Ifølge TINE er de inne i en utredningsfase for å se på muligheter, og det ikke avgjort at det ene eller andre anlegget skal fases ut.  Men det ligger i kortene at hvis denne transporten lar seg gjennomføre, kan produksjonen av brunost bli flyttet fra Storsteinnes.

Troms Bondelag er svært bekymret for en sånn utvikling.

Det er her flere forhold som er viktig å tenke på.

  • Landbruket har et klimaansvar og da tar det seg dårlig ut å frakte kortreist mat over store avstander slik som i dette tilfellet. Nord-Norge produserer faktisk 35% av geitemelka i landet.
  • Matproduksjon i hele landet er viktigere enn noen gang, og i Nord-Norge har vi de beste beiteforholdene på innmark og utmarksbeite til å produsere melk og kjøtt.
  • Scenariet slik Troms Bondelag ser det, er at et slikt utfall vil føre til en svekking av meieristrukturen i Nord-Norge og en svekking av vår matberedskap i nord og nasjonalt. Dette er stikk i strid med den innskjerping og utvikling som vi ellers ser mht. beredskap. Troms Bondelag finner et evt. utfall som dette lite fremtidsrettet og dette vil gi nok en spiker i kista til den nordnorske matproduksjonen.