Samvirkedag på Senja Videregående skole

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, TINE, Nortura og Felleskjøpet sammen med elevene
Her er hele gjengen oppstilt etter endt undervisning - både tillitsvalgte og elever.

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at "Samvirketanken" ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i landbruksnæringa. Vi har fikk derfor med oss tillitsvalgte fra Midt-Troms Bondelag - Yvonne Østgård, Senja Bonde- og småbrukarlag - Håkon Ryvoll, Felleskjøpet - Johnny Stien og Kristin Anka Heim, TINE - Veronica Hjelle og Nortura ved Tone Rubach for å undervise i hvorfor det er viktig å være organisert i landbrukets organisasjoner og stå sammen i Samvirke. Det ble gjennomgått flere ulike temaer , men hovedpunktene som ble satt fokus på var at:

  • Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag forhandler med Staten.
  • Samvirkeorganisasjonene har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av jordbruksavtalen.
  • Markedsregulering er et avgjørende virkemiddel for å sikre landbruk over hele landet.
Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Våre samarbeidspartnere