OBS: En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.oktober. Søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema. Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd.

Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått.

Dersom du har skade i flere ulike vekstgrupper, må det leveres en egen melding for hver av vekstgruppene. Meldingen blir sendt via altinn til kommunen hvor driftssenteret for foretaket ditt ligger og du vil motta kvittering for innsendt melding.

Det er viktig å melde fra om mulig produksjonssvikt,men også å søke hjelp der det er mulig. Rådgivere kan hjelpe med å velge strategier for å gjøre det beste ut av situasjonen. 

Norsk Landbruksrådgiving har rådgivningstilbud innen planteproduksjon, økonomi og HMS.

Melkeprodusenter kan kontakte Tine som har en rådgivningstjeneste.

Økologiske husdyrprodusenter finner informasjon på Debio sine nettsider