Riktig svar på grovfôranalysen:
Ved å blande prøven og ta ut ca 100 gram silofôr og veie dette.
Prøven settes i tørkeskap i ett døgn, når den tas ut, veies den på nytt.
Ut fra disse to vektene beregnes tørrstoffprosenten. 
Den tørka prøven kvernes opp til pulver og blandes deretter godt.
Det tas ut en delprøve av dette og analyseres ved hjelp av en NIR-maskin.
Resten av pulveret lagres ut sesongen.

Mye regn i vår kan ha ført til dårligere kvalitet på foret enn først antatt, regnet har skylt bort mye av gjødsla som kan gi et lavere protein innhold i foret. 

Flere småfeprodusenter får analysert foret sitt nå enn før, Det er spesielt under og etter lamming at sauen trenger ekstra næring og da er det særdeles viktig å vite hvor mye næring det faktisk er i grovforet, for bedre å kunne vurdere mengden av nødvendig kraftfor for å sikre god dyrehelse.

Demostrasjon av kverna.