Tirsdag hadde Stangnes Rå videregående skole invitert elever fra ungdomsskolene i Sør-Troms til yrkesmesse, og omtrent 700 elever var innom. Ti ulike utdaningsprogram var representert, og flere representanter fra opplæringskontorene var på plass for å veilede elevene i forkant av sine skole/yrkesvalg.

Både grønn og blå linje ved Senja videregående skole var presentert på sin stand, der også Bondelaget var med, på den grønne delen.  Skolen har investert i nye simulatorer for å gi elevene tilbud om økt mengde kjøretrening under trygge forhold, og testing av dette var meget populært under messa. Hvordan dette fungerer kan sees på nettsidene til produsenten: http://www.tenstarsimulation.com/en/simulators/agriculture/tractor#video1

Simulatorene er til daglig i bruke i undervisning, og fungerer som en trygg læringsarena der de kan tilegne se ferdisgeheter før de setter seg bak rattet i skolens traktoren.

Traktorsimulatoren bidrar positivt til elevenes læring. Det er ikke alle som har kjørt traktor før de starter på utdanningen, og der gir simulatoren en trygg og riktig start, som i tillegg er morsom og utfordrende.

Traktorsimulatoren er oppbygd med tre skjermer foran og en bak, og en beveglig bunn som gir elevene en autentisk opplevelse av å kjøre traktor i forskjellig terreng. Simulatoren lagrer elevenes data, slik at det kan tas ut rapporter på progresjon i læring. Som nevnt, denne var virkelig et trekkplaster til standen, og noen av de besøkende valgte å stå i kø flere ganger for å prøve seg på ulike oppgaver.