Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Rundballepressing
De fleste kostnadstypene økte, men faste kostnader økte mest, både i kroner og prosent.

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

NIBIO har fremlagt sin årlige driftsgransking og den viser dessverre en nedgang i lønnsomheten i landbruket i Nord-Norge for andre året på rad. Gjennomsnittsbonden i Nord-Norge fikk tre prosent mindre inntekt i 2018 enn året før, målt som vederlag til alt arbeid og egenkapital per årsverk. Det er en nedgang på kr 8 400. Gjennomsnittlig inntekt var kr 315 100 per årsverk. Tilbakegangen skyldes i hovedsak økte kostnader. Det er andre år på rad med redusert lønnsomhet i landbruket i Nord-Norge.

Landbruks- og matdepartementet kom i vår med et utgangstilbud til jordbruksorganisasjonene på en 1 milliard - dette viste at det var stor avstand mellom bøndenes krav og tilbudet fra staten. Årets krav fra bøndene var på 1,92 milliarder kroner. Etter forhandlinger ble det enighet om en avtale med en ramme på 1,24 milliarder kroner. 

"Driftsgranskningen viser at vårt krav i jordbruksoppgjøret var et nøkternt krav, som burde vært innfridd. Vi kan ikke gjennomføre jobben på dugnad, vi har et samfunnsoppdrag" sier fylkesleder Svein Olav Thomassen.

Jordbrukets samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Landsgjennomsnittet viser en lønnsomhet på kr 287 500 per årsverk. Dette er en kraftig nedgang fra året før, og skyldes i hovedsak ekstrem tørke i store deler av Sør-Norge.

Melkeproduksjon på storfe er den viktigste driftsformen i Nord-Norge. Her økte produksjonsinntektene med kr 109 400, eller fem prosent. Produksjonskostnadene økte imidlertid mer. De fleste kostnadstypene økte, men faste kostnader økte mest, både i kroner og prosent. Jordbruksinntektene ble kr 317 700 per årsverk. Dette er en nedgang på kr 18 200.

For bruk med sauekjøttproduksjon ble jordbruksinntektene omtrent lik det de var for to år siden, etter en kraftig reduksjon i 2017 på grunn av reduserte verdier på dyr. Jordbruksinntektene ble kr 234 000 per årsverk.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Hurtigruteseminaret 2019

Hurtigruteseminaret går på land! Stedet blir Scandic Havet i Bodø og datoene er 25. og 26. november fra lunsj til lunsj.

HMS – KOMPETANSE FOR LANDBRUKET.

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr nå videreutdanning i HMS for landbruket. Kurset er skreddersydd bransjen med en fin miks av teori og praksis og er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS, Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter/Troms fylkeskommune. Som medlem i Norges Bondelag har du mulighet til å søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader, det kun satt av støtte til to medlemmer, men er du den heldige kan plassen og støtten bli din. Send inn mail til ditt fylkeskontor og si at du ønsker; troms@bondelaget.no

Troms Bondelag på landbruksmessa i Balsfjord

Året messe er vel overstått, etter en helg med meget varierende værforhold. Troms Bondelag ønsker å takke Felleskjøpet ved Johnny Stien for all hjelp og støtte for å få på plass vår stand. I tillegg takker vi Landkreditt og Bygdekvinnelaget for samarbeidet, og ønsker god sommer!

Våre samarbeidspartnere