Kursene holdes i samarbeid med Balsfjord kommune, Bardu kommune,Målselv kommune, Statskog, Balsfjord skogeierlag, Troms utmarkslag og Kvæfjord kommune. Innovasjon Norge, Troms Bondelag og Troms utmarkslag er med på å bidra økonomisk slik at kurset blir realisert. Kursholdere er Håvard Midtskogen fra Skogselskapet Oslo og Akershus og Martin Solli fra Solli Bioenergi.

Kursene avholdes henholdsvis følgende steder fra kl. 1000-1600;

17.oktober: Kvæfjord; Rå videregående skole.

18.oktober; Bardu; Rådhuset på Setermoen, kommunestyresalen.

19.okotber; Balsfjord; Rådhuset, kommunestyresalen.

 

Varmesalgsanlegg

Innovasjon Norge har hatt en rekke undersøkelser. Blant annet viser de at varmesalgsanlegg tjener penger og oppnår gjennomsnittlig fortjeneste på 14 øre/kWh. På denne måten kan man benytte energi fra skog og landskap. Dette er også en måte å benytte seg av ressursene på eiendommen.

Program gårdsvarmekurs

Bioenergi og varmesalgsanlegg: Ulike brenselstyper, utbredelse av anlegg, sammenligninger med andre land i Europa. Eksempler på varmesalgsanlegg, fremgangsmåte og muligheter.

Ved og flisanlegg: Viktige ting å tenke på, sånn som brenselstilgang, behov, bearbeidelse og lagring av brensel. Logistikk rundt brenselet uansett type.

Varmedistribusjon og infrastruktur: Eksempler, fallgruver og gode løsninger!

Befaring Balsfjord: Vi taren turen til Ronny Edvardsen/ Raimond Kongsli for å se hvordan gårdsvarmeanlegg fungerer i praksis, og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Befaring Kvæfjord: Vi taren turen til Bernt Otto Berg for å se hvordan gårdsvarmeanlegg fungerer i praksis, og hvilke erfaringer Bernt Otto har gjort seg.

Befaring Bardu: Vi taren turen til Forsvarets anlegg for å se hvordan et bioenergianlegg fungerer i praksis, og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Kurset er gratis – Kommer du?

Påmelding Kvæfjord:

Gyrd Harstad tlf.469 11 997, gyrd.harstad@kvafjord.kommune.no

Påmelding Bardu:

Ingeborg Nygaard, tlf.950 89 091, ingeborg.nygaard@bardu.kommune.no

Påmelding Balsfjord:

Magne Haugstad, magne.haugstad@balsfjord.kommune.no

Evt. kan påmelding til alle steder gjøres til:

Martin Solli, tlf. 928 37 002, martin@sollibioenergi.no