Seniorkurs for bønder

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

En eiendomsoverdragelse og eventuelt etterfølgende pensjonering byr på store og små utfordringer både juridisk, skattemessig og personlig. En har en mengde lovgivning å forholde seg til samtidig som eget liv og gårdens fremtidige liv etter overdragelsen skal planlegges for en best mulig løsning for alle parter. Å beholde vennskapet i familien er et viktig element i denne sammenhengen.

 Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på forskjellige sider av overdragerens situasjon etter overdragelsen, som pensjon etter folketrygden, AFP, uførepensjon, tidligpensjon i jordbruket og private pensjoner. Skattemessige forhold for pensjonisten og spørsmål rundt fortsatt arbeid vil også bli berørt. De menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse vil fortløpende veves inn i foredraget.

 

Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.

 

Program

10.00 – 10.45      Arveregler med ny arvelov og reglene om fremtidsfullmakter

 11.00 – 11.45      Formuesforholdene mellom ektefeller og samboere, særeie, felleseie, 

                               ektepakter og samboeravtale

11.45 – 12.45       Varm lunsj

 12.45 – 13.30       Skattereglene ved eiendomsoverdragelse

 13.45 – 14.30      Odel, konsesjon, kårytelser og andre forhold av betydning

14.45 – 15.30      Pensjon og trygdeytelser – opptjening og uttak fra alle relevante ordninger

 15.45 – 16.30      Pensjon – fortsettelse (fokus på skattemessige forhold)

16.30 – 17.00      Oppsummering og avslutning

 

 

Pris på kurset er 1500kr for medlemmer, inkludert lunsj.

Pris for ikke medlemmer er 2300kr.

 

På grunn av bestilling av lunsj så er det bindende påmelding, påmelding gjøres via

 

https://www.deltager.no/seniorkurs_for_bonder_troms_02032020#init

 

Påmeldingsfristen er 23.mars.

Velkommen!

 

Evt. spørsmål om kurset rettes til:

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen, tlf. 92034556

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
03
mars

Temamøte : Tap av sau på beite

VOLLAN GJESTESTUE NORDKJOSBOTN

Våre samarbeidspartnere