Bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg gjør at Felleskjøpet forventer en nedgang i salget av kraftfôr, og det kan dreie seg om så mye som 50.000 tonn per år. Dette gjør at FK må vurdere videre drift i Balsfjord, der fabrikken har åtte arbeidsplasser. Det vil selvsagt avhenge noe av hva bøndene velger å gjøre videre på gårdene etter avsluttet melkeproduksjon, men noe nedgang vil det bli uansett. 

Hvis fabrikken blir nedlagt, vil nærmeste fôrfabrikk være i Steinkjer, noe som betyr lange transportavstander. Felleskjøpet eier ikke selv råvaresiloene som de bruker på Bergneset, men leier de av fiskefôrprodusentern som eier resten av bygningsmassene på Bergneset, og ønsker å benytte disse selv fremover. Så skal Felleskjøpet videreføre driften på Bergneset, må de bygge nytt. Det er styret som avgjør saken angående nedleggelse eller videre drift.