Nyheter

Rundballer til salgs

Situasjonen etter flommen etter i indre Troms kan bety mangel på vinterfôr. Terje Arild Wiltmann Kero i Varangerbotn har kontaktet Bondelaget for å informere om at han har rundballer til salgs (1500-2000 stk). Fôranalyser kan fremvises. Ta kontakt direkte på tlf 91731975.

Kurs for unge bønder

Endelig får du muligheten til å delta på Unge Bønder-kurs! Troms Bondelag ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig informasjon og en sosial positiv sammenkomst. Arrangementet finner sted på Malangen Brygger 15.-16 september. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Påmeldingsfrist er 1. september.

Mange sterke inntrykk etter møte med flomrammede bønder.

Det var ordene landbruksminister Trygve S. Vedum brukte i sin oppsummering av dagens befaring i flomområder i Målselv kommune. Programmet var tettpakket, men det ble allikevel tid til prat med endel av de sterkest ramma bøndene.

Landbruksminister Trygve S. Vedum til Målselv på befaring i flomområde i dag.

Klokken 1000 ankommer Vedum Tromsø lufthavn i dag, der blir han møtt av Fylkesmann Svein Ludvigsen og leder i Troms Bondelag Asgeir Slåttnes. Sammen tar de buss til Moen i Målselv hvor de møter blant annet lokallagslederne i Målselv og Bardu Bondelag. Planen er å besøke de berørte bøndene i Kirkesdalen.

Sommerstengt Tromskontor

Troms Bondelag holder kontoret stengt i tidsrommet 16.juli til og med 3.august. Kontoret er bemannet fra og med 6.august. Ved behov kontakt leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, telefon 90593465. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!!

Jørn Hoel profilerte nordnorsk mat på ølfestival.

Under lørdagens ølfestival i Tovik , Skånland kommune, var Skånland og Gratangen Bondelag i lag med artisten Jørn Hoel og profilerte nordnorsk mat. Jørn Hoel har i de siste årene deltatt på ulike arrangement hvor han fremmer norskprodusert mat. Han har i lag med blant annet kjendiskokken Helstrøm utviklet selskapet "Særnorsk".

Bjarne Leonhardsen ut av styret i Norges Bondelag

Beklagligvis falt Troms sin representant, Bjarne Leonhardsen, ut av styret i Norges Bondelag. Leonhardsen har sittet som 1.vara til styret i to år. 1.nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, uttaler at Bjarne har gjort en kjempejobb og at det vil merkes at han er borte.

Thulefjord flyttes fra Bodø til Målselv

Norturas konsernstyre foreslår å legge ned fabrikken i Bodø, noe som betyr at Nordlandsbyen mister 30 arbeidsplasser. Det er ønskelig å styrke lokalmatsatsingen i Nortura, og styret ser Målselv som en naturlig base for denne satsingen. Her har de utstyr og kapasitet for å satse på en utvidelse av sortimentet.

Årsmøte Norges Bondelag

Leder og utsendinger har denne uka deltatt på årsmøtet til Norges Bondelag. Tove Hanssen fra styret i Troms Bondelag er med for første gang.

Bondeting på Lillehammer

Denne uka er det hektisk møteaktivitet i regi av Norges Bondelag på Lillehammer. I dag er det representantskapsmøte, og onsdag/torsdag er det tid for årsmøte. Svein Olav Thomassen, nestleder i fylkesstyret, skal holde innlegget fra Troms i generaldebatten. Temaet for hans presentasjon vil være rovdyrforvaltninga og fremtida for småfenæringa i fylket. I tillegg vil han fokusere på arktisk landbruk og oppfølging av målene i landbruksmeldinga.

Nils Bjørke på Tromsbesøk

Under sin tur til Tromsø i helgen fikk Nils Bjørke omvisning i nyfjøsen til Rita og Asgeir Slåttnes. Fjøsen ble åpnet 18.mai av Irene Lange Nordahl. Fjøsen har plass til 60 kyr og går inn som en av Troms største fjøser.

Kommunestyret i Harstad ber Stortinget sikre norsk matproduksjon.

Etter initiativ fra Harstad Senterparti, ble det i går enstemmig vedtatt å sende brev til Stortinget hvor de ber om at det settes i gang tiltak som kan sikre matproduksjon i fremtiden.

Tromsbønder i Oslo

Ti representanter fra Troms bondelag deltok i aksjonen i Oslo mandag. Bilder kan du se her.

3000 sauer sendes til slakt i Lavangen kommune.

Dette er hva Troms Bondelag kan lese på Nrk Nordnytt sine hjemmesider i dag. 12 sauebønder legger ned på grunn av det dårlige tilbudet fra staten og norsk rovdyrforvaltning. I følge sauebøndene er det ikke lenger grunnlag for videre drift!

Stengte utkjøringa fra Tine Meieriet i Harstad!

I dag tidlig stengte bønder i Sør-Troms utkjøringa til meieriet i Harstad. Vi er skuffet over det elendige tilbudet fra staten. Dette er markering for vår misnøye, sier Edmund Ludvigsen, bonde fra Harstad kommune.

Staten overkjører bøndene i Tromsø!

I dag var det traktorkolonne inn til Tromsø fra Lyngen og Balsfjord. I sentrum samlet alle seg og gikk i tog fra Domkirka og til torvet. Der var bønder utkledd som statsminister, landbruksminister og bondeorganisasjonene sine topper. Det var godt oppmøte og et vellykket arrangement. I toget ble det illustrert hvordan staten overkjører bøndene!

Bønder i byn skapte trafikkaos i Harstad sentrum!

I dag har det vært mange bønder fra Troms Bondelag og Troms Bonde-og Småbrukarlag i Harstad sentrum. Det var et 20 talls traktorer og cirka 50 bønder og sympatisører samlet på torget. En vellykket markering med stor mediadekning. Etter markeringen kjørte traktorene sakte rundt i sentrum, dette til stor frustrasjon for andre billister.

Skuffet, men det er riktig beslutning som er tatt!

Dette sa leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, da bruddet var et faktum. Det er svært skuffende at Staten ikke følger opp egen landbruksmelding. Dette er ikke det vi hadde forventet oss etter alle fine ord som har vært brukt om distriktslandbruket utover våren.

Snipp snapp snute, så var norsk matproduksjon ute!

Er landbruksmeldinga skrevet av Asbjørnsen og Moe? Dette er reaksjonen fra Troms Bondelag sitt styre etter å ha lest gjennom tilbudet fra Staten. Tilbudet er en skuffelse for distriktslandbruket, sier leder Asgeir Slåttnes.

Regjeringen tar ikke egen landbruksmelding på alvor!

Med statens tilbud til jordbruket viser ikke regjeringa vilje til å nå Stortingets målsetting om å øke matproduksjonen på norske ressurser. – Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga. Det har skapt store forventninger om et taktskifte, sier Nils T. Bjørke, leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag.

Målselv Bondelag ber om elgtiltak!

Flere steder i Troms utøves det store skader av elg, både på rundballer og skog. Det er i år registrert et stort antall ødelagte rundballer i Målselv. Skadene er også store på barskog, hvor elgen eter toppene og rasper barken av ungskogen. Vi har konkrete eksempler på ødelagte plantefelt, sier leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo.

Må tømme ut melka!

Fylkesvei 287, strekningen Tennes- Middagsbukt i Balsfjord kommune er nå så dårlig at yrkesbilsjåførene nekter å kjøre på den. Dette gjør at geitbonde Pettersen må tømme ut melka i møkkakjelleren.

Trivelig medlemskveld i Målselv.

Målselv Bondelag arrangerte 26.april medlems- og vervekveld i Fjellandsbyen. Nesten 30 medlemmer og noen potensielle nye medlemmer hadde møtt opp. Flott kveld med servering av pizza, quiz og trivelige samtaler. Honnør til leder og styret for godt initiativ!

Kravet er overlevert med priortering av distriktsjordbruket, storfekjøtt og kornproduksjon.

Den nylig vedtatte landbruks-og matmeldinga slår fast at norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten i Norge. I tillegg skal inntektsforskjellene mellom landbruket og øvrige grupper reduseres. De viktigste virkemidlene i kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag for å bidra til at dette kan bli virkelighet er: -Øke inntektsmuligheten for bonden på om lag 33000 kroner per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet, for å kunne tette noe av inntektsgapet. -Prioritering av distriktsjordbruket, storfekjøtt- og kornproduksjon.

Vel gjennomført brannsikkerhetsdag ved Norges Brannskole!

Bønder fra Troms og Nordland Bondelag deltok i går på brannsikkerhetsdagen ved Norges Brannskole, Fjelldal. Troms Bondelag kunne ønsket seg flere deltakere, men artig var det at de som deltok var svært fornøyd med dagen og innholdet. Flere har ytret at de ønsker å delta igjen.

Brannvern i landbruket, Tjeldsund 18.april

Troms Bondelag arrangerer brannsikkerhetsdag i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole på Fjelldal, 18.april.

Tromsbønder på fylkestinget

Svein Olav Thomassen fra fylkesstyret i Troms Bondelag og Helga Nordgård fra Tromsøysund Bondelag var tirsdag på fylkestinget for å informere fylkespolitikere om bondelagets påskekampanje- "Ingen egg uten høner - Ingen mat uten bønder"

Nordreisa Bondelag kåret til årets lokallag i Troms!!

Under årsmøtemiddagen ble prisen for årets lokallag delt ut. I år var det Nordreisa Bondelag som mottok prisen, blant annet for sitt store engasjement under budtikkestafetten 2011. De kan nå glede seg over å motta 5000kr fra Norges Bondelag. Troms Bondelag gratulerer og takker for flott innsats i 2011!

Målselv Bondelag inviterer til Åpen fjøs i Øvre Kirkesdalen samdrift torsdag 29.mars kl 12.00.

Øvre Kirkesdalen Samdrift har tre aktive brukere. Leif Hugo Gåre, Bjørn Kvammen og Ove Berg. Driftsbygningen er nettopp utvidet med en ny liggebåsavdeling. Robot nr to ble tatt i bruk i januar 2012. Driftsbygningen har nå plass til 100 kyr, 75 kviger og 30 kalver. Samdrifta disponerer en kvote på 580 tonn og har kapasitet til 750 tonn . Alle okser fores opp i en annen driftsbygning. Driftsbygningen som vi skal besøke eies av Leif Hugo Gåre og ligger på Heggevoll på nordsida av Kirkeselva ca 19,5 km fra Rundhaug.

Troms Bondelag hilser ny landbruks- og matmelding velkommen

Troms Bondelag mener innholdet i meldinga skaper optimisme og peker på muligheter for det arktiske landbruket. Vi forventer at Stortinget følger opp med tilførsel av friske midler, samt viser politisk vilje til å gjennomføre tiltak for å nå målene som er beskrevet i meldinga. Årsmøtet mener at økte rammevilkår vil bedre lønnsomheten, øke matproduksjonen og sikre rekruttering til landbruksnæringa i Troms. Troms Bondelag forventer at regjeringen synliggjør dette ved årets jordbruksoppgjør.

Årsmøtet i Troms Bondelag krever at rovdyrforliket følges opp i praksis!

Stortinget har enstemmig vedtatt rovdyrforliket med klar melding om vedtatte bestandsmål. Troms Bondelag forventer at rovdyrforliket følges opp i praksis av de myndigheter som er satt til å forvalte denne oppgaven.

Asgeir Slåttnes gjenvalgt!

Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt som leder i Troms Bondelag!

Miniseminar i Tromsø

Leder Asgeir Slåttnes åpnet mininseminaret med sin velkomsthilsen, før Øyvind Hansen, rådgiver i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, fortsatte med sitt innlegg som omhandler økonomien i jordbruket. Christian Anton Smedshaug fra Landbrukets Utredningskontor holdt deretter et innlegg med tittelen "Landbruk mellom oljeboble, klima og ressursutforming". Denne presentasjonen ga tilhørerne et innblikk i verdens ressursutfordringer, og nye momenter i forhold til hvor viktig det er at Norge opprettholder og øker selvforsyningen.

For rike for matproduksjon??

Nå har oljefeberen også nådd Nord-Norge. Ser myndighetene behovet for fortsatt matproduksjon i nord? Vil nordnorsk jordburk overleve dagens oljeboble og press på naturressursene?

Elg utøver stor skade på rundballer hos gårdbrukere i Harstad kommune.

Det er dessverre ikke noe nytt problem i Harstad, men i år har situasjonen forverret seg ytterligere. Antall elg som ødelegger rundballer har økt i stort antall. Til nå har gårdbrukere fått ødelagt over 100 rundballer.

Balsfjord Bondelag kårer årets fineste gårdstun i Balsfjord!

I avisa Nye Troms lørdag 28.januar kunne man lese om at Balsfjord bondelag ønsker å sette pris på dem som har ryddige gårdstun. Under Landbruksdagan i september kårer bondelaget kommunens beste gårdstun.

To jerver felt på under ett døgn i Troms.

Det ble skutt en jervetispe i Lavangen mandag og en hannjerv i Salangen tirsdag. I region 8, Troms og Finnmark kan det totalt felles 43 jerv, til nå er det skutt 6 dyr, alle i Troms.

Har du læst? Ka trur du? Ka du mein??

Grytøy Bondelag inviterer til diskusjon rundt årets jordbruksforhandlinger på butikkloftet 15.februar kl 2000. De oppfordrer alle sine medlemmer om å komme og dele sine tanker og innspill med dem!

Mediakurs for tillitsvalgte

Det vil bli arrangert mediakurs for tillitsvalgte i lokallaga første uka etter påske i Harstad, dato er ikke satt enda. Kurset vil gå fra kl 1100 til 1700.

2011- et aktivt år for bondens bedriftshelsetjeneste i Nord Norge.

Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er etablert med 8 samarbeidende bedriftshelsetjenester med spesialiserte HMS rådgivere innen landbruk. Disse er fordelt fra Brønnøysund til Vadsø. 1531 medlemmer, økning på 50 siste år, har gjennom året benyttet seg av våre tjenester i forskjellig grad.

Åpen gård 2012 i Troms

Åpen gård var et av temaene som ble tatt opp under årets regionmøter. Styremedlemmene oppfordret lokallagene til å arrangere Åpen gård til sommeren. Mottakelsen var veldig positiv, mens det i fjor var ingen åpen gård arrangement i Troms, ser det ut til at vi i allfall kan glede oss over minst 3 åpen gård arrangement i fylket! Vi gleder oss!

Godt engasjement på regionmøtene.

Troms Bondelag har denne uka avholdt regionmøter. Deltakelsen har vært variert, men alle steder med veldig godt engasjement og gode diskusjoner.

Bygdefolkets Studieforbund har fusjonert med Populus - studieforbundet folkeopplysning.

Det nye studieforbundet vil nå hete Studieforbundet Næring og samfunn

Solskinn på fylkeskontoret!

Fredag var det soldag i Harstad. På formiddagen ble det levert en eske med mange solboller til fylkeskontoret. På kortet stod det: "tillykke med soldagen", uten avsender. Tusen takk til de som sendte oss solboller, det satte vi stor pris på !

Landbrukskafe i Balsfjord

I Nye Troms 12. januar kan vi lese at det var 40 fremmøtte på årets første landbrukskafe i Balsfjord.

Medlemsmøter i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Våre samarbeidspartnere