Nyheter

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Ivar B. Prestbamo

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Årsmøte i Troms Bondelag

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Tone Rubach, Grytøy Bondelag er innstilt som ny leder i Troms Bondelag

Foto: Troms Bondelag

Valgkomiteen innstilling til valget i Troms Bondelag 2018 er klart. Tone Rubach, Grytøy Bondelag er innstilt som ny leder og Rune Håkstad, Bardu Bondelag er innstilt som ny nestleder.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Troms Utmarkslag inviterer til utmarksseminar 7.desember kl. 1100-1400, Sørheim Brygger, Lyngseidet.

Troms Utmarkslag inviterer til utmarksseminar med fokus på samspillet mellom de ulike aktørene i utmarka. Vi ønsker å fokusere på mulighetene for et godt samspill mellom grunneiere, lokalbefolkning, kommune og næringsutøvere som bruker utmarka.

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Ledermøte

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Nytt styre i Dyrøy- og Salangen Bondelag

I går ble det avholdt årsmøte i Dyrøy- og Salangen Bondelag på Sjøvegan. Gode diskusjoner og følgende styre ble valgt:

Årsmøte i Dyrøy- og Salangen Bondelag

Troms Bondelag inviterer til årsmøte i Dyrøy- og Salangen Bondelag, onsdag 8.november kl. 2000, i Salangshallen, Sjøvegan- møterom i underetasjen.

Tid for årsmøtene i lokallagene

Lokallaget Tromsøysund avholder sitt årsmøte

Tromsøysund Bondelag hadde sitt årsmøte i går 25. oktober, og Ellinor Jensen ble gjenvalgt som leder. Vi gratulerer!

Rekruttering i Tromsø

Utdanning for fremtiden

Troms bondelag var på utdanningsmesse i Tromsøhallen i forrige uke sammen med Senja videregående skole. Sammen prøvde vi å overbevise ungdommen om at naturbruk er utdanninga for fremtiden!

Troms: Mulighetenes landbruk

sau på beite

Agri Analyse har på oppdrag fra Troms Bondelag utarbeidet en rapport for å se på muligheter og utfordringer i Troms-landbruket. Denne skal presenteres i Tromsø 27. september på Fylkeshuset.

Landbrukets Økoløft

Kyr på beite

Mandag 16. oktober kl. 12 -16 inviteres det til gratis arrangement på Tjeldsunbrua kro og hotell. Er du nysgjerrig på muligheter og utfordringer ved økologisk produksjon? Kom på møte!

Nordnorsk Økomatpris 2017

Økomatpris 2017

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Felles møte for de tre nordnorske fylkeslagene

Grete-Liv Olaussen

Nordland, Troms og Finnmark Bondelag møttes i dag for et felles møte i Tromsø. Målet er å knytte kontakter og bedre samarbeidet på tvers av fylkesgrensene.

Balsfjord Bondelag viste seg frem under Arctic Race

utvikling i landbruket fra hest til ny traktor

Arctic Race of Norway ble arrangert 10. til 13. august, og blant de som var møtt opp langs traseen, var Balsfjord Bondelag sammen med lokallaget til NBS.

Ønsker mer praktisk utdanning

årets agronomruss fra Gibostad

Tradisjon tro avholdt Troms Bondelag styremøte på Gibostad landbruksskole i går, og tok en prat med årets avgangselever. Signalet fra elevene er at det er ønskelig med en mer praktisk rettet utdanning.

Referansegruppe Grønt i Troms

Foto: Norges Bondelag

Troms Bondelag har satt ned en referansegruppe på Grønt i Troms. Gruppen skal blant annet være rådgivende inn til fylkesstyret og arbeide med innspill til jordbruksforhandlingene. I tillegg skal de arbeide for å få satt grøntproduksjonen i Troms mer på dagsorden.

Veterinærinstituttet til NIBIO Holt

Odd Arild Finnes

I 2015 ble kjempet en innbitt kamp av et samlet landbruksmiljø i nord for å beholde NIBIO Holt og Veterinærinstituttet i Tromsø. Nå skal de samlokaliseres på Holt. Leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes, er tilstede ved presentasjonen av fremtidsplanene.

Ole Petter vil satse 21 millionar på mjølkeproduksjon – bankane seier nei

Ole Petter Melhus

– Panteverdien er ikkje høg nok, seier Ole Petter Melhus.

I Nord-Norge kan det bli tre eller to regioner, skulle det bli to, hvor ønsker vi å være?

Troms

I regionreformen pekes det på at Troms og Finnmark blir en region, bør det også være slik på melk hvis det må komme nye inndelinger? Det må vi gjerne diskutere hva som er best for Troms, å gå sammen med Nordland eller Finnmark, jeg mener at må vi ta et valg, er en region med Troms og Finnmark å foretrekke, sier Asgeir Slåttnes under leders tale.

Valgkomiteen innstiller Asgeir Slåttnes som fortsatt leder for Troms Bondelag

Asgeir Slåttnes

Valgkomiteen i Troms Bondelag har nå avslutta sitt arbeide og ønsker at Asgeir Slåttnes fortsetter som leder i fylkesstyret. Randi Hokland, Kvæfjord Bondelag er foreslått som nytt styremedlem og gjenvalg på Bernhardt Halvorsen, Lavangen Bondelag Lisa Solbakken, Kåfjord Bondelag er foreslått som ny 1. varamedlem.

Arktisk Landbruksting

Debattpanel i Bodø

Tirsdag 7. februar arrangerte Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruksting i Bodø, og det var godt oppmøte fra næringa, forvaltninga og landbrukets organisasjoner.

Troms på Stjernelamtoppen

Stjernelam

Nortura har gjort opp status for lammesesongen 2016, og Troms ble sesongens stjernelamfylke med 83,9 % stjernelam!

Bondefest i Balsfjord

Bondefest

Velkommen til Bondefest på Josefvatn Grendehus fredag 3. februar kl. 2000

"Denne meldingen gir redusert matproduksjon i distrikts- Norge!"

Asgeir Slåttnes

Meld., St. nr. 11 "Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon", ble lagt frem i dag og fylkesleder Asgeir Slåttnes er tydelig på at de endringer som ligger i meldinga ikke fremmer matproduksjon i distriktet.

Årets julemøte avholdt i Harstad

Juledekorasjoner

Fylkesstyret har tradisjon for å avholde årets siste styremøte på kontoret i Harstad, med servering av julelunsj.

Ledermøte i Troms Bondelag

Brygga og gården sett fra havet

Troms Bondelag avholdt ledermøtet mandag og tirsdag denne uke, i ærverdige omgivelser på Hamnvik Brygge på Ibestad. Leder i Ibestad Bondelag, Einar Johan Dons, og hans familie sørget for en fantastisk ramme for årets ledermøte.

Norges nye superbonde?

Foto: Øyvind Arvola

Anne Rebekka Kulseng-Hansen er med i NRK sin nye konkurranse-reality "Superbonden" som har premiere i dag. Troms Bondelag følger spent med på hvordan styremedlemmet fra Trondenes Bondelag vil gjøre det i konkurransen og ønsker lykke til!

Jarle Kristian Ottesen vant i lagmannsretten over Hjertind reinbeitedistrikt!

Bilde: Arnar Lyche

Medlem Jarle Kristian Ottesen vant 4. oktober over Hjertind reinbeitedistrikt. Saken gjelder tvist mellom Ottesen og reinbeitedistriktet om grunneiers rett til bygging av hytter i utmark i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Styremøte i Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Torsdag 29.september var styret i stiftelsen Troms Landbruksselskap i møte med jordbrukssjef Terje Størseth i Lyngen og på befaring i de aktuelle nydyrkingsområdene. Ikke alle leietakere har startet sitt nydyrkings arbeid enda, og de vil om kort tid følges opp. Det er fortsatt god interesse for å nydyrke i Lyngen.

Lokallagsårsmøter 2016

Bilde : Norges Bondelag

Da er det straks tid for lokallagsårsmøter i Troms, under finner du en oversikt over sted og tid for ditt lokallag. Vi oppdaterer etter hvert som lokallaga har bestemt dato.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Illustrasjonsbilde rein

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Barnas matfestival på Holt

Familien Heim representerte Troms Bondelag

Troms Bondelag var i helga representert på Barnas matfestival på Holt i Tromsø. Arild Heim, styremedlem i Troms Bondelag, representerte organisasjonen med stand på festivalen der nordnorsk matproduksjon var i fokus.

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

Foto: Eli Åsen

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. I dette ligger det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende, etterspørsel etter.

Ønsker mer forskning på arktisk landbruk

Foto: Tom Andreas Hætta

Nord-Norge henger etter når det gjelder forskning på landbruk i landsdelen. Dette vil Nordnorsk landbruksråd prøve å gjøre noe med

Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Foto: Rolf Ørjan Høgseth

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

Hagebær i Arktis

Foto: Ingrid Myrstad

Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings- og forsøksresultatene. Prosjektet bygger på Strategiplan for hagebær i nord, utarbeidet av en FoU-gruppe, nedsatt av Nord-Norsk Landbruksråd og finansiert av fylkesmennene i Nord-Norge.

Åpne gårder i Troms

Logo Åpen gård

Kåfjord Bondelag arrangerte sin Åpen gård forrige uke, under navnet "Bondens dag" i Manndalen. Der fikk små og store muligheten til å glede seg over store og effektive maskiner, dyr med pels, ull og fjær, hest med vogn, lokale produkter, kaffe og kaker, og interesserte bønder. 28. august er vil det være muligheter til å besøke flere åpne gårder rundt om i fylket. Trondenes, Kvæfjord og Balsfjord Bondelag er klare for å vise frem landbruket og gi gode gårdsopplevelser og håper på gode besøkstall også der.

Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Målselvnepe i toppløfter

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til.

Arktisk Landbruk – Agronomi i arktisk landbruk

Are Johansen på markvandring

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket.

Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Gulløye i Målselv

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke.

Kvinnekonferanse i Bodø

Logo Nordnorsk Landbruksråd

Nordnorsk Landbruksråd gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer kvinnekonferanse for alle landbrukets damer. Konferansen vil finne sted på Nordland Kultursenter i Bodø 18. og 19. oktober!Sett av dato og bestill billett! Program kommer etter sommeren. Tidsrammme: lunsj til lunsj.

Arktisk landbruk - matproduksjon i midnattsol og mørketid

Foto: Marianne Vileid Uleberg

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».

Flertallet i Troms Fylkesting synes ikke grunneiere skal ha plass i arbeidet med regional plan reindrift!

Bilde : Norges Bondelag

Troms fylkeskommune har satt i gang et arbeid med regional plan for reindrift i Troms. Dette er en plan som skal nedfelles i arealplanene til alle berørte kommuner. Kun Frp og Høyre stemte for at Troms Bondelag, som representant for de fleste grunneiere i Troms, gjennom Troms Bondelag og Troms Utmarkslag, skulle få plass.

Åpen gård 2016

Åpen gård

Troms Bondelag er stolt av å presentere at hele tre lokallag i fylket skal arrangere Åpen Gård i 2016. Kåfjord Bondelag er først ute med sitt arrangement 21. august. Helga etter, nærmere bestemt 28. august, er det Balsfjord og Trondenes som inviterer folk inn på gården. Mer informasjon kommer - følg med!

Åpent medlemsmøte om jordbruksforhandlingene på Bardufosstun onsdag 25.mai kl 2000

Bilde : Norges Bondelag

Troms Bondelag arrangerer åpent medlemsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger på Bardufosstun førstkommende onsdag 25.mai kl. 2000. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Iansen, vil ta en gjennomgang av årets forhandlinger, utfordringer og resultat.

Våre samarbeidspartnere