Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at "Samvirketanken" ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i landbruksnæringa. Vi har fikk derfor med oss tillitsvalgte fra Midt-Troms Bondelag - Yvonne Østgård, Senja Bonde- og småbrukarlag - Håkon Ryvoll, Felleskjøpet - Johnny Stien og Kristin Anka Heim, TINE - Veronica Hjelle og Nortura ved Tone Rubach for å undervise i hvorfor det er viktig å være organisert i landbrukets organisasjoner og stå sammen i Samvirke. Det ble gjennomgått flere ulike temaer , men hovedpunktene som ble satt fokus på var at:

  • Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag forhandler med Staten.
  • Samvirkeorganisasjonene har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av jordbruksavtalen.
  • Markedsregulering er et avgjørende virkemiddel for å sikre landbruk over hele landet.