Det var 35 stykker som hadde møtt opp på regionmøte i Bardu. Det er tydelig at temaet pensjon er noe som engasjerer medlemmene i Troms Bondelag. Unge og eldre gårdbrukere hadde alle funnet veien til kommunehuset.

Bangen holdt som alltid glødene og forståelige innlegg, noe som ble godt mottatt fra alle i salen. Innlegget til Jan Bangen kan du lese her:

Ny alderspensjon.

Skattekurs/pensjon