i Målselv hvor de møter blant annet lokallagslederne i Målselv og Bardu Bondelag. Planen er å besøke de berørte bøndene i Kirkesdalen.

Sommerstengt Tromskontor

Troms Bondelag holder kontoret stengt i tidsrommet 16.juli til og med 3.august. Kontoret er bemannet fra og med 6.august. Ved behov kontakt leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, telefon 90593465. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!!

Jørn Hoel profilerte nordnorsk mat på ølfestival.

Under lørdagens ølfestival i Tovik , Skånland kommune, var Skånland og Gratangen Bondelag i lag med artisten Jørn Hoel og profilerte nordnorsk mat. Jørn Hoel har i de siste årene deltatt på ulike arrangement hvor han fremmer norskprodusert mat. Han har i lag med blant annet kjendiskokken Helstrøm utviklet selskapet "Særnorsk".

Bjarne Leonhardsen ut av styret i Norges Bondelag

Beklagligvis falt Troms sin representant, Bjarne Leonhardsen, ut av styret i Norges Bondelag. Leonhardsen har sittet som 1.vara til styret i to år. 1.nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, uttaler at Bjarne har gjort en kjempejobb og at det vil merkes at han er borte.

Thulefjord flyttes fra Bodø til Målselv

Norturas konsernstyre foreslår å legge ned fabrikken i Bodø, noe som betyr at Nordlandsbyen mister 30 arbeidsplasser. Det er ønskelig å styrke lokalmatsatsingen i Nortura, og styret ser Målselv som en naturlig base for denne satsingen. Her har de utstyr og kapasitet for å satse på en utvidelse av sortimentet.

Årsmøte Norges Bondelag

Leder og utsendinger har denne uka deltatt på årsmøtet til Norges Bondelag. Tove Hanssen fra styret i Troms Bondelag er med for første gang.

Bondeting på Lillehammer

Denne uka er det hektisk møteaktivitet i regi av Norges Bondelag på Lillehammer. I dag er det representantskapsmøte, og onsdag/torsdag er det tid for årsmøte. Svein Olav Thomassen, nestleder i fylkesstyret, skal holde innlegget fra Troms i generaldebatten. Temaet for hans presentasjon vil være rovdyrforvaltninga og fremtida for småfenæringa i fylket. I tillegg vil han fokusere på arktisk landbruk og oppfølging av målene i landbruksmeldinga.

Nils Bjørke på Tromsbesøk

Under sin tur til Tromsø i helgen fikk Nils Bjørke omvisning i nyfjøsen til Rita og Asgeir Slåttnes. Fjøsen ble åpnet 18.mai av Irene Lange Nordahl. Fjøsen har plass til 60 kyr og går inn som en av Troms største fjøser.

Kommunestyret i Harstad ber Stortinget sikre norsk matproduksjon.

Etter initiativ fra Harstad Senterparti, ble det i går enstemmig vedtatt å sende brev til Stortinget hvor de ber om at det settes i gang tiltak som kan sikre matproduksjon i fremtiden.

Tromsbønder i Oslo

Ti representanter fra Troms bondelag deltok i aksjonen i Oslo mandag. Bilder kan du se her.

3000 sauer sendes til slakt i Lavangen kommune.

Dette er hva Troms Bondelag kan lese på Nrk Nordnytt sine hjemmesider i dag. 12 sauebønder legger ned på grunn av det dårlige tilbudet fra staten og norsk rovdyrforvaltning. I følge sauebøndene er det ikke lenger grunnlag for videre drift!

Stengte utkjøringa fra Tine Meieriet i Harstad!

I dag tidlig stengte bønder i Sør-Troms utkjøringa til meieriet i Harstad. Vi er skuffet over det elendige tilbudet fra staten. Dette er markering for vår misnøye, sier Edmund Ludvigsen, bonde fra Harstad kommune.

Staten overkjører bøndene i Tromsø!

I dag var det traktorkolonne inn til Tromsø fra Lyngen og Balsfjord. I sentrum samlet alle seg og gikk i tog fra Domkirka og til torvet. Der var bønder utkledd som statsminister, landbruksminister og bondeorganisasjonene sine topper. Det var godt oppmøte og et vellykket arrangement. I toget ble det illustrert hvordan staten overkjører bøndene!

Bønder i byn skapte trafikkaos i Harstad sentrum!

I dag har det vært mange bønder fra Troms Bondelag og Troms Bonde-og Småbrukarlag i Harstad sentrum. Det var et 20 talls traktorer og cirka 50 bønder og sympatisører samlet på torget. En vellykket markering med stor mediadekning. Etter markeringen kjørte traktorene sakte rundt i sentrum, dette til stor frustrasjon for andre billister.

Skuffet, men det er riktig beslutning som er tatt!

Dette sa leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, da bruddet var et faktum. Det er svært skuffende at Staten ikke følger opp egen landbruksmelding. Dette er ikke det vi hadde forventet oss etter alle fine ord som har vært brukt om distriktslandbruket utover våren.

Snipp snapp snute, så var norsk matproduksjon ute!

Er landbruksmeldinga skrevet av Asbjørnsen og Moe? Dette er reaksjonen fra Troms Bondelag sitt styre etter å ha lest gjennom tilbudet fra Staten. Tilbudet er en skuffelse for distriktslandbruket, sier leder Asgeir Slåttnes.

Våre samarbeidspartnere