Nyheter

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

Ingen lovnad om uttak av bjørn

En stor delegasjon med statssekretærene Widar Skogan (LMD og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen besøkte i går Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug, som de siste årene har mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep.

Bjørn i beiteområdene i Bardu

Det er dokumentert en sau tapt til bjørn i området, og melding om et annet funn. Bøndene i området håper nå på raskt og effektivt uttak, eller flytting av bjørnen.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Fare for flom!

Til tross for noe nedgradering av flomfare, er det fortsatt stor fare for vårflom i Troms og Finnmark. Troms Bondelag har sterkt i minne flommen som var i indre Troms i 2012 og håper vi ikke må oppleve det igjen.

Arktisk Landbruk - løsninga for fremtida

Frostkald vinter og lange lyse sommernettene gir spesielle vekstforhold, og kjennetegner det Arktisk Landbruket. Les sak i Nationen i dag.

Arbeidet med sammenslåing av Troms Bondelag og Finnmark Bondelag har startet.

22.april hadde de nedsatte arbeidsgruppene, som skal jobbe frem mot et felles Bondelag i Troms og Finnmark, sitt første møte via skype.

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss i denne våren.

Våre samarbeidspartnere