Færre personer bosatt på gårdsbruk i Troms

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Antall bruk i drift går også ned
Tabellene til Statistisk sentralbyrå, som forteller hvor mange av innbyggerne som bor på en landbrukseiendom, viser at det fortsatt er sterk nedgang i Norge. I hele landet bor det knapt 370.000 personer på slike gårdsbruk, mens i Troms viser statistikken totalt 10726 personer.

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Andelen går tilbake også i Troms.

 2018 ble det registrert 182 300 landbrukseiendommer med et samlet areal på om lag 249 millioner dekar. Dette utgjør 77 prosent av det totale fastlandsarealet. En tredjedel av arealene er jordbruksareal og produktivt skogareal, mens to tredjedeler omfatter uproduktiv skog, åpen fastmark, fjell, myr og vann. Landbrukseiendommene omfatter også store bygningsressurser, med i alt 950 000 bygninger fordelt på 165 800 eiendommer med bebyggelse.  Fire av fem eiendommer hadde bolighus, og det var i alt 111 700 bebodde eiendommer. Det betyr at over 33 000 gårdsbruk med bolighus er uten fast bosetting. Fra 2000 til 2018 har antall bosatte på landbrukseiendommer minket med 148 000, til 369 500 personer i 2018. Det vil si at 7 prosent av landets befolkning bor på en landbrukseiendom i 2018.

Det er først og fremst utviklingen som er interessant her. Stadig færre bor på landbrukseiendommer, og bare på de siste tre årene er antallet redusert med 20.000 i Norge. Dette tilsvarer en nedgang på fem prosent.

Mange nordmenn kommer fra gardsbruk eller har foreldre eller andre slektninger som gjør det. Det er kanskje derfor mange drømmer om å bo på et småbruk, dyrke egne grønnsaker, en hest i hagen og med god plass rundt seg. Trass i at mange landbrukseiendommer er fraflyttet, er det likevel vanskelig å få kjøpt en landbrukseiendom, skriver SSB i tilknytning til tabellene.

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen kommenterer at nedgangen er en forventet, men trist utvikling i landbruket i Troms. Vi skulle gjerne sett at flere bruk var i drift, men landbruk over hele landet er avhengig av at det blir lagt til rette for at den enkelte bonde skal kunne utnytte gårdens ressurser til matproduksjon og tjenester knyttet til produksjonen av mat, og disse premissene er stadig under press.

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Våre samarbeidspartnere