Svein Olav Thomassen ble gjenvalgt som leder i Troms Bondelag, mens Jan Ottar Østring fra Målselv blir ny nestleder i styret. Mette Pedersen Anfeltmo ønsket ikke å fortsette etter en periode som nestleder - og Troms Bondelag ønsker gjerne å takke så mye for den innsatsen hun har gjort og lover en mer høytidelig seremoni ved neste korsvei. Ny vara til styret er Elise Leonardsen, som vil møte fast i styremøtene. 

Styret består dermed av følgende:

- Svein Olav Thomassen, leder. (Melkeproduksjon - Kvænangen Bondelag)

- Jan Ottar Østring, nestleder. (Sau - Målselv Bondelag)

- Randi Hokland, styremedlem. (Melkeproduksjon, potet - Kvæfjord Bondelag)

- Øystein Iselvmo, styremedlem. (Melkeproduksjon - Målselv Bondelag)

- Andreas Larsen, styremedlem. (Sau og ammeku - Trondenes Bondelag)

- Hanne Storteig, representant for Bygdekvinnelaget.

- Elise Leonardsen 1. vara (Geit - Lyngen Bondelag)