Nyheter

Stor økning i antall søknader om aktivitetsstøtte fra lokallaga i Troms Bondelag.

I 2012 har Troms Bondelag mottatt mange flere søknader om aktivitetsstøtte fra lokallagene enn tidligere. Vi ser på dette som positivt og håper at dette er en ny trend. Vi har bevisst jobbet for å få aktiviteten opp i lokallagene. Det har blant annet vært arrangert Bondekafèer, politiske møter, Mat- og Ølfestivaler og Åpen gård. Altså både store og små arrangementer. Vi er glade for utviklingen og ser frem til minst like mange søknader i 2013, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

Informasjonsmøte prosjekt Fornybar energi.

Troms bondelag inviterer til informasjonsmøte vedrørende prosjekt Fornybar energi mandag 3.desember kl 1115, Skogbrukets Hus, Andselv.

Takket for god innsats som styremedlem i Troms bondelag

Leder Asgeir Slåttnes takket under ledermøtets middag, Rannveig Kaino, for det gode arbeidet hun har lagt ned i Troms bondelag gjennom flere år.

Når krisen rammer eller dagene butter imot!

Målselv bondelag, Målselv kommune ved Psykiatritjenesten og Landbrukets HMS- tjeneste inviterer til temakveld 20.november kl 19.00 på Øverli Dagsenter.

Kroken på døren for gårdsdrift i Nord-Norge om Høyre sin landbrukspolitikk blir gjeldene.

Generalsekretær Per Gunnar Skorge, presenterte Bondelagets utregninger på hvordan økonomien i melke- og sauebruk i nord vil utvikle seg med Høyre ved makta.

30 år i Troms bondelag!

Anita Skånhaug har vært ansatt i Troms bondelag i 30år, dette ble markert under ledermøtets middag tirsdag kveld. Jeg trives godt i Bondelaget, en god og spennende arbeidsplass, sier Skånhaug.

Medlemsverving i sentrum!

Medlemsverving er viktig, uten medlemmer kan vi bare pakke sammen, sa leder i Troms bondelag Asgeir Slåttnes under ledermøtet tirsdag kveld. Lokallaga ble utfordret på å finne frem til et felles arrangement med tema verving.

Ledermøtets idèdugnad til næringspolitisk program for 2013-2017

Lokallagslederene i Troms bondelag har i dag arbeidet med å finne gode idèer og innspill til Bondelagets nye prinsipprogram, som skal vedtas i årsmøtet til Norges Bondelag neste sommer.

Våre samarbeidspartnere