Årsmøte i Troms Bondelag

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Svein Olav Thomassen ble gjenvalgt som leder for Troms Bondelag.

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Svein Olav Thomassen ble gjenvalgt som leder i Troms Bondelag, mens Jan Ottar Østring fra Målselv blir ny nestleder i styret. Mette Pedersen Anfeltmo ønsket ikke å fortsette etter en periode som nestleder - og Troms Bondelag ønsker gjerne å takke så mye for den innsatsen hun har gjort og lover en mer høytidelig seremoni ved neste korsvei. Ny vara til styret er Elise Leonardsen, som vil møte fast i styremøtene. 

Styret består dermed av følgende:

- Svein Olav Thomassen, leder. (Melkeproduksjon - Kvænangen Bondelag)

- Jan Ottar Østring, nestleder. (Sau - Målselv Bondelag)

- Randi Hokland, styremedlem. (Melkeproduksjon, potet - Kvæfjord Bondelag)

- Øystein Iselvmo, styremedlem. (Melkeproduksjon - Målselv Bondelag)

- Andreas Larsen, styremedlem. (Sau og ammeku - Trondenes Bondelag)

- Hanne Storteig, representant for Bygdekvinnelaget.

- Elise Leonardsen 1. vara (Geit - Lyngen Bondelag)

 

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Våre samarbeidspartnere