Tradisjon tro hadde Troms Bondelag invitert Mattilsynet til dialog på fylkeskontoret i dag. Dette er et viktig møte hvor vi tar opp saker som  er viktige for våre medlemmer og vår næring, sier fylkesleder Svein Olav Thomassen. Møtet i dag har tatt for seg tema som omhandler dyrevelferd, dyrehelse og ikke minst temaet "tillit mellom Mattilsynet og dyreeiere og samfunnet for øvrig".

Innenfor dyrehelse ble det gitt en kort oversikt over status for aktuelle sykdommer, uttak av hjerneprøver på småfe og storfe. Dyrevelferd temaet tok blant annet for seg værfaste dyr på beite, opprettelse av "dyrepoliti" og rovviltsituasjonen.

En kort oppsummering av møte vil bli sendt ut til lokallagslederne i Troms Bondelag. Ta kontakt med din lokallagsleder eller fylkesleder Svein Olav Thomassen om du som medlem har spørsmål vedrørende møte.