Ved mistanke, kontakt Mattilsynet på
tlf. 22 40 00 00.

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Symptomer på fugleinfluensa

  • økt dødelighet 
  • nedsatt fôr- og vanninntak 
  • nedsatt eggproduksjon 
  • kliniske tegn på sykdom 

OBS: Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Dette gjelder særlig for slaktekylling. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket. Nedsatt fôrinntak kan noen ganger være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken. 

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. dersom du må berøre døde fugler - bruk plasthansker!