Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Publisert 18.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Tradisjon tro hadde Troms Bondelag invitert Mattilsynet til dialog på fylkeskontoret i dag. Dette er et viktig møte hvor vi tar opp saker som  er viktige for våre medlemmer og vår næring, sier fylkesleder Svein Olav Thomassen. Møtet i dag har tatt for seg tema som omhandler dyrevelferd, dyrehelse og ikke minst temaet "tillit mellom Mattilsynet og dyreeiere og samfunnet for øvrig".

Innenfor dyrehelse ble det gitt en kort oversikt over status for aktuelle sykdommer, uttak av hjerneprøver på småfe og storfe. Dyrevelferd temaet tok blant annet for seg værfaste dyr på beite, opprettelse av "dyrepoliti" og rovviltsituasjonen.

En kort oppsummering av møte vil bli sendt ut til lokallagslederne i Troms Bondelag. Ta kontakt med din lokallagsleder eller fylkesleder Svein Olav Thomassen om du som medlem har spørsmål vedrørende møte.

 

 

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Våre samarbeidspartnere