Oppkjøp av melkekvoter gir konsekvenser for lokale arbeidsplasser

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Nye Troms

Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Bergneset i Balsfjord står i fare for å bli nedlagt etter at eksportstøtten til Jarlsberg fjernes.

Bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg gjør at Felleskjøpet forventer en nedgang i salget av kraftfôr, og det kan dreie seg om så mye som 50.000 tonn per år. Dette gjør at FK må vurdere videre drift i Balsfjord, der fabrikken har åtte arbeidsplasser. Det vil selvsagt avhenge noe av hva bøndene velger å gjøre videre på gårdene etter avsluttet melkeproduksjon, men noe nedgang vil det bli uansett. 

Hvis fabrikken blir nedlagt, vil nærmeste fôrfabrikk være i Steinkjer, noe som betyr lange transportavstander. Felleskjøpet eier ikke selv råvaresiloene som de bruker på Bergneset, men leier de av fiskefôrprodusentern som eier resten av bygningsmassene på Bergneset, og ønsker å benytte disse selv fremover. Så skal Felleskjøpet videreføre driften på Bergneset, må de bygge nytt. Det er styret som avgjør saken angående nedleggelse eller videre drift. 

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
03
mars

Temamøte : Tap av sau på beite

VOLLAN GJESTESTUE NORDKJOSBOTN

Våre samarbeidspartnere