Nyheter

God jul ønskes til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere

Julehøytiden nærmer seg med stormskritt og Troms Bondelag vil benytte anledningen til å takke alle for godt samarbeid og innsats i året som har vært. Vi vil gjerne også ønske alle en riktig god jul og et fantastisk godt nyttår! Fylkeskontoret vil være stengt frem til 3. januar,

Gaveoverrekkelse på årets siste styremøte

På årsmøtet i Troms Bondelag i mars, gikk Tone Rubach ut av styret etter en hard kamp om ledervervet. Mandag var hun invitert til julelunsj sammen med fylkesstyret på kontoret i Harstad.

Utviklingsseminar på Tjøtta

En møteplass for innovative bønder, studenter, forskning og forvaltning. Et sted for inspirasjon og utvikling!

Kurs i Bioenergi. Bioenergi er lønnsomt og gårdsvarmeanlegg har et stort potensiale!

Det vil bli avholdt informasjonsmøter/kurs for alle som har interesse for gårdsvarme og bioenergi. Her tar vi for oss fordelene med biovarme, utregning av omtrentlig varmebehov på eiendommen, hvem og hvordan man søker Innovasjon Norge. Gjennomgang av eksempelanlegg på gårdsbruk med og uten – driftsbygning! Kursene avholdes i Kvæfjord 17.oktober, Bardu 18.oktober og Balsfjord 19.oktober.

Årsmøte i Tromsøysund Bondelag

Beredskaps skilt

Alle som driver gårdsbruk er pålagt en beredskaps plakat i driftsbygningen. Har du tenkt på hva som skjer når det evt brenner? Hvor mye verd er da den plakaten? Det har vi.

Høst = kurs

Høst og snart vinter, det betyr kurstid. Nå er tiden inne til å planlegge høstens kurs, i år bør det bli "tryggere sammen". 4 ettermiddager, med gode forelesere og motiverte kolleger. Hva venter du på?

Åtebelysning og elektronisk overvåking av jervebås ikke mulig å benytte seg av kommende jaktsesong

Rovdyrprosjekter over hele landet har de siste 3 årene deltatt i utprøving av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv, med gode resultater. Mette Pedersen Anfeltmo, rovviltansvarlig i Troms Bondelag, mener det er meget uheldig at bruken at disse virkemidlene på varig basis, ikke er avklart når lisensfellinga starter 10. september.

Våre samarbeidspartnere