Populær traktor på yrkesmesse

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Populær simulator
Populær traktorsimulator testes.

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Tirsdag hadde Stangnes Rå videregående skole invitert elever fra ungdomsskolene i Sør-Troms til yrkesmesse, og omtrent 700 elever var innom. Ti ulike utdaningsprogram var representert, og flere representanter fra opplæringskontorene var på plass for å veilede elevene i forkant av sine skole/yrkesvalg.

Både grønn og blå linje ved Senja videregående skole var presentert på sin stand, der også Bondelaget var med, på den grønne delen.  Skolen har investert i nye simulatorer for å gi elevene tilbud om økt mengde kjøretrening under trygge forhold, og testing av dette var meget populært under messa. Hvordan dette fungerer kan sees på nettsidene til produsenten: http://www.tenstarsimulation.com/en/simulators/agriculture/tractor#video1

Simulatorene er til daglig i bruke i undervisning, og fungerer som en trygg læringsarena der de kan tilegne se ferdisgeheter før de setter seg bak rattet i skolens traktoren.

Traktorsimulatoren bidrar positivt til elevenes læring. Det er ikke alle som har kjørt traktor før de starter på utdanningen, og der gir simulatoren en trygg og riktig start, som i tillegg er morsom og utfordrende.

Traktorsimulatoren er oppbygd med tre skjermer foran og en bak, og en beveglig bunn som gir elevene en autentisk opplevelse av å kjøre traktor i forskjellig terreng. Simulatoren lagrer elevenes data, slik at det kan tas ut rapporter på progresjon i læring. Som nevnt, denne var virkelig et trekkplaster til standen, og noen av de besøkende valgte å stå i kø flere ganger for å prøve seg på ulike oppgaver.

 

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Våre samarbeidspartnere