Det forrige mottaket ble dessverre stengt på grunn av dårlig kvalitet og mye rester av jord, steiner og planker i plasten. Plasten kan gjerne være skitten, men ren for "ekstra materiale". At folien er «skitten» tåler Perpetum. 

Vi ber derfor om at sortering og kvalitetsetterspørselen fra Perpetum blir tatt på alvor, slik at bøndene som er i området kan ha et sted hvor de kan levere sin landbruksplast.

Kort om landbruksplast
Landbruksplast kan returneres gratis på returpunkter så fremt den er relativt ren for forurensninger som jord, sand og stein. Hard emballasje som har inneholdt farlige stoffer må leveres tomme til gjenvinning. Her kan du se oversikt over leveringspunkter for landbruksplast.
 
Farget rundballeplast (rosa, blå etc.) kan leveres til returpunkt, men bør holdes adskilt fra annen rundballeplast ved levering. Årsaken er at den har andre bruksområder enn den vanlige rundballeplasten.
 
Under finner dere en film som viser "triks og tips" : https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/, samt en brosjyre som viser som beskriver hvordan det gjøres her: https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf 

Hvordan er returordningen organisert?
Innsamling av landbruksplast organiseres lokalt av bønder i samarbeid med lokale innsamlere. Det finnes ca. 230 leveringssteder for landbruksplast. Innsamlere som har inngått avtale med Grønt Punkt Norge om landbruksplast har forpliktet seg til å ta imot ferdig sortert landbruksplast uten betaling. Mange steder har innsamlerne etablert henteruter hvor plasten blir hentet. Dette er lokale tiltak, der innsamleren tar betalt for henting.

 http://bransjekart.sortere.no/r/gpn

Kostnaden for innsamling og gjenvinning av landbruksplasten finansieres ved at importører (evt. norsk produsent) av landbruksplasten er medlem i Grønt Punkt Norge. Importøren/produsenten rapporterer det som importeres av plast i kilo, og betaler dermed et vederlag per kilo. Dette vederlaget er avgjørende for å drifte og videreutvikle returordningene for landbruksplast. Det er ingen medlemskostnad utover vederlaget per kilo, og rapporteringen skjer etterskuddsvis.
 
Selv om det finnes mange leveringssteder for landbruksplast er det dessverre fortsatt noen steder hvor det mangler tilbud om levering. Norges Bondelag jobber derfor i samarbeid med Grønt Punkt Norge for å få på plass flere og bedre leveringssteder for landbruksplast over hele landet.