Troms Bondelag hadde mandag sitt siste styremøte før jul, og som alltid serveres det julelunsj på dette møtet. Det er også en tradisjon å invitere de styremedlemmer som er gått ut av styret på siste årsmøte, for å takke de for innsatsen. Dette året var det Bernhardt Halvorsen og Tone Rubach som ikke ble med videre, og de var derfor invitert til kontoret for overrekkelser og mat. Bernhardt hadde desverre ikke mulighet til å komme, men Tone var til stede og mottok sin gave som et synlig takk for innsatsen.