Ordføreren poengterte hvor viktig det er å produsere mat, både til lands og til havs,lokalt. Det er i trend i tiden at forbrukeren ønsker lokalprodusert mat, og her kan landbruket i Troms bidra. Mat som er produsert i nærmiljøet gir et bedre klimaregnskap, enn maten som er transportert halve kloden, hvis transporten tas med i regnskapet. Vi har en forpliktelse til å øke matproduksjonen, og her må næringa ta grep.

Utmarka gror igjen, et hjertesukk fra ordføreren. Hva gjør man med dette?  Rekruttering til landbruket er en stor utfordring, akkurat som det er vanskelig innenfor kystfiskeflåten. Dette må vi gjøre noe med,i begge næringer. Tromslandbruket må framsnakke og presentere seg på en slik måte at det er ønskelig for ungdommen å komme inn i næringa.